لیست پرسشنامه های سایت

پرسشنامه های مدیریت

جهت دریافت پرسشنامه های مدیریتی بر روی آن کلیک نمایید.

ردیفعنوان پرسشنامهفرمتقیمت
۱پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)word۱۰۰۰
۲

پرسشنامه بحران هویت

word۱۰۰۰
۳پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FF کاستا و مک کریword۱۰۰۰
۴

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان

word۱۰۰۰
۵پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلشword۱۰۰۰
۶پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتword۱۰۰۰
۷پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستدword۱۰۰۰
۸پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیتword۱۰۰۰
۹پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمنword۱۵۰۰
۱۰پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارسword۱۰۰۰
۱۱پرسشنامه پرخاشگری باس و پریword۱۰۰۰
۱۲پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب و کارword۴۵۰۰
۱۳پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i)word۱۰۰۰
۱۴پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)word۱۰۰۰
۱۵پرسشنامه سبک هویت برزونسکیword۱۰۰۰
۱۶پرسشنامه سبک تفکر استنبرگword۱۰۰۰
۱۷پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایرword۱۰۰۰
۱۸پرسشنامه رضایت زناشوییword۱۰۰۰
۱۹

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO)

word۱۰۰۰
۲۰

پرسشنامه سنجش خانواده

word۱۰۰۰
۲۱

پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی

word۱۰۰۰
۲۲

پرسشنامه عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس

word۱۰۰۰
۲۳

پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ

word۱۰۰۰
۲۴

پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند

word۱۰۰۰
۲۵

پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

word۱۰۰۰
۲۶

پرسشنامه استرس شغلی

word۱۰۰۰
۲۷

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر

word۱۰۰۰
۲۸

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان

word۱۰۰۰
۲۹

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

word۱۰۰۰
۳۰

پرسشنامه میل و انگیزه داشجویان به پژوهش

word۱۰۰۰
۳۱پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکفword۱۵۰۰
۳۲پرسشنامه خود کارآمدی شررword۱۵۰۰
۳۳

پرسشنامه مدیریتی فشارزاهای شغلی

word۳۰۰۰
۳۴

پرسشنامه مدیریتی روحیه معلمان

word۲۰۰۰
۳۵

پرسشنامه تعهد تیمی الینگر

word۳۵۰۰
۳۶

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

word۲۰۰۰
۳۷

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) اسمیت و هیولین

word۲۰۰۰
۳۸

پرسشنامه رضایت شغلی لینز

word۱۵۰۰
۳۹

پرسشنامه رضایت شغلی

word۱۰۰۰
۴۰

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

word۲۰۰۰
۴۱

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

word۲۵۰۰
۴۲

پرسشنامه ارزش نام تجاری یو و دنتو

word۳۵۰۰
۴۳

پرسشنامه نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند

word۴۵۰۰
۴۴

پرسشنامه نوآوری سازمانی

word۲۵۰۰
۴۵

پرسشنامه توصیف جو سازمانی (OCDQ)

word۱۹۰۰
۴۶

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه (سیگل و کایمر)

word۲۵۰۰
۴۷

پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر

word۲۰۰۰
۴۸

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی

word۲۵۰۰
۴۹

پرسشنامه تغییر سازمانی گالبریس

word۲۵۰۰
۵۰

پرسشنامه مدیریتی سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس

word۳۰۰۰
۵۱

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

word۲۰۰۰
۵۲

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

word۲۵۰۰
۵۳

پرسشنامه مدیریتی انسجام خانواده

word۲۹۰۰
۵۴

پرسشنامه مدیریتی سبک رهبری سالزمن

word۳۰۰۰
۵۵

پرسشنامه شخصیت شغلی وری ساک و همکاران

word۳۰۰۰
۵۶

پرسشنامه سبک رهبری جفری و کریستوفر

word۳۰۰۰
۵۷

پرسشنامه تاثیر خطر در پذیرش فناوری خدمات پرداخت تلفن همراه

word۵۵۰۰
۵۸

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

word۳۰۰۰
۵۹

پرسشنامه معنویت در کار بوراک

word۳۰۰۰
۶۰

موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان

word۷۵۰۰
۶۱

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

word۲۰۰۰
۶۲

پرسشنامه مدیریتی تمرکز

wordویژه اعضاء
۶۳

پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکارانش

wordویژه اعضاء
۶۴

پرسشنامه مدیریتی پیچیدگی

wordویژه اعضاء
۶۵

پرسشنامه مدیریتی رسمیت

wordویژه اعضاء
۶۶

پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

word۶۵۰۰
۶۷

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

word۲۵۰۰
۶۸

پرسشنامه ارزیابی ابعاد ارزش ویژه برند آکر

word۴۵۰۰
۶۹پرسشنامه تمایل جنسی هالبرتword۲۰۰۰
۷۰

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون

word۳۰۰۰
۷۱

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

word۲۰۰۰
۷۲

پرسشنامه تصویر برند

word۲۵۰۰
۷۳

پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان

word۲۵۰۰
۷۴

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

word۲۵۰۰
۷۵

پرسشنامه سنجش بلوغ CRM

word۳۵۰۰
۷۶

پرسشنامه وفاداری مشتری

word۲۰۰۰
۷۷

پرسشنامه راهکارهایی برای رونق بخشیدن به بورس اوراق بهادار و جلب سرمایه گذاران

word۴۵۰۰
۷۸

پرسشنامه لنگرگاههای مسیر پیشرفت شغلی ادگار شاین

word۳۰۰۰
۷۹پرسشنامه انتظارات شغلی بتمنword۲۵۰۰
۸۰

پرسشنامه ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی

word۳۵۰۰
۸۱

پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین مای هر و اسپکمن

word۱۵۰۰
۸۲

پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید سلدین و الهاگر

word۱۵۰۰
۸۳

پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری

word۳۵۰۰
۸۴

پرسشنامه مدیریت مشارکتی

word۳۰۰۰
۸۵

پرسشنامه نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطه بین مصرف کننده با نام تجاری آنلاین

word۶۵۰۰
۸۶

پرسشنامه مدیریتی عملکرد شغلی پاترسون

wordویژه اعضاء
۸۷

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

word۲۰۰۰
۸۸

پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

word۱۵۰۰
۸۹

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

word۲۰۰۰
۹۰

پرسشنامه هوش هیجانی تراویس براد بری و جین گریوز

word۲۵۰۰
۹۱

پرسشنامه سنجش بوروکرات مداری (دوبرین)

word۱۵۰۰
۹۲

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

word۳۵۰۰
۹۳

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

word۲۰۰۰
۹۴پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل کارت امتیازی متوازنword۴۵۰۰
۹۵

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

word۲۰۰۰
۹۶

پرسشنامه استرس الیوت (Eliot)

word۲۰۰۰
۹۷

پرسشنامه مهارت های زندگی

word۳۰۰۰
۹۸

پرسشنامه تعهد عاطفی

word۱۵۰۰
۹۹

پرسشنامه درجه بندی عزت نفس (ژندا)

word۱۵۰۰
۱۰۰

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ (MCMI-III)

word۳۵۰۰
۱۰۱

پرسشنامه نگرش معنوی

word۲۰۰۰
۱۰۲

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز

word۳۰۰۰
۱۰۳پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتword۳۰۰۰
۱۰۴

پرسشنامه عوامل موثر بر تداوم استفاده از محیط مجازی

word۶۵۰۰
۱۰۵

پرسشنامه رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

word۳۵۰۰
۱۰۶

پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

word۲۵۰۰
۱۰۷پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچword۳۵۰۰
۱۰۸

پرسشنامه پاسخگویی

word۲۵۰۰
۱۰۹

پرسشنامه سلسله مراتب نیاز های مازلو

word۲۵۰۰
۱۱۰

پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده

word۶۵۰۰
۱۱۱

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و آگاهی مشتری بر هویت برند شرکت

word۶۵۰۰
۱۱۲

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

word۳۰۰۰
۱۱۳

پرسشنامه الگوی تدوین استراتژی بارسو و اشنایدر

word۲۰۰۰
۱۱۴

پرسشنامه رهبری چند عاملی MLQ

word۳۰۰۰
۱۱۵

پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران

word۲۰۰۰
۱۱۶

پرسشنامه بازاریابی خیرخواهانه و تصویر برند

word۲۰۰۰
۱۱۷

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر رضایت مندی مشتریان

word۲۰۰۰
۱۱۸

پرسشنامه ریسک بانکداری الکترونیک

word۲۰۰۰
۱۱۹

پرسشنامه نقش آگاهی مشتری بر تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند

word۶۵۰۰
۱۲۰

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند

word۴۵۰۰
۱۲۱

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

word۲۰۰۰
۱۲۲

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (۴c)

word۲۰۰۰
۱۲۳پرسشنامه قیمت گذاری و روش های قیمت گذاریword۵۵۰۰
۱۲۴پرسشنامه مزیت رقابتیword۳۰۰۰
۱۲۵پرسشنامه نقش برنامه ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمانword۶۵۰۰
۱۲۶پرسشنامه رابطه بین جهت گیری های راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانیword۸۵۰۰
۱۲۷

پرسشنامه عناصر آمیخته بازاریابی، ادراک کیفیت، تصویر ذهنی از برند محصول کشور مبدأ بر قصد خرید محصول

word۶۵۰۰
۱۲۸

پرسشنامه تاثیر بازاریابی عصبی بر کیفیت ادراک شده از برند

word۳۵۰۰
۱۲۹

پرسشنامه موانع اجرای استراتژی اقیانوس آبی

word۳۵۰۰
۱۳۰

پرسشنامه نقش بازاریابی تعاملی در افزایش وفاداری مشتریان

word۸۵۰۰
۱۳۱

پرسشنامه تداعی برند

word۳۵۰۰
۱۳۲

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک

word۳۵۰۰
۱۳۳

پرسشنامه بررسی ریسک نقدینگی بانکداری الکترونیک

word۴۵۰۰
۱۳۴

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان

word۱۰۰۰
۱۳۵

پرسشنامه موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری crm در بانک

word۴۵۰۰
۱۳۶

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از محصولات شرکت

word۳۵۰۰
۱۳۷

پرسشنامه فروش اخلاقی

word۶۵۰۰
۱۳۸

پرسشنامه ریسک عملیاتی

word۳۵۰۰
۱۳۹

پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها

word۲۰۰۰
۱۴۰

پرسشنامه حمایت سازمانی رودس و همکاران

word۲۰۰۰
۱۴۱

پرسشنامه علل جامعه‌ شناختی تمایل به برون کوچی نخبگان علمی

word۴۰۰۰
۱۴۲

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف

word۲۰۰۰
۱۴۳

پرسشنامه فرار مغزها

word۳۵۰۰
۱۴۴

پرسشنامه نیازهای بازار کار

word۳۵۰۰
۱۴۵

پرسشنامه گرایش بازار کولار

word۱۵۰۰
۱۴۶

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

word۶۵۰۰
۱۴۷

پرسشنامه هویت نام تجاری

word۲۵۰۰
۱۴۸

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

word۴۵۰۰
۱۴۹

پرسشنامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

word۶۵۰۰
۱۵۰

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی

word۲۰۰۰
۱۵۱

پرسشنامه نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

word۱۰۰۰
۱۵۲

پرسشنامه نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند

word۶۵۰۰
۱۵۳

پرسشنامه اعتبار، استقرار، کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت

word۲۰۰۰
۱۵۴

پرسشنامه رابطه مشتری مداری و کارآفرینی مداری بر بهبود عملکرد شرکت های خرده فروشی کوچک

word۶۵۰۰
۱۵۵

پرسشنامه تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از خدمات برعملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیکی(E-CRM)

word۶۵۰۰
۱۵۶

پرسشنامه تاثیر سبک های مدیریت بر رضایت کارکنان

word۴۵۰۰
۱۵۷

پرسشنامه میزان آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش های سازمانی

word۱۸۰۰
۱۵۸

پرسشنامه برون سپاری فعالیت ها

word۴۵۰۰
۱۵۹

پرسشنامه سلامت روانی (scl 25)

word۱۰۰۰
۱۶۰

پرسشنامه تحلیل ساز وکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

word۴۵۰۰
۱۶۱

پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانک

word۱۵۰۰
۱۶۲

پرسشنامه روش های مالی سازمان

word۲۰۰۰
۱۶۳

پرسشنامه اثربخشی موسسات مالی

word۲۰۰۰
۱۶۴

پرسشنامه مدیریتی خلاقیت شغلی جزنی

word۲۰۰۰
۱۶۵

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارآیی کارکنان در سازمان

word۲۵۰۰
۱۶۶

پرسشنامه عوامل موثر تصمیم گیری برای استخدام تامین کننده خارجی

word۲۰۰۰
۱۶۷

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

word۲۰۰۰
۱۶۸

پرسشنامه آمادگی سازمان در اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در منابع انسانی

word۲۰۰۰
۱۶۹

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی

word۲۰۰۰
۱۷۰

پرسشنامه مدیریت ریسک در بانک

word۱۵۰۰
۱۷۱

پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر منقول سازمان

word۱۵۰۰
۱۷۲

پرسشنامه رضایت از کیفیت خدمات الکترونیکی

word۵۵۰۰
۱۷۳

پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی

word۲۵۰۰
۱۷۴

پرسشنامه برسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

word۵۵۰۰
۱۷۵

پرسشنامه رضایتمندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه

word۴۵۰۰
۱۷۶

پرسشنامه خدمات نام تجاری برای ایجاد یک نام تجاری قوی در صنعت بانکداری

word۴۵۰۰
۱۷۷

پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری تلفن همراه توسط مشتریان

word۴۵۰۰
۱۷۸

پرسشنامه تاثیر توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

word۶۵۰۰
۱۷۹

پرسشنامه کارگروهی

word۱۰۰۰
۱۸۰

پرسشنامه کار گروهی

word۱۰۰۰
۱۸۱پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل و تعهد شغلیword۱۵۰۰
۱۸۲پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلیword۱۵۰۰
۱۸۳پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل، عملکرد شغلی و تعهد شغلیword۲۵۰۰
۱۸۴پرسشنامه عملکرد نقش و شناسایی نام تجاری توسط مصرف کنندگانword۴۵۰۰
۱۸۵پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانیword۶۵۰۰
۱۸۶

پرسشنامه مدیریت مسیر پیشرفت شغلی

word۱۵۰۰
۱۸۷

پرسشنامه کارآفرینی شرکت اجتماعی

word۶۵۰۰
۱۸۸پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکارانword۱۵۰۰
۱۸۹پرسشنامه عوامل موثر انتخاب بانک از سوی مشتریword۲۰۰۰
۱۹۰

پرسشنامه نقش بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک

word۱۵۰۰
۱۹۱

پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

word۱۵۰۰
۱۹۲

پرسشنامه استراتژی های مدیریت دانش

word۴۵۰۰
۱۹۳

پرسشنامه عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی

word۴۵۰۰
۱۹۴

پرسشنامه اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی

word۴۵۰۰
۱۹۵

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

word۱۵۰۰
۱۹۶

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

word۴۵۰۰
۱۹۷

پرسشنامه رابطه یادگیری الکترونیکی و عملکرد کارکنان

word۳۵۰۰
۱۹۸

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک

word۶۵۰۰
۱۹۹

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آچیو هرسی و گلداسمیت

word۱۵۰۰
۲۰۰

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان با روش AHP

word۴۵۰۰
۲۰۱

پرسشنامه نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری بین مدیریت دانش و عملکرد بازاریابی

word۳۵۰۰
۲۰۲

پرسشنامه بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض ناشی از آن

word۶۵۰۰
۲۰۳

پرسشنامه استاندارد کیفیت هتل‌ها

word۲۰۰۰
۲۰۴

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای

word۱۵۰۰
۲۰۵

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

word۶۵۰۰
۲۰۶پرسشنامه تاثیر مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمهword۳۵۰۰
۲۰۷پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی ۵ نیروی پورتر در صنعت مورد نظرword۴۵۰۰
۲۰۸پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاقword۳۵۰۰
۲۰۹پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشیword۲۰۰۰
۲۱۰پرسشنامه عوامل فرهنگی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword۲۵۰۰
۲۱۱پرسشنامه عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword۲۵۰۰
۲۱۲رسشنامه عوامل سیاسی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword۲۵۰۰
۲۱۳پرسشنامه عوامل اقتصادی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword۲۵۰۰
۲۱۴پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایجword۲۵۰۰
۲۱۵پرسشنامه آگاهی برندword۱۰۰۰
۲۱۶پرسشنامه حس خودکارآمدی مدرسword۱۵۰۰
۲۱۷پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانیword۳۵۰۰
۲۱۸ پرسشنامه تاثیر اعتماد پذیرش بانکداری اینترنتی تلفن همراهword۴۵۰۰
۲۱۹پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران سازمانword۳۰۰۰
۲۲۰پرسشنامه بازارگراییword۳۰۰۰
۲۲۱پرسشنامه رضایت، اعتماد و تعهد بانکداری الکترونیکیword۳۰۰۰
۲۲۲پرسشنامه مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکیword۳۵۰۰
۲۲۳پرسشنامه دلبستگی برندword۳۵۰۰
۲۲۴پرسشنامه روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتword۴۵۰۰
۲۲۵پرسشنامه تاثیر مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتیword۱۰۰۰
۲۲۶پرسشنامه برندگراییword۳۵۰۰
۲۲۷پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانیword۲۰۰۰
۲۲۸پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)word۲۰۰۰
۲۲۹پرسشنامه کارآفرینیword۲۵۰۰
۲۲۳۰پرسشنامه رضایتمندی از برنامه‌های وفاداری بر رضایت رابطه مند و حفظ مشتریword۴۵۰۰
۲۳۱پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرونword۱۵۰۰
۲۳۲پرسشنامه تاثیر عوامل خانوادگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزانword۱۵۰۰
۲۳۳پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایسword۱۵۰۰
۲۳۴پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتیword۲۵۰۰
۲۳۵پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکیword۲۵۰۰
۲۳۶پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانword۳۵۰۰
۲۳۷پرسشنامه سنجش سبک های یادگیری در افرادword۱۵۰۰
۲۳۸پرسشنامه یادگیری دانش آموزان از هوشمندسازی مدارسword۲۵۰۰
۲۳۹پرسشنامه چابکی سازمانیword
۲۴۰پرسشنامه بازاریابی شبکه ایword۲۵۰۰
۲۴۱پرسشنامه میزان جذاب وب سایتword۱۰۰۰
۲۴۲پرسشنامه ایمیل مارکتینگword۱۵۰۰
۲۴۳پرسشنامه میزان فعالیت شرکت در شبکه های اجتماعیword۱۵۰۰
۲۴۴پرسشنامه شهرت نیروی فروشword۱۵۰۰
۲۴۵پرسشنامه وفاداری به برند در بازار های B2B نیادزایوword۴۵۰۰
۲۴۶پرسشنامه بازارگرایی مارکور (MARKOR)word۲۵۰۰
۲۴۷پکیج کامل پرسشنامه تاثیر بسته بندی محصول بر روی رفتار خرید مشتریانword۲۵۰۰
۲۴۸پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت اسلانبایword۲۰۰۰
۲۴۹پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگword۱۵۰۰
۲۵۰پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل و کنجرword۲۰۰۰
۲۵۱پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتیword۵۵۰۰
۲۵۲پرسشنامه مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بیمه الکترونیکیword۳۵۰۰
۲۵۳پرسشنامه بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینیword۲۰۰۰
۲۵۴پرسشنامه شبکه های اجتماعیword۳۰۰۰۰
۲۵۵پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان با کتابدارانword۳۰۰۰
۲۵۶تفکر انتقادی فاشیونword۳۰۰۰
۲۵۷پرسشنامه برنامه درسی پنهانword۳۰۰۰
۲۵۸پرسشنامه اضطراب پیشرفت آلپرت و هابرword۳۰۰۰
۲۵۹پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برندword۲۹۰۰
۲۶۰پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانیword۴۵۰۰
۲۶۱پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکنندهword۳۵۰۰
۲۶۲پرسشنامه قابلیت های بازاریابیword۳۵۰۰
۲۶۳پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادراتword۴۵۰۰
۲۶۴پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرختword۲۵۰۰
۲۶۵پرسشنامه بهزیستی ورانشناختی ریفword۱۵۰۰
۲۶۶پرسشنامه نشاط سازمانی کرولفword۲۵۰۰
۲۶۷پرسشنامه تصویر و شهرت شرکتword۲۵۰۰
۲۶۸پرسشنامه رضایت مشتری از قیمتword۴۵۰۰
۲۶۹پرسشنامه اینترنت اشیاء در حسابداریword۱۵۰۰
۲۷۰پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکارانword۱۵۰۰
۲۷۱پرسشنامه تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر ابعاد کیفیت خدماتword۴۵۰۰
۲۷۲پرسشنامه استرس شغلی دواword۱۵۰۰
۲۷۳ پرسشنامه اعمال منفی NAQ-Rword۳۵۰۰
۲۷۴سلسله مراتب نیازها جونز و فیفرword۱۵۰۰
۲۷۵پرسشنامه خویشتن پنداری راجرزword۱۰۰۰
۲۷۶پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگورword۱۵۰۰
۲۷۷پرسشنامه نگرش به کسب و کارword۱۵۰۰
۲۷۸پرسشنامه مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکارانword۱۵۰۰
۲۷۹پرسشنامه تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات تلفن همراهword۳۵۰۰
۲۸۰خبرگی در بازار فیک و پرایسword۱۰۰۰
۲۸۱پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوریword۲۰۰۰
۲۸۲پرسشنامه انگلیسی پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمانword۲۰۰۰
۲۸۳پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشالword۱۰۰۰
۲۸۴پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بانکword۱۵۰۰
۲۸۵پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبوword۳۵۰۰
۲۸۶پرسشنامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت هاword۲۵۰۰
۲۸۷پرسشنامه نقش تبلیغات در رسانه های اجتماعیword۶۵۰۰
۲۸۸پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپword۱۵۰۰
۲۸۹پرسشنامه چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفیword۱۵۰۰
۲۹۰پرسشنامه مهارت های کوانتومیword۱۵۰۰
۲۹۱پرسشنامه ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانیword۴۵۰۰
۲۹۲پرسشنامه هوش هیجانی رهبر و پیروانword۴۵۰۰
۲۹۳پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگانword۸۵۰۰
۲۹۴پرسشنامه مشارکت رفتار مشتریword۳۵۰۰
۲۹۵پرسشنامه اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازیword۴۵۰۰
۲۹۶پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع مواد غذاییword۴۵۰۰
۲۹۷پرسشنامه چرخه عمر مشتریword۲۵۰۰
۲۹۸پرسشنامه بازاریابی حسیword۲۰۰۰
۲۹۹پرسشنامه بازاریابی اجتماعیword۱۵۰۰
۳۰۰پرسشنامه بازاریابی آموزشی باکر و هولتword۱۵۰۰
۳۰۱پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابیword۱۵۰۰
۳۰۲پرسشنامه مشارکت شرکت های تعاونیword۱۰۰۰
۳۰۳پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانیword۲۰۰۰
۳۰۴پرسشنامه موانع اجرای هزینه یابی هدف در کارخانهword۵۵۰۰
۳۰۵پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتیword۴۵۰۰
۳۰۶پرسشنامه میزان فعالیت شرکت در شبکه های اجتماعیword۱۵۰۰
۳۰۷پرسشنامه ایمیل مارکتینگword۱۵۰۰
۳۰۸پرسشنامه میزان جذابیت وب سایتword۱۰۰۰
۳۰۹پرسشنامه پایان نامه بازاریابی شبکه ایword۲۵۰۰
۳۱۰پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانword۲۵۰۰
۳۱۱پرسشنامه عوامل سیاسی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword۲۵۰۰
۳۱۲پرسشنامه تاثیر ویروسی رسانه و شبکه اجتماعی بر تمایل مصرف کنندگان به خریدword۴۵۰۰
۳۱۳پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانکword۳۵۰۰
۳۱۴پرسشنامه حس خودکارآمدی مدرسword۱۵۰۰
۳۱۵پرسشنامه کارآفرینی اسمیتword۲۵۰۰
۳۱۶پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانیword۳۵۰۰
۳۱۷پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایجword۱۵۰۰
۳۱۸پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتیword۴۵۰۰
۳۱۹پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگword۳۵۰۰
۳۲۰پرسشنامه نفوذ اجتماعی مدیران بر کارکنان سازمانword۳۵۰۰
۳۲۱پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMword۲۵۰۰
۳۲۲پرسشنامه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلیword۵۵۰۰
۳۲۳پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر منقول سازمانword۱۵۰۰
۳۲۴پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانکword۱۵۰۰
۳۲۵پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانکword۲۵۰۰
۳۲۶پرسشنامه آمیخته بازاریابی بر رضایت و وفاداری مشتری بانکword۴۵۰۰
۳۲۷پرسشنامه تاثیر اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتیword۴۵۰۰
۳۲۸پرسشنامه کار گروهی هانایشاword۱۰۰۰
۳۲۹پرسشنامه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERPword۴۵۰۰
۳۳۰پرسشنامه مدیریت استعدادهاword۱۵۰۰
۳۳۱پرسشنامه ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمانword۲۰۰۰
۳۳۲پرسشنامه فضای کاری اخلاقی سازمانword۲۵۰۰
۳۳۳پرسشنامه معنویت در کار میلیمنword۱۵۰۰
۳۳۴پرسشنامه معنویت در کار میلیمنword۴۵۰۰
۳۳۵پرسشنامه نقش بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانکword۱۵۰۰
۳۳۶پرسشنامه گرایش بازار کولارword۱۵۰۰
۳۳۷پرسشنامه باورهای مذهبی جورجword۱۰۰۰
۳۳۸پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنانword۴۵۰۰
۳۳۹پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کارword۴۵۰۰
۳۴۰پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامانword۱۵۰۰
۳۴۱پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائوword۲۵۰۰
۳۴۲پرسشنامه رهبری تحول گراword۲۵۰۰
۳۴۳پرسشنامه رهبری تعاملی شائوword۳۵۰۰
۳۴۴پرسشنامه تاثیر باورهای مذهبی بر سلامت روان و رضایت شغلیword۷۵۰۰
۳۴۵پرسشنامه تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی بر اشتراک گذاری و به کارگیری دانشword۴۵۰۰
۳۴۶پرسشنامه تبلیغات در رسانه های اجتماعیword۶۵۰۰
۳۴۷پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOLword۲۵۰۰
۳۴۸پرسشنامه تدوین برنامه ی بازاریابی استراتژیک بنگاه های گردشگریword۴۵۰۰
۳۴۹

پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

word۲۰۰۰
۳۵۰پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونقword۳۵۰۰
۳۵۱پرسشنامه شخصیت برند آکرword۱۵۰۰
۳۵۲پرسشنامه توسعه شغلیword۱۰۰۰
۳۵۳پرسشنامه پرسشنامه استراتژی‌ های عمومی (Porter)word۲۰۰۰
۳۵۴پرسشنامه رفتار مصرف کنندهword۱۵۰۰
۳۵۶پرسشنامه تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده word۳۵۰۰
۳۵۷پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سایword۳۵۰۰
۳۵۸

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر

word۳۵۰۰

جهت رفتن صفحات بعدی بر روی کلمه بعدی کلیک نمایید

 

در سایت مدیر ۱۲۳ پرسشنامه های مدیریتی از جمله بازاریابی، منابع انسانی، رفتارسازمانی، روانشناسی، علوم تربیتی، جهانگردی، مالی و حسابداری و سایر رشته های مدیریتی را می توانید دریافت کنید و چنانچه پرسشنامه مورد نظر شما در سایت موجود نبود می توانید از طریق فرم ذیل آن را سفارش دهید.

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true” ajax=”true” tabindex=”0″]

 

89 بازدید