پرسشنامه نقش بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر میزان وفاداری مشتریان بانک

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۱ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 پرسشنامه مرتبط: دانلود

پروپوزال مرتبط: دانلود

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک

در اوایل سال ۱۹۸۳ واژه بازاریابی رابطه مند  (RELATIONSHIP MARKETING)  برای اولین بار توسط  بری  مطرح شد.تئوری بازار یابی بدوی یا کلاسیک، عمدتا” به انجام معامله توجه داشتوبه حفظ مشتریان اهمیتی قائل نبود. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها وتغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت ،شرکتهابا این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکت ها با یک نظام اقتصادی رو به گسترش وبازار های در حال رشد روبرو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینکه شرکت ها برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به کاهش باید مبارزه کند ،بنابر این هزینه های جذب مشتریان جدید رو به افزایش نهاده است.

برای نیل به موفقیت در بازارهای رقابتی رضایت مشتری یک عامل اساسی در وفاداری است از همین روی آنها به زمینه هایی پرداخته اند که برای جلب رضایت مشتری لازم است یکی از این رویکرد ها ایجاد رابطه بین واحد اقتصادی و مشتری است ،تا از این طریق در خصوص نیاز های مشتریان اطلاعات سود مندی به دست آید و ارائه خدمات به مشتریان باعث جلب رضایت شود. به همین سبب بازاریابی رابطه مند سعی دارد تا ارتباط تنگاتنگی با مشتریان برقرار کند و با این کار با دقت و با قدر کفایت به نیاز های مشتریان پی برده و آنها برطرف سازد.

گومسون (۱۹۹۳) چنین نتیجه گرفته که بازاریابی رابطه مند زمانی مفید است که مدیریت تعاملات، روابط و شبکه ها به یک موضوع بنیادین تبدیل میشود. بازاریابی رابطه مند قصد دارد تا با مشتریان هدف رابطه ایجاد نموده و این رابطه را حفظ وتقویت کند تا از این طریق اهداف طرفین برآورده شود. (امامی و همکاران، ۲۰۱۳).

[/stextbox]

 

 

119 بازدید