http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی رابطه توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERP

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 37 سوال و 9 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

مقاله بیس: دارد

دانلوددانلود پروپوزال مرتبط

 

توضیحات

پرسشنامه فوق با هدف پرسشنامه بررسی توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP در سال 2006 توسط لی و ژو طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از 37 سوال و 9 مولفه می باشد که بر اساس طیف 7 گزینه ای لیکرت نمرده شده است.

افزایش سرعت و قدرت کامپیوترها و سیستم های اطلاعاتی با توسعه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته موسسات تلاقی پیدا کرده و روش های اداره دانش آنها و دارایی های فکری در یک محیط تجارت الکترونیکی تغییر داده است. در سال های اخیر تجارت الکترونیکی به عنوان روش جدید هدایت کسب و کار در بازار رقابتی شناخته شده است. به عنوان یک جز مهم از تجارت الکترونیکی، سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه (ERP) با ناحیه های کارکردی کسب وکار مانند بازاریابی و فروش، تولید، دارایی، منابع انسانی و مدیریت مالی یک شرکت و تأمین کنندگان و مشتریان مربوطه در سلسله مراتب زنجیره تأمین ادغام شده است.

پیاده سازی ERP به طور دقیق در ارتباط با مدیریت دانش هست. اگرچه تکنولوژی به خودی خود مدیریت دانش نیست، اما مدیریت دانش اغلب به واسطه انسانی که از آن تکنولوژی استفاده می کند تسهیل می شود. یک سیستم ERP داده های یک شرکت را ذخیره می کند، اطلاعات را پردازش می کند، و آن دانش را تثبیت می کند. چنان دانشی ممکن است در نرم افزار ERP شرکت جای گیرد مانند تبادلات دانش آشکار، برخی دانش مانند دانش فرایندی که در روشی که فعالیت ها هدایت می شوند تثبیت شده و دانش دیگر که ممکن است در فرایند سالیانه بر مبنایی منظم ثبت شود.

در عین حال ممکن است این دانش در افراد اصلی که مستقیماً با ERP کار می کنند تثبیت شود. در چارچوب تحقیقات سیستمی ابعاد دانش، دانش خاص مربوط به رشته ها و حرفه ها در بر می گیرد. به طور کلی یک تعریف جامع از مدیریت دانش وجود ندارد. Schultze & Leidner (2002) مطرح کردند که مدیریت دانش، دانش سازمانی را تولید، ارائه، ذخیره، منتقل، اعمال، تثبیت، و محافظت می کند. ما ممکن است از مدیریت دانش یک برداشت کلی داشته باشیم به عنوان فرایندی که از طریق سازمان، ارزش ها یی را از فکر و دارایی مبتنی بر دانش اشان تولید می کند. بنابراین مدیریت دانش برای تولید ارزش از دارایی های مبتنی بر دانش که در افراد، کارکنان و سیستم های اطلاعاتی شرکت تثبیت شده اند برای افزایش مزیت رقابتی و بهتر شدن هست.