پرسشنامه بازاریابی هدف پرسشنامه: ارزیابی خبرگی بازار

فرمت: Word

?تعداد سوال: 6 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس

پرسشنامه خبرگی در بازار توسط با هدف ارزیابی خبرگی در بازار توسط فیک و پرایس در سال 1987 طراحی شده است که از 6 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی خبرگی در بازار به کار می رود.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • دوست دارم، برندها و محصول های جدید را به دوستانم معرفی کنم.
  • دوست دارم، با دادن اطلاعات درباره ی محصول های مختلف به مردم کمک کنم.
  • مردم درباره ی محصول ها، مکان های خرید و حراجی ها از من سوال می کنند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com