عنوان پروپوزال: بررسی توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 19 صفحه

فرمت: Word

دانلود پرسشنامه پروپوزال

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • جنیه نوآوری پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کلی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف واژگان اختصاصی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش

افزایش سرعت و قدرت كامپیوترها و سیستم های اطلاعاتی با توسعه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته موسسات تلاقی پیدا كرده و روش های اداره دانش آنها و دارایی های فكری در یك محیط تجارت الكترونیكی تغییر داده است. در سال های اخیر تجارت الكترونیكی به عنوان روش جدید هدایت كسب و كار در بازار رقابتی شناخته شده است. به عنوان یك جز مهم از تجارت الكترونیكی، سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه (ERP) با ناحیه های كاركردی كسب و كار مانند بازاریابی و فروش، تولید، دارایی، منابع انسانی و مدیریت مالی یك شركت و تأمین كنندگان و مشتریان مربوطه در سلسله مراتب زنجیره تأمین ادغام شده است

پیاده سازی سیستم های ERP منتج به ارتباطات و انسجام نفوذناپذیر فرایندهای كسب وكار می شود كه اثربخشی و رقابت پذیری سازمان را افزایش می دهد. با استفاده از سیستم های ERP شركت های تولیدی قادر می شوند كه فرایندهای كسب وكار و واحدهای عملیاتی سازمان را یكپارچه سازند و جریان اطلاعات را همگون سازند. این انسجام، دانش جدید خلق می كند كه شركت ها را قادر می سازد به موقع بینشی را در مورد بازار جدید به دست بیاورند، به سرعت تغییرات بازار را تعدیل كنند، و خیلی سریع به نیازمندیهای مشتریان پاسخ گویند. با آراستن سازمان با مدیریت دانش صحیح، سیستم های ERP همچنین شركت ها را قادر می سازند كه فرایندهای سازمانی شان را در ورای مرزهای سازمانی با مشتریان، تأمین كنندگان و شركای تجاری توسعه دهند كه این قدرت مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم ERP هست.

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط