پرسشنامه رهبری تحول گرا

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تحول گرا مدیران در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال و ۴ مولفه (ویژگی های ایده آل، رفتار ایده آل، انگیزه بخش، تحریک فکری)

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رهبری تحول گرا

پرسشنامه رهبری تحول گرا

رهبری تحول گرا که توسط برنز (۱۹۷۸) معرفی شده است، یک فرآیند انگیزشی است که طی آن کارکنان تشویق میشوند به طور فعال در کار یک سازمان مشارکت داشته باشند (کیم و شین ، ۲۰۱۷: ۲۴). رهبران این سبک منافع شخصی و ویژگی های فردی زیردستان علاقه نشان میدهند و این امر بر چشم انداز و رفتار کارکنان تأثیر می گذارد (رالی و همکاران، ۲۰۱۶: ۹۸).

رهبری تحول گرا، بخشی از پارادایم جدید رهبری است و بیانگر فرایندی است که افراد را متحول می کند و با ارزش ها، خصیصه های اخلاقی و اهداف بلندمدت در ارتباط است (رجبی فرجاد و پهلوان، ۱۳۹۶: ۶۵).  از جدیدترین سبک های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. رهبری تحول گرا یک سبک رهبری رابطه مدار است که پیروان، اعتماد و احترام زیادی به رهبر داشته و انگیزه بیشتری برای انجام دادن کارها و رسیدن به اهداف سازمانی دارند (بوآما و همکاران، ۲۰۱۷: ۶۳۴). 

سبکی از رهبری، با هدف تغییر برای بهبود عملکرد فردی و جمعی است (فانف و همکاران، ۲۰۱۶: ۳۰). این سبک از رهبری می تواند علائق زیردستان برای پذیرش تغییرات را توسعه داده و در آنها احساس آگاهی و پذیرش نسبت به اهداف و ماموریت های سازمان به وجود آورد. به عبارت دیگر، رهبر به عنوان فردی الهام بخش، و دارای ملاحظات انسانی، به صورت هوشمندانه، زیردستان را تحریک می کند تا با نگاه متفاوت و جدیدیبه مسائل بنگرند (فرزانه و همکاران، ۱۳۹۵: ۲۹). رهبران تحول آفرین با استفاده از قدرت بصیرت و شخصیتشان این توانایی را دارند که الهام بخش زیردستانشان باشند و انتظارات، درک و انگیزه¬های آنها را برای انجام کار و رسیدن به اهداف تغییر دهند.

توضیحات پرسشنامه رهبری تحول گرا

پرسشنامه فوق با هدف بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تحول گرا مدیران در سازمان می باشد که در سال ۲۰۱۷ توسط شائو و همکارانش طراحی شده است. پرسشنامه متشکل از ۲۰ سوال و ۴ مولفه (ویژگی های ایده آل، رفتار ایده آل، انگیزه بخش، تحریک فکری) می باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

168 بازدید