پرسشنامه ایمیل مارکتینگ

پرسشنامه رایگان بازاریابی ایمیلی هدف پرسشنامه: میزان استفاده سازمان از بازاریابی ایمیلی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۶ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی به بازاریابی از طریق ایمیل یا همان ایمیل مارکتینگ می گویند. این نوع بازاریابی با توجه به هزینه کم و گستردگی آن در میان مردم مورد توجه بازاریابان قرار گرفته  است و یکی از مولفه های بازاریابی شبکه ای می باشد.

پرسشنامه فوق متشکل از ۶ سوال و ۱ مولفه (ایمیل مارکتینگ) می باشد که شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی در فایل پرسشنامه قید گریده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

217 بازدید