پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

پرسشنامه هوش سازمانی هدف پرسشنامه: بررسی فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۵۴ سوال و ۸ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

پرسشنامه فوق متشکل از ۵۴ سوال و ۸ مولفه می باشد که توسط فینک و همکارانش در سال ۲۰۱۷ طراحی گردیده است. پرسشنامه فوق براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت نمره دهی شده است.

سیستم‌های هوش تجاری

هوش تجاری به عنوان یک اصطلاح فراگیر برای سیستم‌ های پشتیبانی از تصمیم می‌باشد که بر اساس ادغام و تحلیل منابع داده‌ی سازمانی به منظور بهبود تصمیم‌گیری‌ های کسب‌ و کار هستند. اصطلاح هوش تجاری به طور گسترده‌ ای برای توصیف تنوعی از کاربرد های مختلف از تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد که امکان تصمیم‌گیری مطلع بر اساس دانشی گسترده‌ تر را فراهم می‌کنند. در این کار، اصطلاح سیستم‌های هوش تجاری به منظور توصیف دستاورد های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد که این دستاوردها، عملکرد ها و قابلیت‌ های هوش تجاری را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

هدف سیستم‌ های هوش تجاری عبارتست ازبهبود کیفیت اطلاعات به کار رفته در فرایند تصمیم‌ گیری که این امر در نتیجه‌ ی ساده‌ سازی ذخیره، شناسایی، و تحلیل اطلاعات، ممکن می‌شود آن‌ها دید جامعی از کل سازمان را ارائه می‌دهند که امکان تحلیل فعالیت‌ های کسب‌ و کار را از چندین منظر فراهم کرده و ما را قادر می‌سازد تا در مقابل تغییرات در محیط کسب‌ و کار، واکنش‌های سریعی از خود نشان دهیم.

بعضی از مطالعات، اثرات سازمانی هوش تجاری را مورد تاکید قرار داده و نشان داده‌اند که معرفی سیستم‌های هوش تجاری در یک سازمان نه تنها بر بهبود در زمینه‌ی فنی بلکه بر روش انقابی انجام و مدیریت فعالیت‌های کسب‌وکار و فرایندهای تصمیم‌گیری، دلالت دارد. Davenport گذر به سمت یک فرهنگ تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت را برجسته می سازد که در ارتباط با استفاده‌ی تحلیل کسب‌وکار و اتخاذ سیستم‌های هوش تجاری می‌باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

10 بازدید