پروپوزال بررسی توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

عنوان پروپوزال: بررسی توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

فرمت: Word

دانلود پرسشنامه پروپوزال

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • جنیه نوآوری پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کلی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف واژگان اختصاصی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش

افزایش سرعت و قدرت کامپیوترها و سیستم های اطلاعاتی با توسعه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته موسسات تلاقی پیدا کرده و روش های اداره دانش آنها و دارایی های فکری در یک محیط تجارت الکترونیکی تغییر داده است. در سال های اخیر تجارت الکترونیکی به عنوان روش جدید هدایت کسب و کار در بازار رقابتی شناخته شده است. به عنوان یک جز مهم از تجارت الکترونیکی، سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه (ERP) با ناحیه های کارکردی کسب و کار مانند بازاریابی و فروش، تولید، دارایی، منابع انسانی و مدیریت مالی یک شرکت و تأمین کنندگان و مشتریان مربوطه در سلسله مراتب زنجیره تأمین ادغام شده است

پیاده سازی سیستم های ERP منتج به ارتباطات و انسجام نفوذناپذیر فرایندهای کسب وکار می شود که اثربخشی و رقابت پذیری سازمان را افزایش می دهد. با استفاده از سیستم های ERP شرکت های تولیدی قادر می شوند که فرایندهای کسب وکار و واحدهای عملیاتی سازمان را یکپارچه سازند و جریان اطلاعات را همگون سازند. این انسجام، دانش جدید خلق می کند که شرکت ها را قادر می سازد به موقع بینشی را در مورد بازار جدید به دست بیاورند، به سرعت تغییرات بازار را تعدیل کنند، و خیلی سریع به نیازمندیهای مشتریان پاسخ گویند. با آراستن سازمان با مدیریت دانش صحیح، سیستم های ERP همچنین شرکت ها را قادر می سازند که فرایندهای سازمانی شان را در ورای مرزهای سازمانی با مشتریان، تأمین کنندگان و شرکای تجاری توسعه دهند که این قدرت مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم ERP هست.

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

259 بازدید