پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.pngهدف پرسشنامه: تعیین عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۵۰ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

انگیزش

درک صحیح انگیزش می تواند به عنوان ابزار با ارزشی به منظور شناخت علل رفتار در سازمان ها و پیش بینی تاثیرات اقدام های مدیریتی به کار آید. همچنین با شناخت انگیزش می توان رفتارها را در سازمان ها به گونه ای هدایت کرد که اهداف فردی و سازمانی تامین شود. از انگیزش تعارف مختلفی ارائه شده است، فرآیندی که موجب حرکت فرد می شود و یا او را تحریک می کند. فرآیند فیزیولوزیکی که به فرد جهت می دهد و عزم او را قوی تر می کند، اما در محیط کار انگیزش یعنی تمایل فرد برای تلاش و حفظ آن برای رسیدن به اهداف سازمانی.

متاسفانه تعیین عواملی که موجب برانگیختن کارکنان می شود، برای مدیران به راحتی امکان پذیر محسوب می شود. همچنین درک علایق و رفتار کارکنان عامل مهمی است که می تواند عملکرد آنان را تحت تاثیر قرار دهد. التون مایو اولین فردی بود که در حیطه روابط انسانی تحقیق کرد. پژوهش های او نشان داد که کارکنان فقط با پول برانگیخته نمی شوند و اثبات کرد که بهره وری از طریق انگیزش قابل افزایش است. پس از آن توجه بسیاری از محققان و مدیران به سوی انگیزش جلب شد و دانشمندان زیادی به تحقیق در مورد این مفهوم پرداختند. مهمترین نظریه های که نقش برجسته ای در درک انگیزش داشتند شامل هرم نیازی مازلو و نظریه انتظار وروم و نظریه برابری آدامز و نظریه دوعاملی هرزبرگ است.

هرزبرگ پیشنهاد کرد که رضایت شغلی و ناراضایتی شغلی دو مقوله جداگانه اند که هر کدام توسط عوامل جداگانه تحت تاثیر قرار می گیرند. او عامل را که موجب رضایت می شوند و انگیزاننده و یا انگیزشی (پیشرفت، تقدیر، ماهیت شغل، قدرت تصمیم گیری و مسئولیت) و عواملی را که موجب جلوگیری از نارضایتی می شوند (امنیت شغلی، شرایط کار، روابط و خط و مشی سازمان و حقوق را نگهدارنده یا بهداشتی نامید.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

278 بازدید