پرسشنامه رایگان شبکه اجتماعی هدف پرسشنامه: سنجش میزان فعاليت شرکت در شبكه های اجتماعی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 9 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه شبکه اجتماعی

شبکه اجتـماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌ هایی (عموماً فردی یا سازمانی) تشکیل شده‌ است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده‌ ها و تبادلات مالی، دوستان، خویشاوندان، لینک‌ های وب و … به هم متصل و با هم در ارتباط هستند.

تحلیل شبـکه‌ های اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. به بیان دیگر، در ساده‌ترین شکل، یک شبکه اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌های مربوط، میان رأس‌های مورد مطالعه‌است. رأس‌ها بازیگران فردی درون شبکه‌ها و یال‌ها روابط میان این بازیگران هستند. انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد.

پرسشنامه فوق متشکل از 9 سوال و 1 مولفه (شبكه های اجتماعی) می باشد که شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی در فایل پرسشنامه قید گریده است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png