لیست پروپوزال های سایت

ردیفعنوان پروپوزالفرمتقیمت
1

پاورپوینت پروپوزال بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملت استان مازندران

powerpoint20.000
2powerpoint3500
3

پروپوزال مالی و حسابداری: بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان تسهیلات از بانکی (مطالعه موردی: بانک ملت استان تهران)

word25000
4

پروپوزال تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

pdf4500
5

پروپوزال تاثیر ساختار سرمایه بر هموار سازی سود شرکت ها

pdf4500
6

پروپوزال ارتباط هموار سازی سود با برشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

word4500
7

پروپوزال بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان

word5500
8

پروپوزال بررسی و تبیین شاخص های ارزشیابی عملكرد كاركنان

word5500
9

پروپوزال بهره وری

word5500
10پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری بانکword5500
11

پروپوزال استاندارد بررسی رابطه بازاریابی درونی بر رفتار های فرانقشی و کیفیت خدمات

word5500
12

پروپوزال بررسی رابطه استرس و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران

word6500
13

پروپوزال ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

word6500
14

پروپوزال بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان

word7500
15

پروپوزال شاخص های ارزیابی بهبود عملکرد سازمان مطالعه موردی شرکت مخابرات

word7500
16

پروپوزال بررسی تاثیر رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی معلمان دبیرستان شهرستان ساری

word7500
17

پروپوزال جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان مازندرانی

word7500
18

پروپوزال بررسی رابطه بین روابط عمومی مدیران بازرگانی با فروش شرکت

word8000
19پروپوزال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارزش بازارword8500
20پروپوزال بررسی نقش رابطه فرسودگی شغلی کارکنان بر مشتری مداریword8500
21

پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

word8500
22

پروپوزال بررسی برقراری فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری

word8500
23

پروپوزال تعیین شاخص های رضایت مشتری و میزان تاثیر هر یک از آنها در افزایش فروش

word8500
24

پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

word8500
25

پروپوزال بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کارکنان با رضایت زناشویی آنان مطالعه موردی: کارکنان متاهل اداره تعاون استان تهران

word9500
26

پروپوزال ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان

word9500
27

پروپوزال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

word22500
28

پروپوزال مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای شهرستان کرمان

word9500
29

پروپوزال بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان

word9500
30

پروپوزال بررسی رابطه بین احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان سازمان

word9500
31

پروپوزال تاثیر سبک مدیریت بر موفقیت و شیوه مطلوب خدمات برای کارکنان

word9500
32

پروپوزال بررسی رابطه سبک رهبری مديران با ميزان رضايت شغلی کارکنان

word9500
33

پروپوزال بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات

word9500
34

پروپوزال بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان

word9500
35

پروپوزال رابطه حل تعارض و تعهد زناشویی زوجین شهر تهران

word9500
36

پروپوزال شاخص های رضایت مشتری و میزان تاثیر هر یک از آنها در افزایش فروش کالاهای مصرفی

word9500
37

پروپوزال بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان

word9500
38

پروپوزال بررسی نقش برند بر وفاداری و رضایت مشتریان بانک و سودآوری بانک ها

word9500
39

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصولات

word9500
40

پروپوزال بررسی مولفه های موثر جهت افزایش رضایت مندی بیمه گزاران

word9500
41

پروپوزال بررسی رابطه توانمند سازی بر عملکرد کارکنان سازمان مطالعه موردی: کارکنان اداره تعاون استان تهران

word9500
42

پروپوزال بررسی رابطه کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

word9500
43

پروپوزال بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

word9500
44

پروپوزال بررسی میزان توانمندی کارکنان اداره تعاون استان مازندران مدل وتن و کمرون

word9500
45

پروپوزال بررسی نقش تئوری بازاریابی رابطه مند بر رضایت شرکت های متقاضی تسهیلات از بانک ها و عوامل موثر بر آن

word9500
46

پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM: مطالعه موردی بانک ملت استان تهران

word9500
47پروپوزال استاندارد ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA): مطالعه موردی موسسات قرض الحسنه استان مازندرانword9500
48پروپوزال بررسی تاثیر تعهد خرده فروش ها به توسعه پایدار تصویر فروشگاه، وفاداری مصرف کننده و تحریم مصرف کنندهword9500
49

پروپوزال بررسی عدم گرایش افراد به بیمه های اختیاری مطالعه مورد بیمه آتش سوزی

word10500
50

پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر کیفیت رابطه مشتریان بانک تجارت

word18500
51

پروپوزال بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان

word10500
52

پروپوال بررسی نقش رضایت شغلی و رفتار اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان تامین اجتماعی استان تهران

word10500
53

پروپوزال بررسی نقش تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران

word11500
54

پروپوزال تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان

word11500
55

پروپوزال ارزیابی اهرم مالی بر مدیریت سود

word11500
56

پروپوزال طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT)

word8500
57

پروپوزال تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان

word11500
58

دانلود پروپوزال بررسی نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی: مطالعه موردی شرکت لبنی کاله آمل

word11500
59پروپوزال بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی مطالعه موردی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مازندرانword12500
60پروپوزال بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندرانword12500
61پروپوزال بررسی روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتword12500
62پروپوزال بررسی نقش برندگرایی در تاثیر بازارگرایی بر عملکرد برند شرکت های صنعتی استان مازندرانword12500
63پروپوزال بررسی تبادل رهبر و حمایت سازمانی از نوآوری سازمانیword12500
64پروپوزال بررسی تنظیم تعهد مدیریت بر پذیرش فروشندگان از فناوری های اتوماسیون نیروی فروشword12500
65پروپوزال بررسی تاثیر نقش مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های خصوصی: مطالعه موردی شرکت های بیمهword12500
66پروپوزال بررسی نقش تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات الکترونیکی تلفن همراه: مطالعه موردی شرکت همراه اولword12500
67

پروپوزال بررسی تأثیر بازاریابی الكترونیكی بر توسعه صنعت گردشگری

word12500
68

پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران

word12500
69

پروپوزال بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری بانک با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی: مطالعه موردی بانک ملت استان تهران

word12500
70

پروپوزال بررسی عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی: مطالعه موردی سایت دیجی کالا

word12500
71پروپوزال دانشجویی بررسی رابطه ارزش برند و تصویر برند در صنعت بانکداری: مطالعه موردی بانک ملی استان تهرانword12500
72

پروپوزال شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت

word12500
73

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر عملکرد بازاریابی مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

word12500
74

پروپوزال بررسی تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان تهران

word12500
75

پروپوزال بررسی توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

word12500
76

پروپوزال بررسی رابطه بین رشد حرفه ای و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی استان تهران

word12500
77پروپوزال تاثیر ویروسی رسانه و شبکه اجتماعی بر تمایل مصرف کنندگان به خریدword12500
78

پروپوزال برسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان تامین اجتماعی

word12500
79

پروپوزال بررسی رابطه هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران

word12500
80

پروپوزال بررسی رابطه سبک مدیریت و رضایتمندی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

word12500
81

پروپوزال بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

word12500
82

پروپوزال بررسی نقش اقدامات منابع انسانی بر رضایت شغلی: مطالعه موردی بنگاه تولیدی ثبت شده در بورس تهران

word12500
83

پروپوزال سرمایه فکری و بهبود عملکرد در صنعت بیمه عمر: مطالعه موردی صنعت بیمه ایران

word12500
84

پروپوزال رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی مطالعه موردی بانک

word12500
85

پروپوزال بررسی نقش واسطه عوامل سازمانی و تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان

word12500
86

پروپوزال بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

word12500
87

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی تعهد تیمی بین رضايت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

word12500
88

پروپوزال بررسی رابطه بین توانمند سازی و بهره وری كاركنان

word12500
89

پروپوزال بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی با میزان خلاقیت کارکنان

word12500
90

پروپوزال بررسی رابطه مديريت دانش و هوش سازمانی مطالعه موردی: کارکنان ادارات تامین اجتماعی

word12500
91

دانلود پروپوزال بررسی رابطه کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی در شرایط عدم اطمینان بازار

word12500
92پروپوزال بررسی روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتword12500
93

پروپوزال بررسی نقش ارزشیابی عملكرد در كارآیی كاركنان

word14500
94

پروپوزال بررسی نقش رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی بر یادگیری سازمانی

word14500
95

پروپوزال بررسی نقش آمیخته ترفیع در جذب مشتریان مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران

word18500
96

پروپوزال روانشناسی مصرف کننده نام تجاری

word14500
97

پروپوزال شهرت اخلاقی و ارزش دريافت شده: ادراكات مشتری

word14500
98

پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری به برند مشتریان مطالعه موردی بانک ملت

word14500
99

پروپوزال بررسی نقش کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری مطالعه موردی بانک ملت

word14500
100

پروپوزال بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان: مطالعه موردی مدیران و کارکنان اداره تامین اجتماعی استان تهران

word14500
101

پروپوزال بررسی رابطه ساختار اداری شرکت ‌داوطلب و بحران مالی

word14500
102

پروپوزال بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

word14500
103

پروپوزال بررسی عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

word14500
104

پروپوزال بررسی رابطه مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران

word14500
105

پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان: مطالعه موردی بانک پاسارگارد استان تهران

word14500
1006

پروپوزال بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی و عوامل موثر بر آن (مطاله ی موردی: استان تهران)

word14500
107

پروپوزال بررسی نقش واسطه جنسیت و سطوح سازمانی بر استرس و رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی ...

word14500
108

پروپوزال بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری بانک ملت استان تهران

word15500
109

پروپوزال تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری: بهبود عملکرد کارمندان

word16500
110

پروپوزال بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

word16500
111

پروپوزال بررسی رابطه هویت اجتماعی در وفاداری به نام تجاری

word22500
112

پروپوزال بررسی نقش رضایت مشتری بر ارزش ویژه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری

word16500
113

پروپوزال بررسی نقش تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی

word16500
114

پروپوزال بررسی نقش برند سازی شرکت بر روی عملکرد کارکنان سازمان

word16500
115

پروپوزال بررسی نقش برند سازی شرکت بر روی عملکرد کارکنان سازمان

word16500
116

پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی رابطه ای و عملکرد کسب و کار(مطالعه موردی: صنعت هتلداری در ایران)

word22500
117

پروپوزال بررسی رابطه بازاریابی تعاملی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک ملت استان مازندران)

word22500
118

پروپوزال بررسی بازاریابی الكترونیكی و مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه صنعت بیمه

word18500
119

پروپوزال بررسی نقش جنسیت در ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه با نگرش افراد نبست به تبلیغات (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه…)

word18500
120

پروپوزال عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان استان تهران

word18500
121

پروپوزال برسی نقش فرهنگ سازمانی بر روابط رفتار رهبری و تعهد سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی

word18500
122

پروپوزال بررسی نقش مشتری مداری و کارآفرینی مداری بر بهبود عملکرد شرکت

word18500
123

پروپوزال بررسی نقش هوش سیاسی رهبران بر مدیریت اثربخش تغییر سازمان و ارائه مدل آن

word18500
124

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد برند (نام تجاری) با رابطه برند و تمایل استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی

word35.000
125

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد برند (نام تجاری) با رابطه برند و تمایل استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی

word18500
126

پروپوزال بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند

word18500
127

پروپوزال بررسی رابطه به کار گیری موثر ارزش ویژه برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت

word18500
128

پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از خدمات برعملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیکی(E-CRM)

word18500
129

پروپوزال بررسی تمایل مصرف کننده به خدمات موبایلی ارائه مدل مناسب آن

word18500
130

پروپوزال بررسی تاثیر تبلیغات و نام تجاری چندگانه در رفتار خرید مصرف کننده

word18500
131

پروپوزال بررسی عوامل مؤثر و نقش تعدیلی از اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان بانک ملی تهران

word18500
132پروپوزال بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدیword18500
133

پروپوزال بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار را بر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

word18500
134

پروپوزال بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیک و تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه تامین اجتماعی)

word18500
135

پروپوزال شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند گوشی های تلفن همراه برند سامسونگ

word18500
136

پروپوزال بررسی رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

word18500
137پروپوزال بررسی رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب وکار: مطالعه موردی شرکت لبنی کالهword18500
138پروپوزال بررسی رابطه مقاومت سازمانی بر روی اجرای مهندسی مجدد فرآیند کسب و کارword18500
139پروپوزال بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت: مطالعه موردی شرکت کالهword18500
140پروپوزال بررسی عملکرد اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادراتword18500
141پروپوزال بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و نوع شخصیت با تمایل به خرید مصرف کنندهword18500
142پروپوزال بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی مشتری در خدمات شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه مشتریword18500
143

پروپوزال بررسی نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطه بین مصرف کننده با نام تجاری آنلاین و ارائه مدل مناسب آن

word22500
144

پروپوزال بررسی نقش نگرش نوجوانان و آثار اجتماعی و کنترل رفتاری در تعیین تداوم آنان در محیط مجازی

word22500
145

پروپوزال بررسی نقش تبلیغات و پيشبرد فروش در ارزش ويژه برند بانک مطالعه موردی بانک ملت استان همدان

word22500
146

پروپوزال بررسی نقش افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی: مطالعه موردی شرکت استان تهران

word22500
147

پروپوزال بررسی رابطه تعامل اجتماعی، رضایت و راحتی مشتری: نقش واسطه ی تجربه مشتری

word22500
148

پروپوزال بررسی رضایت کاربران از پرتال های اینترانتی و ارائه مدل مناسب آن

word22500
149

پروپوزال تأثیرآمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند محصولات شرکت کاله

word22500
150

پروپوزال تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند محصولات شرکت کاله

word22500
151

پروپوزال بررسی تاثیر توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

word22500
152

پروپوزال بررسی عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک بر عملکرد بانک ها: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران

word22500
153

پروپوزال بررسی رابطه برند و محصول و تاثیر آن بر وفاداری برند در محیط صنعتی

word22500
154پروپوزال بررسی رابطه بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: مطالعه موردی در صنعت لوازم آرایشی ایرانword22500
155

پروپوزال بررسی تاثیر زیر ساخت ها بر پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری ادرات دولتی شهرستان استان مازندران

word22500
156

پروپوزال بررسی رابطه بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت

word22500
157پروپوزال بررسی تاثیر اعتماد مشتری بر پذیرش بانکداری اینترنتیword22500
158پروپوزال بررسی رابطه بین خدمات آنلاین و اعتماد و تمایل به خرید مشتریword22500
159پروپوزال بررسی نقش مدیریت اطلاعات برای بین المللی کردن شرکت های کوچک و متوسطword22500
160

پروپوزال بررسی نقش شناسایی نام تجاری مصرف کننده در ایجاد روابط نام تجاری

word22500
161پیش بینی وفاداری به نام تجاری گوشی های هوشمند: ارزش مصرف کننده و شناسایی دیدگاه نام تجاری مصرف کنندهword22500
162سفارش پروپوزال: بررسی تاثیر ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری مطالعه موردی آموزش و پرورشword22500
163سفارش پروپوزال: بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر رابطه رضایت مشتری در فروشندگانword22500
164پروپوزال بررسی تاثیر تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکیword22500
165پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای اجتماعی: جمعیت شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداریword22500
166پروپوزال بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ی قصد خریدword22500
167پروپوزال تاثیر تبلیغات وقایع و رویدادهای شهری بر روی نگرش ها و افزایش گردشگرword22500
168پروپوزال مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکتword22500
169پروپوزال عوامل تعیین کننده رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2Bword22500
170پروپوزال بررسی رابطه شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری: نقش ارزش افزوده نیروهای فروشword22500
171پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر قیمت گذاری ارزش محور و عملکرد صادراتword22500
172پروپوزال بررسی نگرش مصرف کنندگان به استفاده از محصولات سبز در ایرانword22500
173پروپوزال بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتیword22500
174پروپوزال بررسی عوامل مؤثر به ترغیب مشتریان به دریافت خدمات بیمه ای: مطالعه موردی بیمه ایرانword22500
175پروپوزال نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند شرکت بیمه: مطالعه موردی بیمه ایرانword22500
176پروپوزال بررسی تاثیر مولفه‌های قابلیت‌های پویا بر روی قیمت‌گذاری ارزش-محور و عملکرد صادراتword22500
177پروپوزال مدیریت پروژه: بررسی تأثیر استراتژی کسب و کار بر موفقیت مدیریت پورتفولیوی پروژهword22500
178پروپوزال تدوین استراتژی مدل پورتر در محیط رقابتی صنعت لبنیات: مطالعه موردی شرکت پگاه فارسword18500
179پروپوزال بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در تجارت موبایلword22500
180پروپوزال بررسی تاثیر مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار بر مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریتword22500
181پروپوزال بررسی عوامل تاثیرگذار بر بزرگ نمایی برند شهری: مطالعه موردی شهر شیرازword22500
182

پروپوزال بررسی تاثیرات مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر کیفیت و عملکرد رابطه‌ی بانک و مشتری

word22500
183پروپوزال بررسی نقش دلبستگی نام تجاری و محصول بر وفاداری به نام تجاریword22500
184پروپوزال بررسی درک رضایت مشتریان از کیفیت در تجارت الکترونیکword28500
185پروپوزال بررسی و ارائه مدل نقش تجربه مشتریان آنلاین بر خرده فروشی الکترونیکیword32500
186پروپوزال بررسی درک مشتریان از کیفیت خدمات در رستورانword38500
187پروپوزال بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2Bword35500
188پروپوزال شرکتی: کافه رستوران اسپورت انقلاب تهرانword40000
189

پروپوزال بررسی نقش عملکرد و شناسایی برند توسط مصرف کنندگان

word42500
190

پروپوزال بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی بانک: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران

word42500
191

پروپوزال بررسی رابطه نفوذ اجتماعی و اعتماد و تمایل مشتریان به دریافت خدمات بانکی: مطالعه موردی بانک ملت استان تهران

word45000
192

پروپوزال بررسی اعتماد و ریسک درک شده بر تصمیم گیری مصرف کننده برای خرید آنلاین

word45500
193پروپوزال عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانword45500
194پروپوزال بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهرانword22500
195پروپوزال بررسی تاثیر برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسطword12500
196پروپوزال بررسی نقش واسطه چابکی سازمانی بر تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان پگاهword12500
197پروپوزال گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروطword14500
198پروپوزال بررسی ارتباط بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی در اداره تعان استان تهرانword22500
199پروپوزال بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی بر بین رهبری معنوی و توانمندسازی مدیران تامین اجتماعیword22500
200پروپوزال بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتریword22500
201پروپوزال بررسی رابطه فراموشی سازمانی با یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در ادراه تعاون استان تهرانword18500
202پروپوزال بررسی رابطه عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین بر عملکرد شرکتword45500
203

پروپوزال بررسی اثر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ریسک

word

سفارش

204

پروپوزال پیش بینی نگرش های ویروسی مصرف کنندگان جوان ایرانی به تلفن همراه، همراه با ارائه مدل

word

سفارش

205

پروپوزال بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر وفاداری تلفن همراه همراه با ارائه مدل

word

سفارش

206

سفارش پروپوزال بررسی رابطه ارزش ویژه مشتری بر وفاداری مشتری در بازاریابی B2B

word

سفارش

207

سفارش پروپوزال بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه بر ارزش برند در بانک ها: مطالعه مورد بانک ملی استان تهران

word

سفارش

208

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تمایل به استفاده از برنامه های بانکداری تلفن همراه

word

سفارش

209

پروپوزال بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و قابلیت های تمرکز بر مشتری در افزایش عملکرد محصول جدید

word

سفارش

210

پروپوزال سابقه وفاداری مشتری: یک مدل میانجیگری تعدیل کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تصویر برند

word

سفارش

211

سفارش پروپوزال بررسی نقش تعدیل هوش هیجانی در استرس شغلی و عملکرد شغلی کارکنان اداره تامین اجتماعی

word

سفارش

212سفارش پروپوزال: بررسی تاثیر استرس شغلی و رضایت شغلی بر بهره وری نیروی کارword

سفارش

213

پروپوزال بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر وفاداری تلفن همراه همراه با ارائه مدل

word

سفارش

214پروپوزال عدالت خدمات و رضایت مشتری در بانکداری اینترنتیword

سفارش

215سفارش پروپوزال بررسی نقش اعتماد درک شده در تجارت الکترونیک: خرید آنلاین برای محصولات و خدمات همراه با ارائه مدل مطالعه موردی سایت دیجی کالاword

سفارش

216پروپوزال عدالت خدمات و رضایت مشتری در بانکداری اینترنتیword

سفارش

217

پروپوزال بررسی نقش کیفیت درک شده بر قصد خرید از برند فروشگاه و ارائه مدل پیشنهادی

word

سفارش

218

پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند بانک ها: مطالعه موردی بانک پاسارگارد

word

سفارش

219سفارش پروپوزال: بررسی و ارائه درک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در خرید آنلاینword

سفارش

220پروپوزال بررسی تاثیر جو سازمانی بر بهره وری کارکنان سازمان تامین اجتماعیword35.000
221سفارش پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی خیرخواهانه بر وفادرای برندword

سفارش

222پروپوزال دانشجویی بررسی نقش هوشمندسازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی ساریword8500
223پروپوزال بررسی رابطه بین هوش هوش هیجانی، مشارکت کارکنان، ایدئولوژیک و عملکرد کارword

سفارش

224پروپوزال بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی: مطالعه موردی بانک سامان استان تهرانword8500
225پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزش ویژه برندword32500
226پروپوزال بررسی نقش تبلیغات دهان به دهان در نگرش مصرف کننده به نام و نشان تجاریword12500
227پروپوزال بررسی عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای جدیدword35500
228پروپوزال بررسی فرآیند ایجاد ارزش: هوش تجاری و یادگیری سازمانیword12500
229پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک (ECRM)word25500
230پروپوزال بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر رضایت زناشویی: مطالعه موردی مردم شهرستان تهرانword12500
213پروپوزال بررسی نقش واسط آمیخته بازاریابی بر رابطه ویژگی شرکت بر عملکرد صادراتیword22500
232پروپوزال بررسی نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمندword22500
233پروپوزال بررسی نقش عوامل ذاتی در تصمیم گیری خرید مداوم مطالعه موردیword

سفارش

234پروپوزال تاثیر رضایت برند بر اعتماد و تعهد برند بر وفاداری نیت باز پرداخت مشتریword22500
235پروپوزال بررسی نقش لوگوی نام تجاری بر عملکرد شرکتword22500
236پروپوزال بررسی نقش فرآیند اطلاعاتی بازار بر بهبود عملکرد فعاليت اقتصادى جدیدword22500
237پروپوزال بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصولword22500
238پروپوزال ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان میلاد تهرانword22500
239پروپوزال بررسی عوامل رهبران کاریزماتیک از سوی پیروانword22500
240پروپوزال چگونگی جذب برند شدن مصرف کنندگان برندهای تبلیغاتیword22500
241پروپوزال بررسی تاثیر نقش مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های خصوصی: مطالعه موردی شرکت های بیمهword12500
242پروپوزال بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی مشتری در خدمات شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه مشتریword18500
243پروپوزال بررسی رابطه بین رضایتمندی ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانیword35500
244پروپوزال بررسی نقش قابلیت های بازاریابی و عملکرد فعلی بازار و اهداف استراتژیکی در بازار بین المللیword32500
245پروپوزال بررسی نقش مدیریت ارتباطات اجتماعی مشتری در صنعت ساخت و سازword28500
246پروپوزال بررسی نقش بسته بندی در رفتار خرید مصرف کننده: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیرازword

سفارش

247پروپوزال بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر روی نگرش و رفتار مشتریword18500
248

پروپوزال تأثیر مدیریت برند بر عملکرد تجاری: مطالعه موردی شرکت کاله

word

سفارش

249

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت

word

سفارش

250پروپوزال بررسی اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی به استفاده اینترنتword12500
251پروپوزال تاثیر استراتژی‌ های رقابتی پورتر بر رابطه میان ابعاد کیفیت خدمات و ارزش ویژه برندword22500
252پروپوزال شاخص رضایت مشتری در ایرانword12500
253

پروپوزال بررسی تجربه نام تجاری الکترونیکی بر اعتماد نام تجاری الکترونیکی و وفاداری نام تجاری الکترونیکی: نقش واسطه جنسیت

سفارش

سفارش

جهت رفتن به صفحات بعد در پایین صفحه سمت راست بر روی کلمه بعدی کلیک نمایید

سفارش پروپوزال

پروپوزال های مدیریتی

گروه مدیر سعی در طراحی پروپوزال های مدیریتی در رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی و  شاخه های مدیریتی: منابع انسانی، رفتارسازمانی، مالی وحسابداری، بازاریابی، بیمه، بازرگانی داخلی و خارجی (بین الملل)، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت استراتژیک، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، سیستم اطلاعاتی، علوم سیاسی دارد پروپوزال های های طراحی شده برای درس روش تحقیق در مدیریت و پایان نامه و یا طرح های پژوهشی می باشد. لازم به ذکر است قیمت گذاری پروپوزال بر اساس کیفیت آنان می باشد.

البته تمام پروپوزال های طراحی شده دارای تمام آیتم های پروپوزال می باشد. با این تفاوت یک سری از آنها جدیدتر و بسیار غنی تر می باشند. پروپوزال ها توسط گروه مدیر 123 طراحی می گردد، بزودی پروپوزال های بیشتری در سایت بازگذاری خواهد شد. از کاربران سایت خواسته می شود با نظرات خود ما را ارئه هر چه بهتر پروپوزال ها راهنمایی نمایند.

پژوهشگران جهت درخواست های انحصاری خود از طریق کلیک بر روی تماس می توانند درخواست خود را اعلام و یا مشاوره رایگان از گروه مدیر 123 دریافت نمایند. مشاوره شامل تمامل فعالیت ها و پروژه های پژوهش و پایان نامه می گردد. پاسخگویی به سوالات بصورت پایان روز کاری می باشد. دوستانی که در بازدید از سایت Modir123.com دچار مشکل و یا خطایی مواجه شدند می توانند از طریق تماس بالا با اطلاع رسانی ما را در رفع هر چه سریعتر مشکل یاری رسانند.

رضایت مشتری آرزوی گروه مدیر 123 می باشد.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

مجموعه پروپوزال مدیریتی (مدیریت بازرگان، دولتی و صنعتی): شاخه های مدیریت بازاریابی، منابع انسانی، رفتار سازمانی، بیمه، جهانگردی و بازرگانی داخلی و بین الملل و مدیریت مالی  و سایر رشته های مدیریت در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری را دربر می گیرد.

 

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط