لیست پروپوزال های سایت

 

لیست پروپوزال های سایت

ردیفعنوان پروپوزالفرمت
۱

پاورپوینت پروپوزال بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملت استان مازندران

powerpoint
۲powerpoint
۳

پروپوزال مالی و حسابداری: بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان تسهیلات از بانکی (مطالعه موردی: بانک ملت استان تهران)

word
۴

پروپوزال تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

pdf
۵

پروپوزال تاثیر ساختار سرمایه بر هموار سازی سود شرکت ها

pdf
۶

پروپوزال ارتباط هموار سازی سود با برشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

word
۷

پروپوزال بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان

word
۸

پروپوزال بررسی و تبیین شاخص های ارزشیابی عملکرد کارکنان

word
۹

پروپوزال بهره وری

word
۱۰پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری بانکword
۱۱

پروپوزال استاندارد بررسی رابطه بازاریابی درونی بر رفتار های فرانقشی و کیفیت خدمات

word
۱۲

پروپوزال بررسی رابطه استرس و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران

word
۱۳

پروپوزال ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

word
۱۴

پروپوزال بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان

word
۱۵

پروپوزال شاخص های ارزیابی بهبود عملکرد سازمان مطالعه موردی شرکت مخابرات

word
۱۶

پروپوزال بررسی تاثیر رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی معلمان دبیرستان شهرستان ساری

word
۱۷

پروپوزال جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان مازندرانی

word
۱۸

پروپوزال بررسی رابطه بین روابط عمومی مدیران بازرگانی با فروش شرکت

word
۱۹پروپوزال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارزش بازارword
۲۰پروپوزال بررسی نقش رابطه فرسودگی شغلی کارکنان بر مشتری مداریword
۲۱

پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

word
۲۲

پروپوزال بررسی برقراری فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری

word
۲۳

پروپوزال تعیین شاخص های رضایت مشتری و میزان تاثیر هر یک از آنها در افزایش فروش

word
۲۴

پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

word
۲۵

پروپوزال بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کارکنان با رضایت زناشویی آنان مطالعه موردی: کارکنان متاهل اداره تعاون استان تهران

word
۲۶

پروپوزال ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان

word
۲۷

پروپوزال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

word
۲۸

پروپوزال مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای شهرستان کرمان

word
۲۹

پروپوزال بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان

word
۳۰

پروپوزال بررسی رابطه بین احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان سازمان

word
۳۱

پروپوزال تاثیر سبک مدیریت بر موفقیت و شیوه مطلوب خدمات برای کارکنان

word
۳۲

پروپوزال بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی کارکنان

word
۳۳

پروپوزال بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات

word
۳۴

پروپوزال بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

word
۳۵

پروپوزال رابطه حل تعارض و تعهد زناشویی زوجین شهر تهران

word
۳۶

پروپوزال شاخص های رضایت مشتری و میزان تاثیر هر یک از آنها در افزایش فروش کالاهای مصرفی

word
۳۷

پروپوزال بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان

word
۳۸

پروپوزال بررسی نقش برند بر وفاداری و رضایت مشتریان بانک و سودآوری بانک ها

word
۳۹

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصولات

word
۴۰

پروپوزال بررسی مولفه های موثر جهت افزایش رضایت مندی بیمه گزاران

word
۴۱

پروپوزال بررسی رابطه توانمند سازی بر عملکرد کارکنان سازمان مطالعه موردی: کارکنان اداره تعاون استان تهران

word
۴۲

پروپوزال بررسی رابطه کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

word
۴۳

پروپوزال بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

word
۴۴

پروپوزال بررسی میزان توانمندی کارکنان اداره تعاون استان مازندران مدل وتن و کمرون

word
۴۵

پروپوزال بررسی نقش تئوری بازاریابی رابطه مند بر رضایت شرکت های متقاضی تسهیلات از بانک ها و عوامل موثر بر آن

word
۴۶

پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM: مطالعه موردی بانک ملت استان تهران

word
۴۷پروپوزال استاندارد ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA): مطالعه موردی موسسات قرض الحسنه استان مازندرانword
۴۸پروپوزال بررسی تاثیر تعهد خرده فروش ها به توسعه پایدار تصویر فروشگاه، وفاداری مصرف کننده و تحریم مصرف کنندهword
۴۹

پروپوزال بررسی عدم گرایش افراد به بیمه های اختیاری مطالعه مورد بیمه آتش سوزی

word
۵۰

پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر کیفیت رابطه مشتریان بانک تجارت

word
۵۱

پروپوزال بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان

word
۵۲

پروپوال بررسی نقش رضایت شغلی و رفتار اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان تامین اجتماعی استان تهران

word
۵۳

پروپوزال بررسی نقش تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران

word
۵۴

پروپوزال تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان

word
۵۵

پروپوزال ارزیابی اهرم مالی بر مدیریت سود

word
۵۶

پروپوزال طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT)

word
۵۷

پروپوزال تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان

word
۵۸

دانلود پروپوزال بررسی نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی: مطالعه موردی شرکت لبنی کاله آمل

word
۵۹پروپوزال بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی مطالعه موردی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مازندرانword
۶۰پروپوزال بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندرانword
۶۱پروپوزال بررسی روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتword
۶۲پروپوزال بررسی نقش برندگرایی در تاثیر بازارگرایی بر عملکرد برند شرکت های صنعتی استان مازندرانword
۶۳پروپوزال بررسی تبادل رهبر و حمایت سازمانی از نوآوری سازمانیword
۶۴پروپوزال بررسی تنظیم تعهد مدیریت بر پذیرش فروشندگان از فناوری های اتوماسیون نیروی فروشword
۶۵پروپوزال بررسی تاثیر نقش مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های خصوصی: مطالعه موردی شرکت های بیمهword
۶۶پروپوزال بررسی نقش تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات الکترونیکی تلفن همراه: مطالعه موردی شرکت همراه اولword
۶۷

پروپوزال بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر توسعه صنعت گردشگری

word
۶۸

پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران

word
۶۹

پروپوزال بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری بانک با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی: مطالعه موردی بانک ملت استان تهران

word
۷۰

پروپوزال بررسی عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی: مطالعه موردی سایت دیجی کالا

word
۷۱پروپوزال دانشجویی بررسی رابطه ارزش برند و تصویر برند در صنعت بانکداری: مطالعه موردی بانک ملی استان تهرانword
۷۲

پروپوزال شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت

word
۷۳

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر عملکرد بازاریابی مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

word
۷۴

پروپوزال بررسی تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان تهران

word
۷۵

پروپوزال بررسی توسعه رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

word
۷۶

پروپوزال بررسی رابطه بین رشد حرفه ای و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی استان تهران

word
۷۷پروپوزال تاثیر ویروسی رسانه و شبکه اجتماعی بر تمایل مصرف کنندگان به خریدword
۷۸

پروپوزال برسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان تامین اجتماعی

word
۷۹

پروپوزال بررسی رابطه هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران

word
۸۰

پروپوزال بررسی رابطه سبک مدیریت و رضایتمندی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

word
۸۱

پروپوزال بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

word
۸۲

پروپوزال بررسی نقش اقدامات منابع انسانی بر رضایت شغلی: مطالعه موردی بنگاه تولیدی ثبت شده در بورس تهران

word
۸۳

پروپوزال سرمایه فکری و بهبود عملکرد در صنعت بیمه عمر: مطالعه موردی صنعت بیمه ایران

word
۸۴

پروپوزال رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی مطالعه موردی بانک

word
۸۵

پروپوزال بررسی نقش واسطه عوامل سازمانی و تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان

word
۸۶

پروپوزال بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

word
۸۷

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی تعهد تیمی بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

word
۸۸

پروپوزال بررسی رابطه بین توانمند سازی و بهره وری کارکنان

word
۸۹

پروپوزال بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی با میزان خلاقیت کارکنان

word
۹۰

پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش سازمانی مطالعه موردی: کارکنان ادارات تامین اجتماعی

word
۹۱

دانلود پروپوزال بررسی رابطه کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی در شرایط عدم اطمینان بازار

word
۹۲پروپوزال بررسی روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتword
۹۳

پروپوزال بررسی نقش ارزشیابی عملکرد در کارآیی کارکنان

word
۹۴

پروپوزال بررسی نقش رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی بر یادگیری سازمانی

word
۹۵

پروپوزال بررسی نقش آمیخته ترفیع در جذب مشتریان مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران

word
۹۶

پروپوزال روانشناسی مصرف کننده نام تجاری

word
۹۷

پروپوزال شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری

word
۹۸

پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری به برند مشتریان مطالعه موردی بانک ملت

word
۹۹

پروپوزال بررسی نقش کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری مطالعه موردی بانک ملت

word
۱۰۰

پروپوزال بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان: مطالعه موردی مدیران و کارکنان اداره تامین اجتماعی استان تهران

word
۱۰۱

پروپوزال بررسی رابطه ساختار اداری شرکت ‌داوطلب و بحران مالی

word
۱۰۲

پروپوزال بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

word
۱۰۳

پروپوزال بررسی عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

word
۱۰۴

پروپوزال بررسی رابطه مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران

word
۱۰۵

پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان: مطالعه موردی بانک پاسارگارد استان تهران

word
۱۰۰۶

پروپوزال بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی و عوامل موثر بر آن (مطاله ی موردی: استان تهران)

word
۱۰۷

پروپوزال بررسی نقش واسطه جنسیت و سطوح سازمانی بر استرس و رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی ...

word
۱۰۸

پروپوزال بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری بانک ملت استان تهران

word
۱۰۹

پروپوزال تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری: بهبود عملکرد کارمندان

word
۱۱۰

پروپوزال بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

word
۱۱۱

پروپوزال بررسی رابطه هویت اجتماعی در وفاداری به نام تجاری

word
۱۱۲

پروپوزال بررسی نقش رضایت مشتری بر ارزش ویژه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری

word
۱۱۳

پروپوزال بررسی نقش تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی

word
۱۱۴

پروپوزال بررسی نقش برند سازی شرکت بر روی عملکرد کارکنان سازمان

word
۱۱۵

پروپوزال بررسی نقش برند سازی شرکت بر روی عملکرد کارکنان سازمان

word
۱۱۶

پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی رابطه ای و عملکرد کسب و کار(مطالعه موردی: صنعت هتلداری در ایران)

word
۱۱۷

پروپوزال بررسی رابطه بازاریابی تعاملی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک ملت استان مازندران)

word
۱۱۸

پروپوزال بررسی بازاریابی الکترونیکی و مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه صنعت بیمه

word
۱۱۹

پروپوزال بررسی نقش جنسیت در ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه با نگرش افراد نبست به تبلیغات (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه…)

word
۱۲۰

پروپوزال عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان استان تهران

word
۱۲۱

پروپوزال برسی نقش فرهنگ سازمانی بر روابط رفتار رهبری و تعهد سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی

word
۱۲۲

پروپوزال بررسی نقش مشتری مداری و کارآفرینی مداری بر بهبود عملکرد شرکت

word
۱۲۳

پروپوزال بررسی نقش هوش سیاسی رهبران بر مدیریت اثربخش تغییر سازمان و ارائه مدل آن

word
۱۲۴

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد برند (نام تجاری) با رابطه برند و تمایل استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی

word
۱۲۵

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد برند (نام تجاری) با رابطه برند و تمایل استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی

word
۱۲۶

پروپوزال بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند

word
۱۲۷

پروپوزال بررسی رابطه به کار گیری موثر ارزش ویژه برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت

word
۱۲۸

پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از خدمات برعملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیکی(E-CRM)

word
۱۲۹

پروپوزال بررسی تمایل مصرف کننده به خدمات موبایلی ارائه مدل مناسب آن

word
۱۳۰

پروپوزال بررسی تاثیر تبلیغات و نام تجاری چندگانه در رفتار خرید مصرف کننده

word
۱۳۱

پروپوزال بررسی عوامل مؤثر و نقش تعدیلی از اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان بانک ملی تهران

word
۱۳۲پروپوزال بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدیword
۱۳۳

پروپوزال بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار را بر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

word
۱۳۴

پروپوزال بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیک و تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه تامین اجتماعی)

word
۱۳۵

پروپوزال شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند گوشی های تلفن همراه برند سامسونگ

word
۱۳۶

پروپوزال بررسی رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

word
۱۳۷پروپوزال بررسی رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب وکار: مطالعه موردی شرکت لبنی کالهword
۱۳۸پروپوزال بررسی رابطه مقاومت سازمانی بر روی اجرای مهندسی مجدد فرآیند کسب و کارword
۱۳۹پروپوزال بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت: مطالعه موردی شرکت کالهword
۱۴۰پروپوزال بررسی عملکرد اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادراتword
۱۴۱پروپوزال بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و نوع شخصیت با تمایل به خرید مصرف کنندهword
۱۴۲پروپوزال بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی مشتری در خدمات شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه مشتریword
۱۴۳

پروپوزال بررسی نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطه بین مصرف کننده با نام تجاری آنلاین و ارائه مدل مناسب آن

word
۱۴۴

پروپوزال بررسی نقش نگرش نوجوانان و آثار اجتماعی و کنترل رفتاری در تعیین تداوم آنان در محیط مجازی

word
۱۴۵

پروپوزال بررسی نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند بانک مطالعه موردی بانک ملت استان همدان

word
۱۴۶

پروپوزال بررسی نقش افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی: مطالعه موردی شرکت استان تهران

word
۱۴۷

پروپوزال بررسی رابطه تعامل اجتماعی، رضایت و راحتی مشتری: نقش واسطه ی تجربه مشتری

word
۱۴۸

پروپوزال بررسی رضایت کاربران از پرتال های اینترانتی و ارائه مدل مناسب آن

word
۱۴۹

پروپوزال تأثیرآمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند محصولات شرکت کاله

word
۱۵۰

پروپوزال تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند محصولات شرکت کاله

word
۱۵۱

پروپوزال بررسی تاثیر توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

word
۱۵۲

پروپوزال بررسی عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک بر عملکرد بانک ها: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران

word
۱۵۳

پروپوزال بررسی رابطه برند و محصول و تاثیر آن بر وفاداری برند در محیط صنعتی

word
۱۵۴پروپوزال بررسی رابطه بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: مطالعه موردی در صنعت لوازم آرایشی ایرانword
۱۵۵

پروپوزال بررسی تاثیر زیر ساخت ها بر پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری ادرات دولتی شهرستان استان مازندران

word
۱۵۶

پروپوزال بررسی رابطه بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت

word
۱۵۷پروپوزال بررسی تاثیر اعتماد مشتری بر پذیرش بانکداری اینترنتیword
۱۵۸پروپوزال بررسی رابطه بین خدمات آنلاین و اعتماد و تمایل به خرید مشتریword
۱۵۹پروپوزال بررسی نقش مدیریت اطلاعات برای بین المللی کردن شرکت های کوچک و متوسطword
۱۶۰

پروپوزال بررسی نقش شناسایی نام تجاری مصرف کننده در ایجاد روابط نام تجاری

word
۱۶۱پیش بینی وفاداری به نام تجاری گوشی های هوشمند: ارزش مصرف کننده و شناسایی دیدگاه نام تجاری مصرف کنندهword
۱۶۲سفارش پروپوزال: بررسی تاثیر ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری مطالعه موردی آموزش و پرورشword
۱۶۳سفارش پروپوزال: بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر رابطه رضایت مشتری در فروشندگانword
۱۶۴پروپوزال بررسی تاثیر تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکیword
۱۶۵پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای اجتماعی: جمعیت شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداریword
۱۶۶پروپوزال بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ی قصد خریدword
۱۶۷پروپوزال تاثیر تبلیغات وقایع و رویدادهای شهری بر روی نگرش ها و افزایش گردشگرword
۱۶۸پروپوزال مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکتword
۱۶۹پروپوزال عوامل تعیین کننده رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2Bword
۱۷۰پروپوزال بررسی رابطه شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری: نقش ارزش افزوده نیروهای فروشword
۱۷۱پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر قیمت گذاری ارزش محور و عملکرد صادراتword
۱۷۲پروپوزال بررسی نگرش مصرف کنندگان به استفاده از محصولات سبز در ایرانword
۱۷۳پروپوزال بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتیword
۱۷۴پروپوزال بررسی عوامل مؤثر به ترغیب مشتریان به دریافت خدمات بیمه ای: مطالعه موردی بیمه ایرانword
۱۷۵پروپوزال نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند شرکت بیمه: مطالعه موردی بیمه ایرانword
۱۷۶پروپوزال بررسی تاثیر مولفه‌های قابلیت‌های پویا بر روی قیمت‌گذاری ارزش-محور و عملکرد صادراتword
۱۷۷پروپوزال مدیریت پروژه: بررسی تأثیر استراتژی کسب و کار بر موفقیت مدیریت پورتفولیوی پروژهword
۱۷۸پروپوزال تدوین استراتژی مدل پورتر در محیط رقابتی صنعت لبنیات: مطالعه موردی شرکت پگاه فارسword
۱۷۹پروپوزال بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در تجارت موبایلword
۱۸۰پروپوزال بررسی تاثیر مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار بر مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریتword
۱۸۱پروپوزال بررسی عوامل تاثیرگذار بر بزرگ نمایی برند شهری: مطالعه موردی شهر شیرازword
۱۸۲

پروپوزال بررسی تاثیرات مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر کیفیت و عملکرد رابطه‌ی بانک و مشتری

word
۱۸۳پروپوزال بررسی نقش دلبستگی نام تجاری و محصول بر وفاداری به نام تجاریword
۱۸۴پروپوزال بررسی درک رضایت مشتریان از کیفیت در تجارت الکترونیکword
۱۸۵پروپوزال بررسی و ارائه مدل نقش تجربه مشتریان آنلاین بر خرده فروشی الکترونیکیword
۱۸۶پروپوزال بررسی درک مشتریان از کیفیت خدمات در رستورانword
۱۸۷پروپوزال بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2Bword
۱۸۸پروپوزال شرکتی: کافه رستوران اسپورت انقلاب تهرانword
۱۸۹

پروپوزال بررسی نقش عملکرد و شناسایی برند توسط مصرف کنندگان

word
۱۹۰

پروپوزال بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی بانک: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران

word
۱۹۱

پروپوزال بررسی رابطه نفوذ اجتماعی و اعتماد و تمایل مشتریان به دریافت خدمات بانکی: مطالعه موردی بانک ملت استان تهران

word
۱۹۲

پروپوزال بررسی اعتماد و ریسک درک شده بر تصمیم گیری مصرف کننده برای خرید آنلاین

word
۱۹۳پروپوزال عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانword
۱۹۴پروپوزال بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهرانword
۱۹۵پروپوزال بررسی تاثیر برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسطword
۱۹۶پروپوزال بررسی نقش واسطه چابکی سازمانی بر تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان پگاهword
۱۹۷پروپوزال گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروطword
۱۹۸پروپوزال بررسی ارتباط بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی در اداره تعان استان تهرانword
۱۹۹پروپوزال بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی بر بین رهبری معنوی و توانمندسازی مدیران تامین اجتماعیword
۲۰۰پروپوزال بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتریword
۲۰۱پروپوزال بررسی رابطه فراموشی سازمانی با یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در ادراه تعاون استان تهرانword
۲۰۲پروپوزال بررسی رابطه عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین بر عملکرد شرکتword
۲۰۳

پروپوزال بررسی اثر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ریسک

سفارش

۲۰۴

پروپوزال پیش بینی نگرش های ویروسی مصرف کنندگان جوان ایرانی به تلفن همراه، همراه با ارائه مدل

سفارش

۲۰۵

پروپوزال بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر وفاداری تلفن همراه همراه با ارائه مدل

سفارش

۲۰۶

سفارش پروپوزال بررسی رابطه ارزش ویژه مشتری بر وفاداری مشتری در بازاریابی B2B

سفارش

۲۰۷

سفارش پروپوزال بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه بر ارزش برند در بانک ها: مطالعه مورد بانک ملی استان تهران

سفارش

۲۰۸

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تمایل به استفاده از برنامه های بانکداری تلفن همراه

سفارش

۲۰۹

پروپوزال بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و قابلیت های تمرکز بر مشتری در افزایش عملکرد محصول جدید

سفارش

۲۱۰

پروپوزال سابقه وفاداری مشتری: یک مدل میانجیگری تعدیل کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تصویر برند

سفارش

۲۱۱

سفارش پروپوزال بررسی نقش تعدیل هوش هیجانی در استرس شغلی و عملکرد شغلی کارکنان اداره تامین اجتماعی

سفارش

۲۱۲سفارش پروپوزال: بررسی تاثیر استرس شغلی و رضایت شغلی بر بهره وری نیروی کار

سفارش

۲۱۳

پروپوزال بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر وفاداری تلفن همراه همراه با ارائه مدل

سفارش

۲۱۴پروپوزال عدالت خدمات و رضایت مشتری در بانکداری اینترنتی

سفارش

۲۱۵سفارش پروپوزال بررسی نقش اعتماد درک شده در تجارت الکترونیک: خرید آنلاین برای محصولات و خدمات همراه با ارائه مدل مطالعه موردی سایت دیجی کالا

سفارش

۲۱۶پروپوزال عدالت خدمات و رضایت مشتری در بانکداری اینترنتی

سفارش

۲۱۷

پروپوزال بررسی نقش کیفیت درک شده بر قصد خرید از برند فروشگاه و ارائه مدل پیشنهادی

سفارش

۲۱۸

پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند بانک ها: مطالعه موردی بانک پاسارگارد

سفارش

۲۱۹سفارش پروپوزال: بررسی و ارائه درک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در خرید آنلاین

سفارش

۲۲۰پروپوزال بررسی تاثیر جو سازمانی بر بهره وری کارکنان سازمان تامین اجتماعیword
۲۲۱سفارش پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی خیرخواهانه بر وفادرای برند

سفارش

۲۲۲پروپوزال دانشجویی بررسی نقش هوشمندسازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی ساریword
۲۲۳پروپوزال بررسی رابطه بین هوش هوش هیجانی، مشارکت کارکنان، ایدئولوژیک و عملکرد کار

سفارش

۲۲۴پروپوزال بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی: مطالعه موردی بانک سامان استان تهرانword
۲۲۵پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزش ویژه برندword
۲۲۶پروپوزال بررسی نقش تبلیغات دهان به دهان در نگرش مصرف کننده به نام و نشان تجاریword
۲۲۷پروپوزال بررسی عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای جدیدword
۲۲۸پروپوزال بررسی فرآیند ایجاد ارزش: هوش تجاری و یادگیری سازمانیword
۲۲۹پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک (ECRM)word
۲۳۰پروپوزال بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر رضایت زناشویی: مطالعه موردی مردم شهرستان تهرانword
۲۱۳پروپوزال بررسی نقش واسط آمیخته بازاریابی بر رابطه ویژگی شرکت بر عملکرد صادراتیword
۲۳۲پروپوزال بررسی نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمندword
۲۳۳پروپوزال بررسی نقش عوامل ذاتی در تصمیم گیری خرید مداوم مطالعه موردی

سفارش

۲۳۴پروپوزال تاثیر رضایت برند بر اعتماد و تعهد برند بر وفاداری نیت باز پرداخت مشتریword
۲۳۵پروپوزال بررسی نقش لوگوی نام تجاری بر عملکرد شرکتword
۲۳۶پروپوزال بررسی نقش فرآیند اطلاعاتی بازار بر بهبود عملکرد فعالیت اقتصادى جدیدword
۲۳۷پروپوزال بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصولword
۲۳۸پروپوزال ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان میلاد تهرانword
۲۳۹پروپوزال بررسی عوامل رهبران کاریزماتیک از سوی پیروانword
۲۴۰پروپوزال چگونگی جذب برند شدن مصرف کنندگان برندهای تبلیغاتیword
۲۴۱پروپوزال بررسی تاثیر نقش مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های خصوصی: مطالعه موردی شرکت های بیمهword
۲۴۲پروپوزال بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی مشتری در خدمات شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه مشتریword
۲۴۳پروپوزال بررسی رابطه بین رضایتمندی ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانیword
۲۴۴پروپوزال بررسی نقش قابلیت های بازاریابی و عملکرد فعلی بازار و اهداف استراتژیکی در بازار بین المللیword
۲۴۵پروپوزال بررسی نقش مدیریت ارتباطات اجتماعی مشتری در صنعت ساخت و سازword
۲۴۶پروپوزال بررسی نقش بسته بندی در رفتار خرید مصرف کننده: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز

سفارش

۲۴۷پروپوزال بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر روی نگرش و رفتار مشتریword
۲۴۸

پروپوزال تأثیر مدیریت برند بر عملکرد تجاری: مطالعه موردی شرکت کاله

سفارش

۲۴۹

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت

سفارش

۲۵۰پروپوزال بررسی اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی به استفاده اینترنتword
۲۵۱پروپوزال تاثیر استراتژی‌ های رقابتی پورتر بر رابطه میان ابعاد کیفیت خدمات و ارزش ویژه برندword
۲۵۲پروپوزال شاخص رضایت مشتری در ایرانword
۲۵۳

پروپوزال بررسی تجربه نام تجاری الکترونیکی بر اعتماد نام تجاری الکترونیکی و وفاداری نام تجاری الکترونیکی: نقش واسطه جنسیت

سفارش

جهت رفتن به صفحات بعد در پایین صفحه سمت راست بر روی کلمه بعدی کلیک نمایید

سفارش پروپوزال

پروپوزال های مدیریتی

گروه مدیر سعی در طراحی پروپوزال های مدیریتی در رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی و  شاخه های مدیریتی: منابع انسانی، رفتارسازمانی، مالی وحسابداری، بازاریابی، بیمه، بازرگانی داخلی و خارجی (بین الملل)، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت استراتژیک، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، سیستم اطلاعاتی، علوم سیاسی دارد پروپوزال های های طراحی شده برای درس روش تحقیق در مدیریت و پایان نامه و یا طرح های پژوهشی می باشد. لازم به ذکر است قیمت گذاری پروپوزال بر اساس کیفیت آنان می باشد.

البته تمام پروپوزال های طراحی شده دارای تمام آیتم های پروپوزال می باشد. با این تفاوت یک سری از آنها جدیدتر و بسیار غنی تر می باشند. پروپوزال ها توسط گروه مدیر ۱۲۳ طراحی می گردد، بزودی پروپوزال های بیشتری در سایت بازگذاری خواهد شد. از کاربران سایت خواسته می شود با نظرات خود ما را ارئه هر چه بهتر پروپوزال ها راهنمایی نمایند.

پژوهشگران جهت درخواست های انحصاری خود از طریق کلیک بر روی تماس می توانند درخواست خود را اعلام و یا مشاوره رایگان از گروه مدیر ۱۲۳ دریافت نمایند. مشاوره شامل تمامل فعالیت ها و پروژه های پژوهش و پایان نامه می گردد. پاسخگویی به سوالات بصورت پایان روز کاری می باشد. دوستانی که در بازدید از سایت Modir123.com دچار مشکل و یا خطایی مواجه شدند می توانند از طریق تماس بالا با اطلاع رسانی ما را در رفع هر چه سریعتر مشکل یاری رسانند.

رضایت مشتری آرزوی گروه مدیر ۱۲۳ می باشد.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

مجموعه پروپوزال مدیریتی (مدیریت بازرگان، دولتی و صنعتی): شاخه های مدیریت بازاریابی، منابع انسانی، رفتار سازمانی، بیمه، جهانگردی و بازرگانی داخلی و بین الملل و مدیریت مالی  و سایر رشته های مدیریت در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری را دربر می گیرد.

 

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

2240 بازدید