پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی

هدف پرسشنامه: نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۹ سوال و ۲ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری یکی از متغیرهایی است که اخیراً موردتوجه بسیاری از مدیرانی که درصدد ارتقای کیفیت مناسب انسانی خود هستند، را گرفته است. کیفیت زندگی کاری مسئله‌ای پیچیده و مرکب از متغیرهای محیط کاری است و فراورده ارزیابی کلی شخص از شغلش می‌باشد (دهقان نیری و همکاران، ۱۶۱). گرچه هیچ تعریف رسمی از کیفیت زندگی کاری وجود ندارد اما روانشناسان صنعت و دانشمندان علم مدیریت آن را به‌عنوان سازه‌ای در نظر گرفته‌اند که به رفاه کارکنان مربوط می شود. این سازه اثر مکان کار بر رضایت از کار، رضایت در حیطه‌های زندگی غیر کاری، رضایت از زندگی کلی، خوشحالی شخصی و رفاه مندی را در بر می‌گیرد.

کیفیت زندگی کاری عبارت است از ادراک کارکنان از بهداشت فیزیکی(جسمی و روانی) ذهنی (خود در محیط کار و عواملی شامل مشارکت کارکنان، توسعه شغلی، حل تعارض، ارتباط، امنیت شغلی جبران برابر و محیط امن و افتخارآمیز ) کاسیو، ۱۹۹۲). انجمن کیفیت زندگی امریکا تعریف زیر را در این مورد ارائه نمود: بهبود کیفیت زندگی کاری به هر فعالیتی اطلاق می‌شود که در هر سطحی از سازمان رخ می‌دهد و هدف از آن افزایش اثربخشی سازمان از طریق بالا بردن مقاومت و منزلت و فراهم نمودن امکان بهتر افراد است. کیفیت زندگی کاری فرایندی است که طی آن سهامداران سازمان، مدیریت، اتحادیه‌ها و کارکنان می‌آموزند چگونه بهتر با یکدیگر کار کنند، عملیات را برای خود تشریح نمایند و بهبودهای لازم را اعمال نمایند تا دو هدف بهبود کیفیت زندگی کاری برای اعضای سازمان و اثربخشی شرکت‌ها و اتحادیه‌ها به‌طور همزمان تحقق یابد (فیلیرو وکامینگز،۱۹۹۱).

تعدادی از سوالات پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی

  • من در برابر کاری که انجام می دهم حقوق متناسب با آن را می گیرم.
  • در محیط کار مدیران به قوانین و مقررات احترام می گذارند.
  • در محیط کاری من از اعمال تبعیض جلوگیری می شود.
  • من در محیط کاری مورد حمایت همکاران قرار می گیرم.
  • از لحاظ کاری من اجازه دارم ادامه تحصیل دهم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

71 بازدید