لیست پرسشنامه های سایت

پرسشنامه های مدیریت

جهت دریافت پرسشنامه های مدیریتی بر روی آن کلیک نمایید.

ردیفعنوان پرسشنامهفرمت
۱پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)word
۲

پرسشنامه بحران هویت

word
۳پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FF کاستا و مک کریword
۴

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان

word
۵پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلشword
۶پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتword
۷پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستدword
۸پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیتword
۹پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمنword
۱۰پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارسword
۱۱پرسشنامه پرخاشگری باس و پریword
۱۲پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب و کارword
۱۳پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i)word
۱۴پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)word
۱۵پرسشنامه سبک هویت برزونسکیword
۱۶پرسشنامه سبک تفکر استنبرگword
۱۷پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایرword
۱۸پرسشنامه رضایت زناشوییword
۱۹

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO)

word
۲۰

پرسشنامه سنجش خانواده

word
۲۱

پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی

word
۲۲

پرسشنامه عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس

word
۲۳

پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ

word
۲۴

پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند

word
۲۵

پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

word
۲۶

پرسشنامه استرس شغلی

word
۲۷

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر

word
۲۸

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان

word
۲۹

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

word
۳۰

پرسشنامه میل و انگیزه داشجویان به پژوهش

word
۳۱پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکفword
۳۲پرسشنامه خود کارآمدی شررword
۳۳

پرسشنامه مدیریتی فشارزاهای شغلی

word
۳۴

پرسشنامه مدیریتی روحیه معلمان

word
۳۵

پرسشنامه تعهد تیمی الینگر

word
۳۶

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

word
۳۷

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) اسمیت و هیولین

word
۳۸

پرسشنامه رضایت شغلی لینز

word
۳۹

پرسشنامه رضایت شغلی

word
۴۰

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

word
۴۱

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

word
۴۲

پرسشنامه ارزش نام تجاری یو و دنتو

word
۴۳

پرسشنامه نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند

word
۴۴

پرسشنامه نوآوری سازمانی

word
۴۵

پرسشنامه توصیف جو سازمانی (OCDQ)

word
۴۶

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه (سیگل و کایمر)

word
۴۷

پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر

word
۴۸

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی

word
۴۹

پرسشنامه تغییر سازمانی گالبریس

word
۵۰

پرسشنامه مدیریتی سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس

word
۵۱

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

word
۵۲

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

word
۵۳

پرسشنامه مدیریتی انسجام خانواده

word
۵۴

پرسشنامه مدیریتی سبک رهبری سالزمن

word
۵۵

پرسشنامه شخصیت شغلی وری ساک و همکاران

word
۵۶

پرسشنامه سبک رهبری جفری و کریستوفر

word
۵۷

پرسشنامه تاثیر خطر در پذیرش فناوری خدمات پرداخت تلفن همراه

word
۵۸

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

word
۵۹

پرسشنامه معنویت در کار بوراک

word
۶۰

موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان

word
۶۱

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

word
۶۲

پرسشنامه مدیریتی تمرکز

word
۶۳

پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکارانش

word
۶۴

پرسشنامه مدیریتی پیچیدگی

word
۶۵

پرسشنامه مدیریتی رسمیت

word
۶۶

پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

word
۶۷

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

word
۶۸

پرسشنامه ارزیابی ابعاد ارزش ویژه برند آکر

word
۶۹پرسشنامه تمایل جنسی هالبرتword
۷۰

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون

word
۷۱

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

word
۷۲

پرسشنامه تصویر برند

word
۷۳

پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان

word
۷۴

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

word
۷۵

پرسشنامه سنجش بلوغ CRM

word
۷۶

پرسشنامه وفاداری مشتری

word
۷۷

پرسشنامه راهکارهایی برای رونق بخشیدن به بورس اوراق بهادار و جلب سرمایه گذاران

word
۷۸

پرسشنامه لنگرگاههای مسیر پیشرفت شغلی ادگار شاین

word
۷۹پرسشنامه انتظارات شغلی بتمنword
۸۰

پرسشنامه ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی

word
۸۱

پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین مای هر و اسپکمن

word
۸۲

پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید سلدین و الهاگر

word
۸۳

پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری

word
۸۴

پرسشنامه مدیریت مشارکتی

word
۸۵

پرسشنامه نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطه بین مصرف کننده با نام تجاری آنلاین

word
۸۶

پرسشنامه مدیریتی عملکرد شغلی پاترسون

word
۸۷

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

word
۸۸

پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

word
۸۹

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

word
۹۰

پرسشنامه هوش هیجانی تراویس براد بری و جین گریوز

word
۹۱

پرسشنامه سنجش بوروکرات مداری (دوبرین)

word
۹۲

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

word
۹۳

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

word
۹۴پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل کارت امتیازی متوازنword
۹۵

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

word
۹۶

پرسشنامه استرس الیوت (Eliot)

word
۹۷

پرسشنامه مهارت های زندگی

word
۹۸

پرسشنامه تعهد عاطفی

word
۹۹

پرسشنامه درجه بندی عزت نفس (ژندا)

word
۱۰۰

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ (MCMI-III)

word
۱۰۱

پرسشنامه نگرش معنوی

word
۱۰۲

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز

word
۱۰۳پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتword
۱۰۴

پرسشنامه عوامل موثر بر تداوم استفاده از محیط مجازی

word
۱۰۵

پرسشنامه رابطه هوش تجاری و فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

word
۱۰۶

پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان

word
۱۰۷پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچword
۱۰۸

پرسشنامه پاسخگویی

word
۱۰۹

پرسشنامه سلسله مراتب نیاز های مازلو

word
۱۱۰

پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده

word
۱۱۱

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و آگاهی مشتری بر هویت برند شرکت

word
۱۱۲

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

word
۱۱۳

پرسشنامه الگوی تدوین استراتژی بارسو و اشنایدر

word
۱۱۴

پرسشنامه رهبری چند عاملی MLQ

word
۱۱۵

پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران

word
۱۱۶

پرسشنامه بازاریابی خیرخواهانه و تصویر برند

word
۱۱۷

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر رضایت مندی مشتریان

word
۱۱۸

پرسشنامه ریسک بانکداری الکترونیک

word
۱۱۹

پرسشنامه نقش آگاهی مشتری بر تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند

word
۱۲۰

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند

word
۱۲۱

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

word
۱۲۲

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (۴c)

word
۱۲۳پرسشنامه قیمت گذاری و روش های قیمت گذاریword
۱۲۴پرسشنامه مزیت رقابتیword
۱۲۵پرسشنامه نقش برنامه ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمانword
۱۲۶پرسشنامه رابطه بین جهت گیری های راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانیword
۱۲۷

پرسشنامه عناصر آمیخته بازاریابی، ادراک کیفیت، تصویر ذهنی از برند محصول کشور مبدأ بر قصد خرید محصول

word
۱۲۸

پرسشنامه تاثیر بازاریابی عصبی بر کیفیت ادراک شده از برند

word
۱۲۹

پرسشنامه موانع اجرای استراتژی اقیانوس آبی

word
۱۳۰

پرسشنامه نقش بازاریابی تعاملی در افزایش وفاداری مشتریان

word
۱۳۱

پرسشنامه تداعی برند

word
۱۳۲

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک

word
۱۳۳

پرسشنامه بررسی ریسک نقدینگی بانکداری الکترونیک

word
۱۳۴

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان

word
۱۳۵

پرسشنامه موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری crm در بانک

word
۱۳۶

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از محصولات شرکت

word
۱۳۷

پرسشنامه فروش اخلاقی

word
۱۳۸

پرسشنامه ریسک عملیاتی

word
۱۳۹

پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها

word
۱۴۰

پرسشنامه حمایت سازمانی رودس و همکاران

word
۱۴۱

پرسشنامه علل جامعه‌ شناختی تمایل به برون کوچی نخبگان علمی

word
۱۴۲

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف

word
۱۴۳

پرسشنامه فرار مغزها

word
۱۴۴

پرسشنامه نیازهای بازار کار

word
۱۴۵

پرسشنامه گرایش بازار کولار

word
۱۴۶

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

word
۱۴۷

پرسشنامه هویت نام تجاری

word
۱۴۸

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

word
۱۴۹

پرسشنامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

word
۱۵۰

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی

word
۱۵۱

پرسشنامه نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

word
۱۵۲

پرسشنامه نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند

word
۱۵۳

پرسشنامه اعتبار، استقرار، کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت

word
۱۵۴

پرسشنامه رابطه مشتری مداری و کارآفرینی مداری بر بهبود عملکرد شرکت های خرده فروشی کوچک

word
۱۵۵

پرسشنامه تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از خدمات برعملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیکی(E-CRM)

word
۱۵۶

پرسشنامه تاثیر سبک های مدیریت بر رضایت کارکنان

word
۱۵۷

پرسشنامه میزان آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش های سازمانی

word
۱۵۸

پرسشنامه برون سپاری فعالیت ها

word
۱۵۹

پرسشنامه سلامت روانی (scl 25)

word
۱۶۰

پرسشنامه تحلیل ساز وکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

word
۱۶۱

پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانک

word
۱۶۲

پرسشنامه روش های مالی سازمان

word
۱۶۳

پرسشنامه اثربخشی موسسات مالی

word
۱۶۴

پرسشنامه مدیریتی خلاقیت شغلی جزنی

word
۱۶۵

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارآیی کارکنان در سازمان

word
۱۶۶

پرسشنامه عوامل موثر تصمیم گیری برای استخدام تامین کننده خارجی

word
۱۶۷

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

word
۱۶۸

پرسشنامه آمادگی سازمان در اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در منابع انسانی

word
۱۶۹

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی

word
۱۷۰

پرسشنامه مدیریت ریسک در بانک

word
۱۷۱

پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر منقول سازمان

word
۱۷۲

پرسشنامه رضایت از کیفیت خدمات الکترونیکی

word
۱۷۳

پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی

word
۱۷۴

پرسشنامه برسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

word
۱۷۵

پرسشنامه رضایتمندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه

word
۱۷۶

پرسشنامه خدمات نام تجاری برای ایجاد یک نام تجاری قوی در صنعت بانکداری

word
۱۷۷

پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری تلفن همراه توسط مشتریان

word
۱۷۸

پرسشنامه تاثیر توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

word
۱۷۹

پرسشنامه کارگروهی

word
۱۸۰

پرسشنامه کار گروهی

word
۱۸۱پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل و تعهد شغلیword
۱۸۲پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلیword
۱۸۳پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل، عملکرد شغلی و تعهد شغلیword
۱۸۴پرسشنامه عملکرد نقش و شناسایی نام تجاری توسط مصرف کنندگانword
۱۸۵پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانیword
۱۸۶

پرسشنامه مدیریت مسیر پیشرفت شغلی

word
۱۸۷

پرسشنامه کارآفرینی شرکت اجتماعی

word
۱۸۸پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکارانword
۱۸۹پرسشنامه عوامل موثر انتخاب بانک از سوی مشتریword
۱۹۰

پرسشنامه نقش بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک

word
۱۹۱

پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

word
۱۹۲

پرسشنامه استراتژی های مدیریت دانش

word
۱۹۳

پرسشنامه عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی

word
۱۹۴

پرسشنامه اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی

word
۱۹۵

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

word
۱۹۶

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

word
۱۹۷

پرسشنامه رابطه یادگیری الکترونیکی و عملکرد کارکنان

word
۱۹۸

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک

word
۱۹۹

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آچیو هرسی و گلداسمیت

word
۲۰۰

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان با روش AHP

word
۲۰۱

پرسشنامه نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری بین مدیریت دانش و عملکرد بازاریابی

word
۲۰۲

پرسشنامه بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض ناشی از آن

word
۲۰۳

پرسشنامه استاندارد کیفیت هتل‌ها

word
۲۰۴

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای

word
۲۰۵

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

word
۲۰۶پرسشنامه تاثیر مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمهword
۲۰۷پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی ۵ نیروی پورتر در صنعت مورد نظرword
۲۰۸پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاقword
۲۰۹پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشیword
۲۱۰پرسشنامه عوامل فرهنگی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword
۲۱۱پرسشنامه عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword
۲۱۲رسشنامه عوامل سیاسی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword
۲۱۳پرسشنامه عوامل اقتصادی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword
۲۱۴پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایجword
۲۱۵پرسشنامه آگاهی برندword
۲۱۶پرسشنامه حس خودکارآمدی مدرسword
۲۱۷پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانیword
۲۱۸ پرسشنامه تاثیر اعتماد پذیرش بانکداری اینترنتی تلفن همراهword
۲۱۹پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران سازمانword
۲۲۰پرسشنامه بازارگراییword
۲۲۱پرسشنامه رضایت، اعتماد و تعهد بانکداری الکترونیکیword
۲۲۲پرسشنامه مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکیword
۲۲۳پرسشنامه دلبستگی برندword
۲۲۴پرسشنامه روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتword
۲۲۵پرسشنامه تاثیر مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتیword
۲۲۶پرسشنامه برندگراییword
۲۲۷پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانیword
۲۲۸پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)word
۲۲۹پرسشنامه کارآفرینیword
۲۲۳۰پرسشنامه رضایتمندی از برنامه‌های وفاداری بر رضایت رابطه مند و حفظ مشتریword
۲۳۱پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرونword
۲۳۲پرسشنامه تاثیر عوامل خانوادگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزانword
۲۳۳پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایسword
۲۳۴پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتیword
۲۳۵پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکیword
۲۳۶پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانword
۲۳۷پرسشنامه سنجش سبک های یادگیری در افرادword
۲۳۸پرسشنامه یادگیری دانش آموزان از هوشمندسازی مدارسword
۲۳۹پرسشنامه چابکی سازمانیword
۲۴۰پرسشنامه بازاریابی شبکه ایword
۲۴۱پرسشنامه میزان جذاب وب سایتword
۲۴۲پرسشنامه ایمیل مارکتینگword
۲۴۳پرسشنامه میزان فعالیت شرکت در شبکه های اجتماعیword
۲۴۴پرسشنامه شهرت نیروی فروشword
۲۴۵پرسشنامه وفاداری به برند در بازار های B2B نیادزایوword
۲۴۶پرسشنامه بازارگرایی مارکور (MARKOR)word
۲۴۷پکیج کامل پرسشنامه تاثیر بسته بندی محصول بر روی رفتار خرید مشتریانword
۲۴۸پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت اسلانبایword
۲۴۹پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگword
۲۵۰پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل و کنجرword
۲۵۱پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتیword
۲۵۲پرسشنامه مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بیمه الکترونیکیword
۲۵۳پرسشنامه بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینیword
۲۵۴پرسشنامه شبکه های اجتماعیword
۲۵۵پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان با کتابدارانword
۲۵۶تفکر انتقادی فاشیونword
۲۵۷پرسشنامه برنامه درسی پنهانword
۲۵۸پرسشنامه اضطراب پیشرفت آلپرت و هابرword
۲۵۹پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برندword
۲۶۰پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانیword
۲۶۱پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکنندهword
۲۶۲پرسشنامه قابلیت های بازاریابیword
۲۶۳پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادراتword
۲۶۴پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرختword
۲۶۵پرسشنامه بهزیستی ورانشناختی ریفword
۲۶۶پرسشنامه نشاط سازمانی کرولفword
۲۶۷پرسشنامه تصویر و شهرت شرکتword
۲۶۸پرسشنامه رضایت مشتری از قیمتword
۲۶۹پرسشنامه اینترنت اشیاء در حسابداریword
۲۷۰پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکارانword
۲۷۱پرسشنامه تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر ابعاد کیفیت خدماتword
۲۷۲پرسشنامه استرس شغلی دواword
۲۷۳ پرسشنامه اعمال منفی NAQ-Rword
۲۷۴سلسله مراتب نیازها جونز و فیفرword
۲۷۵پرسشنامه خویشتن پنداری راجرزword
۲۷۶پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگورword
۲۷۷پرسشنامه نگرش به کسب و کارword
۲۷۸پرسشنامه مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکارانword
۲۷۹پرسشنامه تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات تلفن همراهword
۲۸۰خبرگی در بازار فیک و پرایسword
۲۸۱پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوریword
۲۸۲پرسشنامه انگلیسی پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمانword
۲۸۳پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشالword
۲۸۴پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بانکword
۲۸۵پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبوword
۲۸۶پرسشنامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت هاword
۲۸۷پرسشنامه نقش تبلیغات در رسانه های اجتماعیword
۲۸۸پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپword
۲۸۹پرسشنامه چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفیword
۲۹۰پرسشنامه مهارت های کوانتومیword
۲۹۱پرسشنامه ارتباط مهارت مدیریت کوانتومی و خلاقیت و چابکی سازمانیword
۲۹۲پرسشنامه هوش هیجانی رهبر و پیروانword
۲۹۳پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگانword
۲۹۴پرسشنامه مشارکت رفتار مشتریword
۲۹۵پرسشنامه اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازیword
۲۹۶پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع مواد غذاییword
۲۹۷پرسشنامه چرخه عمر مشتریword
۲۹۸پرسشنامه بازاریابی حسیword
۲۹۹پرسشنامه بازاریابی اجتماعیword
۳۰۰پرسشنامه بازاریابی آموزشی باکر و هولتword
۳۰۱پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابیword
۳۰۲پرسشنامه مشارکت شرکت های تعاونیword
۳۰۳پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانیword
۳۰۴پرسشنامه موانع اجرای هزینه یابی هدف در کارخانهword
۳۰۵پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتیword
۳۰۶پرسشنامه میزان فعالیت شرکت در شبکه های اجتماعیword
۳۰۷پرسشنامه ایمیل مارکتینگword
۳۰۸پرسشنامه میزان جذابیت وب سایتword
۳۰۹پرسشنامه پایان نامه بازاریابی شبکه ایword
۳۱۰پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانword
۳۱۱پرسشنامه عوامل سیاسی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللیword
۳۱۲پرسشنامه تاثیر ویروسی رسانه و شبکه اجتماعی بر تمایل مصرف کنندگان به خریدword
۳۱۳پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانکword
۳۱۴پرسشنامه حس خودکارآمدی مدرسword
۳۱۵پرسشنامه کارآفرینی اسمیتword
۳۱۶پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانیword
۳۱۷پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایجword
۳۱۸پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتیword
۳۱۹پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگword
۳۲۰پرسشنامه نفوذ اجتماعی مدیران بر کارکنان سازمانword
۳۲۱پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMword
۳۲۲پرسشنامه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلیword
۳۲۳پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر منقول سازمانword
۳۲۴پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانکword
۳۲۵پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانکword
۳۲۶پرسشنامه آمیخته بازاریابی بر رضایت و وفاداری مشتری بانکword
۳۲۷پرسشنامه تاثیر اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتیword
۳۲۸پرسشنامه کار گروهی هانایشاword
۳۲۹پرسشنامه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERPword
۳۳۰پرسشنامه مدیریت استعدادهاword
۳۳۱پرسشنامه ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمانword
۳۳۲پرسشنامه فضای کاری اخلاقی سازمانword
۳۳۳پرسشنامه معنویت در کار میلیمنword
۳۳۴پرسشنامه معنویت در کار میلیمنword
۳۳۵پرسشنامه نقش بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانکword
۳۳۶پرسشنامه گرایش بازار کولارword
۳۳۷پرسشنامه باورهای مذهبی جورجword
۳۳۸پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنانword
۳۳۹پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کارword
۳۴۰پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامانword
۳۴۱پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائوword
۳۴۲پرسشنامه رهبری تحول گراword
۳۴۳پرسشنامه رهبری تعاملی شائوword
۳۴۴پرسشنامه تاثیر باورهای مذهبی بر سلامت روان و رضایت شغلیword
۳۴۵پرسشنامه تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی بر اشتراک گذاری و به کارگیری دانشword
۳۴۶پرسشنامه تبلیغات در رسانه های اجتماعیword
۳۴۷پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOLword
۳۴۸پرسشنامه تدوین برنامه ی بازاریابی استراتژیک بنگاه های گردشگریword
۳۴۹

پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

word
۳۵۰پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونقword
۳۵۱پرسشنامه شخصیت برند آکرword
۳۵۲پرسشنامه توسعه شغلیword
۳۵۳پرسشنامه پرسشنامه استراتژی‌ های عمومی (Porter)word
۳۵۴پرسشنامه رفتار مصرف کنندهword
۳۵۶پرسشنامه تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده word
۳۵۷پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سایword
۳۵۸

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر

word

جهت رفتن صفحات بعدی بر روی کلمه بعدی کلیک نمایید

 

در سایت مدیر ۱۲۳ پرسشنامه های مدیریتی از جمله بازاریابی، منابع انسانی، رفتارسازمانی، روانشناسی، علوم تربیتی، جهانگردی، مالی و حسابداری و سایر رشته های مدیریتی را می توانید دریافت کنید و چنانچه پرسشنامه مورد نظر شما در سایت موجود نبود می توانید از طریق فرم ذیل آن را سفارش دهید.

1313 بازدید