پروپوزال بررسی نقش تئوری بازاریابی رابطه مند بر رضایت شرکت های متقاضی تسهیلات از بانک ها و عوامل موثر بر آن

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تئوری بازاریابی رابطه مند بر رضایت شرکت های متقاضی تسهیلات از بانک ها و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی بانگ پاسارگارد)

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت مالی و حسابداری

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 

 • مقدمه
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • چارچوب نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوهش
 • منابع

رضایت مشتری: رضایت مشتری عموما به عنوان یک احساس یا داوری به وسیله مشتریان که محصولات و خدمات را پس از اینکه آنها را استفاده کردند، تعریف می شود.رضایت مشتری به عنوان یک عامل کلیدی در شکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می رود (Jamal and Nasser ,2002,147). رضایت از دو کلمه لاتین satis  به معنی کافی و facer به معنی انجام دادن یا ساختن مشتق شده است.در نتیجه رضایت به معنای خواستن آن چیزی است که به دنبال آن هستیم تا وقتی آن را بدون کم و کاست بدست آوریم.(این متغیر، به عنوان متغیر وابسته سنجش خواهد شد).

عملکرد مدیر مالی(ریس شعبه): عملکرد مدیر مالی (ریس شعبه) در این پژوهش، نشان دهنده فعالیتهای مدیریت مالی(ریاست شعب بانک) با مد نظر قرار دادن مدیریت رابطه است.در این پژوهش فعالیتهای مربوط به مدیر مالی تحت عنوان نقش ریش شعبه بانک مورد بررسی، پژوهش خواهد شد.این فعالیتها شامل درک کسب و کار شرکت، رفتار با  شرکت به عنوان مشتری ارزشمند، انعطاف پذیر بودن ، اهمیت دادن به تقاضای شرکت  و…تعدادی از فعالیتهایی هستند که عملکرد مدیر مالی(ریس شعبه) را با آن ارزیابی می کنند.(این متغیر، به عنوان متغیر مستقل مورد سنجش قرار می گیرد) (Judith J.Madill,Lisa Feeney, Alan Riding-International Jornal Of bank Marketing,2002)

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

104 بازدید