پرسشنامه های مدیریت

جهت دریافت پرسشنامه های مدیریتی بر روی آن کلیک نمایید.

ردیفعنوان پرسشنامهفرمتقیمت
1پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)word1000
2

پرسشنامه بحران هویت

word1000
3پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FF کاستا و مک کریword1000
4

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان

word1000
5پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلشword1000
6پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميتword1000
7پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستدword1000
8پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت ماينر و اسميتword1000
9پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمنword1500
10پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارسword1000
11پرسشنامه پرخاشگری باس و پریword1000
12پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب و کارword4500
13پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i)word1000
14پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)word1000
15پرسشنامه سبک هویت برزونسکیword1000
16پرسشنامه سبک تفکر استنبرگword1000
17پرسشنامه ابعاد موفقيت پاركر و كازمايرword1000
18پرسشنامه رضایت زناشوییword1000
19

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO)

word1000
20

پرسشنامه سنجش خانواده

word1000
21

پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی

word1000
22

پرسشنامه عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس

word1000
23

پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ

word1000
24

پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند

word1000
25

پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

word1000
26

پرسشنامه استرس شغلی

word1000
27

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر

word1000
28

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان

word1000
29

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

word1000
30

پرسشنامه میل و انگیزه داشجویان به پژوهش

word1000
31پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکفword1500
32پرسشنامه خود کارآمدی شررword1500
33

پرسشنامه مدیریتی فشارزاهای شغلی

word3000
34

پرسشنامه مدیریتی روحیه معلمان

word2000
35

پرسشنامه تعهد تیمی الینگر

word3500
36

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

word2000
37

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) اسمیت و هیولین

word2000
38

پرسشنامه رضایت شغلی لینز

word1500
39

پرسشنامه رضایت شغلی

word1000
40

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

word2000
41

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

word2500
42

پرسشنامه ارزش نام تجاری یو و دنتو

word3500
43

پرسشنامه نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند

word4500
44

پرسشنامه نوآوری سازمانی

word2500
45

پرسشنامه توصیف جو سازمانی (OCDQ)

word1900
46

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه (سیگل و کایمر)

word2500
47

پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر

word2000
48

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی

word2500
49

پرسشنامه تغییر سازمانی گالبریس

word2500
50

پرسشنامه مدیریتی سبک های عمومی تصمیم گیری اسكات و بروس

word3000
51

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

word2000
52

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

word2500
53

پرسشنامه مدیریتی انسجام خانواده

word2900
54

پرسشنامه مدیریتی سبک رهبری سالزمن

word3000
55

پرسشنامه شخصیت شغلی وری ساک و همکاران

word3000
56

پرسشنامه سبک رهبری جفری و کریستوفر

word3000
57

پرسشنامه تاثیر خطر در پذیرش فناوری خدمات پرداخت تلفن همراه

word5500
58

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

word3000
59

پرسشنامه معنویت در کار بوراک

word3000
60

موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان

word7500
61

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

word2000
62

پرسشنامه مدیریتی تمرکز

wordویژه اعضاء
63

پرسشنامه معنويت در محيط كار ميليمن و همكارانش

wordویژه اعضاء
64

پرسشنامه مدیریتی پیچیدگی

wordویژه اعضاء
65

پرسشنامه مدیریتی رسميت

wordویژه اعضاء
66

پرسشنامه تاثير عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

word6500
67

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

word2500
68

پرسشنامه ارزیابی ابعاد ارزش ویژه برند آکر

word4500
69پرسشنامه تمایل جنسی هالبرتword2000
70

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون

word3000
71

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

word2000
72

پرسشنامه تصویر برند

word2500
73

پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان

word2500
74

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

word2500
75

پرسشنامه سنجش بلوغ CRM

word3500
76

پرسشنامه وفاداری مشتری

word2000
77

پرسشنامه راهکارهایی برای رونق بخشیدن به بورس اوراق بهادار و جلب سرمایه گذاران

word4500
78

پرسشنامه لنگرگاههای مسیر پیشرفت شغلی ادگار شاین

word3000
79پرسشنامه انتظارات شغلی بتمنword2500
80

پرسشنامه ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی

word3500
81

پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین مای هر و اسپکمن

word1500
82

پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید سلدین و الهاگر

word1500
83

پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری

word3500
84

پرسشنامه مدیریت مشارکتی

word3000
85

پرسشنامه نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطه بین مصرف کننده با نام تجاری آنلاین

word6500
86

پرسشنامه مدیریتی عملکرد شغلی پاترسون

wordویژه اعضاء
87

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

word2000
88

پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

word1500
89

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

word2000
90

پرسشنامه هوش هیجانی تراویس براد بری و جین گریوز

word2500
91

پرسشنامه سنجش بوروكرات مداری (دوبرین)

word1500
92

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

word3500
93

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

word2000
94پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل کارت امتیازی متوازنword4500
95

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

word2000
96

پرسشنامه استرس الیوت (Eliot)

word2000
97

پرسشنامه مهارت های زندگی

word3000
98

پرسشنامه تعهد عاطفی

word1500
99

پرسشنامه درجه بندی عزت نفس (ژندا)

word1500
100

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 (MCMI-III)

word3500
101

پرسشنامه نگرش معنوی

word2000
102

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز

word3000
103پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتword3000
104

پرسشنامه عوامل موثر بر تداوم استفاده از محیط مجازی

word6500
105

پرسشنامه رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

word3500
106

پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

word2500
107پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچword3500
108

پرسشنامه پاسخگویی

word2500
109

پرسشنامه سلسله مراتب نیاز های مازلو

word2500
110

پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده

word6500
111

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و آگاهی مشتری بر هویت برند شرکت

word6500
112

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

word3000
113

پرسشنامه الگوی تدوین استراتژی بارسو و اشنایدر

word2000
114

پرسشنامه رهبری چند عاملی MLQ

word3000
115

پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران

word2000
116

پرسشنامه بازاریابی خیرخواهانه و تصویر برند

word2000
117

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر رضایت مندی مشتریان

word2000
118

پرسشنامه ریسک بانکداری الکترونیک

word2000
119

پرسشنامه نقش آگاهی مشتری بر تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند

word6500
120

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند

word4500
121

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

word2000
122

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c)

word2000
123پرسشنامه قیمت گذاری و روش های قیمت گذاریword5500
124پرسشنامه مزیت رقابتیword3000
125پرسشنامه نقش برنامه ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمانword6500
126پرسشنامه رابطه بین جهت گیری های راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانیword8500
127

پرسشنامه عناصر آمیخته بازاریابی، ادراک کیفیت، تصویر ذهنی از برند محصول کشور مبدأ بر قصد خرید محصول

word6500
128

پرسشنامه تاثیر بازاریابی عصبی بر کیفیت ادراک شده از برند

word3500
129

پرسشنامه موانع اجرای استراتژی اقیانوس آبی

word3500
130

پرسشنامه نقش بازاریابی تعاملی در افزایش وفاداری مشتریان

word8500
131

پرسشنامه تداعی برند

word3500
132

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک

word3500
133

پرسشنامه بررسی ریسک نقدینگی بانکداری الکترونیک

word4500
134

پرسشنامه ارزیابی عملكرد كاركنان سازمان

word1000
135

پرسشنامه موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری crm در بانک

word4500
136

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از محصولات شرکت

word3500
137

پرسشنامه فروش اخلاقی

word6500
138

پرسشنامه ریسک عملیاتی

word3500
139

پرسشنامه سنجش وضعيت نظام مديريت استعدادها

word2000
140

پرسشنامه حمایت سازمانی رودس و همکاران

word2000
141

پرسشنامه علل جامعه‌ شناختی تمایل به برون کوچی نخبگان علمی

word4000
142

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف

word2000
143

پرسشنامه فرار مغزها

word3500
144

پرسشنامه نیازهای بازار کار

word3500
145

پرسشنامه گرایش بازار کولار

word1500
146

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

word6500
147

پرسشنامه هویت نام تجاری

word2500
148

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

word4500
149

پرسشنامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

word6500
150

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی

word2000
151

پرسشنامه نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

word1000
152

پرسشنامه نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند

word6500
153

پرسشنامه اعتبار، استقرار، کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت

word2000
154

پرسشنامه رابطه مشتری مداری و کارآفرینی مداری بر بهبود عملکرد شرکت های خرده فروشی کوچک

word6500
155

پرسشنامه تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از خدمات برعملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیکی(E-CRM)

word6500
156

پرسشنامه تاثیر سبک های مدیریت بر رضایت کارکنان

word4500
157

پرسشنامه میزان آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش های سازمانی

word1800
158

پرسشنامه برون سپاری فعالیت ها

word4500
159

پرسشنامه سلامت روانی (scl 25)

word1000
160

پرسشنامه تحلیل ساز وکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

word4500
161

پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانک

word1500
162

پرسشنامه روش های مالی سازمان

word2000
163

پرسشنامه اثربخشی موسسات مالی

word2000
164

پرسشنامه مدیریتی خلاقیت شغلی جزنی

word2000
165

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارآیی کارکنان در سازمان

word2500
166

پرسشنامه عوامل موثر تصمیم گیری برای استخدام تامین کننده خارجی

word2000
167

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

word2000
168

پرسشنامه آمادگی سازمان در اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در منابع انسانی

word2000
169

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی

word2000
170

پرسشنامه مدیریت ریسک در بانک

word1500
171

پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر منقول سازمان

word1500
172

پرسشنامه رضایت از کیفیت خدمات الکترونیکی

word5500
173

پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی

word2500
174

پرسشنامه برسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

word5500
175

پرسشنامه رضایتمندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه

word4500
176

پرسشنامه خدمات نام تجاری برای ایجاد یک نام تجاری قوی در صنعت بانکداری

word4500
177

پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری تلفن همراه توسط مشتریان

word4500
178

پرسشنامه تاثیر توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

word6500
179

پرسشنامه کارگروهی

word1000
180

پرسشنامه کار گروهی

word1000
181پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل و تعهد شغلیword1500
182پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلیword1500
183پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل، عملکرد شغلی و تعهد شغلیword2500
184پرسشنامه عملکرد نقش و شناسایی نام تجاری توسط مصرف کنندگانword4500
185پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانیword6500
186

پرسشنامه مدیریت مسیر پیشرفت شغلی

word1500
187

پرسشنامه کارآفرینی شرکت اجتماعی

word6500
188پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکارانword1500
189پرسشنامه عوامل موثر انتخاب بانک از سوی مشتریword2000
190

پرسشنامه نقش بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک

word1500
191

پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

word1500
192

پرسشنامه استراتژی های مدیریت دانش

word4500
193

پرسشنامه عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی

word4500
194

پرسشنامه اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی

word4500
195

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

word1500
196

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

word4500
197

پرسشنامه رابطه یادگیری الکترونیکی و عملکرد کارکنان

word3500
198

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک

word6500
199

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آچیو هرسی و گلداسمیت

word1500
200

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان با روش AHP

word4500
201

پرسشنامه نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری بین مدیریت دانش و عملکرد بازاریابی

word3500
202

پرسشنامه بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض ناشی از آن

word6500
203

پرسشنامه استاندارد کیفیت هتل‌ها

word2000
204

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای

word1500
205

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

word6500
206پرسشنامه تاثیر مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمهword3500
207پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی 5 نیروی پورتر در صنعت مورد نظرword4500
208پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاقword3500
209پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشیword2000
210پرسشنامه عوامل فرهنگی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword2500
211پرسشنامه عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword2500
212رسشنامه عوامل سیاسی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword2500
213پرسشنامه عوامل اقتصادی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword2500
214پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایجword2500
215پرسشنامه آگاهی برندword1000
216پرسشنامه حس خودكارآمدی مدرسword1500
217پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانیword3500
218 پرسشنامه تاثیر اعتماد پذیرش بانکداری اینترنتی تلفن همراهword4500
219پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران سازمانword3000
220پرسشنامه بازارگراییword3000
221پرسشنامه رضایت، اعتماد و تعهد بانکداری الکترونیکیword3000
222پرسشنامه مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکیword3500
223پرسشنامه دلبستگی برندword3500
224پرسشنامه روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتword4500
225پرسشنامه تاثیر مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتیword1000
226پرسشنامه برندگراییword3500
227پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانیword2000
228پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)word2000
229پرسشنامه کارآفرینیword2500
2230پرسشنامه رضایتمندی از برنامه‌های وفاداری بر رضایت رابطه مند و حفظ مشتریword4500
231پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرونword1500
232پرسشنامه تاثیر عوامل خانوادگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزانword1500
233پرسشنامه استرس شغلی فيليپ ال رايسword1500
234پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتیword2500
235پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکیword2500
236پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانword3500
237پرسشنامه سنجش سبک های یادگیری در افرادword1500
238پرسشنامه یادگیری دانش آموزان از هوشمندسازی مدارسword2500
239پرسشنامه چابکی سازمانیword
240پرسشنامه بازاریابی شبکه ایword2500
241پرسشنامه میزان جذاب وب سایتword1000
242پرسشنامه ايميل ماركتينگword1500
243پرسشنامه میزان فعاليت شرکت در شبكه های اجتماعیword1500
244پرسشنامه شهرت نیروی فروشword1500
245پرسشنامه وفاداری به برند در بازار های B2B نیادزایوword4500
246پرسشنامه بازارگرایی مارکور (MARKOR)word2500
247پکیج کامل پرسشنامه تاثیر بسته بندی محصول بر روی رفتار خرید مشتریانword2500
248پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت اسلانبایword2000
249پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگword1500
250پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) لاداهل و كنجرword2000
251پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتیword5500
252پرسشنامه مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بیمه الکترونیکیword3500
253پرسشنامه بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینیword2000
254پرسشنامه شبکه های اجتماعیword30000
255پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان با کتابدارانword3000
256تفکر انتقادی فاشیونword3000
257پرسشنامه برنامه درسی پنهانword3000
258پرسشنامه اضطراب پیشرفت آلپرت و هابرword3000
259پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برندword2900
260پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانیword4500
261پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکنندهword3500
262پرسشنامه قابلیت های بازاریابیword3500
263پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادراتword4500
264پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرختword2500
265پرسشنامه بهزیستی ورانشناختی ریفword1500
266پرسشنامه نشاط سازمانی کرولفword2500
267پرسشنامه تصویر و شهرت شرکتword2500
268پرسشنامه رضایت مشتری از قیمتword4500
269پرسشنامه اینترنت اشیاء در حسابداریword1500
270پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکارانword1500
271پرسشنامه تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر ابعاد کیفیت خدماتword4500
272پرسشنامه استرس شغلی دواword1500
273 پرسشنامه اعمال منفی NAQ-Rword3500
274سلسله مراتب نیازها جونز و فیفرword1500
275پرسشنامه خویشتن پنداری راجرزword1000
276پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگورword1500
277پرسشنامه نگرش به کسب و کارword1500
278پرسشنامه مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکارانword1500
279پرسشنامه تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات تلفن همراهword3500
280خبرگی در بازار فیک و پرایسword1000
281پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوریword2000
282پرسشنامه انگلیسی پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمانword2000
283پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشالword1000
284پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بانکword1500
285پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبوword3500
286پرسشنامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت هاword2500
287پرسشنامه نقش تبلیغات در رسانه های اجتماعیword6500
288پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپword1500
289پرسشنامه چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفیword1500
290پرسشنامه مهارت های کوانتومیword1500
291پرسشنامه ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانیword4500
292پرسشنامه هوش هیجانی رهبر و پیروانword4500
293پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگانword8500
294پرسشنامه مشارکت رفتار مشتریword3500
295پرسشنامه اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازیword4500
296پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع مواد غذاییword4500
297پرسشنامه چرخه عمر مشتریword2500
298پرسشنامه بازاریابی حسیword2000
299پرسشنامه بازاریابی اجتماعیword1500
300پرسشنامه بازاریابی آموزشی باکر و هولتword1500
301پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابیword1500
302پرسشنامه مشارکت شرکت های تعاونیword1000
303پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانیword2000
304پرسشنامه موانع اجرای هزینه یابی هدف در کارخانهword5500
305پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتیword4500
306پرسشنامه میزان فعالیت شرکت در شبکه های اجتماعیword1500
307پرسشنامه ایمیل مارکتینگword1500
308پرسشنامه میزان جذابیت وب سایتword1000
309پرسشنامه پایان نامه بازاریابی شبکه ایword2500
310پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانword2500
311پرسشنامه عوامل سیاسی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword2500
312پرسشنامه تاثیر ویروسی رسانه و شبکه اجتماعی بر تمایل مصرف کنندگان به خریدword4500
313پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانکword3500
314پرسشنامه حس خودکارآمدی مدرسword1500
315پرسشنامه کارآفرینی اسمیتword2500
316پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانیword3500
317پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایجword1500
318پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتیword4500
319پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگword3500
320پرسشنامه نفوذ اجتماعی مدیران بر کارکنان سازمانword3500
321پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMword2500
322پرسشنامه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلیword5500
323پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر منقول سازمانword1500
324پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانکword1500
325پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانکword2500
326پرسشنامه آمیخته بازاریابی بر رضایت و وفاداری مشتری بانکword4500
327پرسشنامه تاثیر اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتیword4500
328پرسشنامه کار گروهی هانایشاword1000
329پرسشنامه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERPword4500
330پرسشنامه مدیریت استعدادهاword1500
331پرسشنامه ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمانword2000
332پرسشنامه فضای کاری اخلاقی سازمانword2500
333پرسشنامه معنویت در کار میلیمنword1500
334پرسشنامه معنویت در کار میلیمنword4500
335پرسشنامه نقش بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانکword1500
336پرسشنامه گرایش بازار کولارword1500
337پرسشنامه باورهای مذهبی جورجword1000
338پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنانword4500
339پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کارword4500
340پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامانword1500
341پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائوword2500
342پرسشنامه رهبری تحول گراword2500
343پرسشنامه رهبری تعاملی شائوword3500
344پرسشنامه تاثیر باورهای مذهبی بر سلامت روان و رضایت شغلیword7500
345پرسشنامه تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی بر اشتراک گذاری و به کارگیری دانشword4500
346پرسشنامه تبلیغات در رسانه های اجتماعیword6500
347پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOLword2500
348پرسشنامه تدوين برنامه ي بازاريابي استراتژيك بنگاه هاي گردشگريword4500
349

پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

word2000
350پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونقword3500
351پرسشنامه شخصیت برند آکرword1500
352پرسشنامه توسعه شغلیword1000
353پرسشنامه پرسشنامه استراتژی‌ های عمومی (Porter)word2000
354پرسشنامه رفتار مصرف کنندهword1500
356پرسشنامه تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده word3500
357پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سایword3500
358

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر

word3500

جهت رفتن صفحات بعدی بر روی کلمه بعدی کلیک نمایید

 

در سایت مدیر 123 پرسشنامه های مدیریتی از جمله بازاریابی، منابع انسانی، رفتارسازمانی، روانشناسی، علوم تربیتی، جهانگردی، مالی و حسابداری و سایر رشته های مدیریتی را می توانید دریافت کنید و چنانچه پرسشنامه مورد نظر شما در سایت موجود نبود می توانید از طریق فرم ذیل آن را سفارش دهید.

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true” ajax=”true” tabindex=”0″]