پروپوزال بررسی رابطه به کار گیری موثر ارزش ویژه برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه به کار گیری موثر ارزش ویژه برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت (مطالعه موردی شرکت …)

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد

مدل: دارد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۵صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • پیشینه و ادبیات نظری پژوهش
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغییر تعدیل کننده:
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • جامعه آماری
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ارزش ویژه برند

مطابق نظر آکر (۱۹۹۱)، ارزش ویژه‌ی نام تجاری مفهومی چند وجهی است که نخستین چهار بعد اصلی ارزش ویژه‌ی نام تجاری عبارتند از آگاهی از نام‌تجاری، کیفیت ادراکی، تداعی‌های نام‌ تجاری و وفاداری به نام‌تجاری. تحقیقات درباره ارزش ویژه‌ی نام تجاری بعد پنجم آکر، دارایی‌های اختصاصی دیگر نام‌تجاری، را حذف می‌کند، چرا که این عنصر مربوط به مصرف‌کننده‌ها نیست.

معیارهای ارزش ویژه‌ی نام تجاری مبتنی بر مصرف‌کننده به ارزیابی آگاهی، رویکردها، تداعی‌ها، دلبستگی‌ها و وفاداری‌های مصرف‌کننده برای نام‌تجاری می‌پردازد (کلر و لهمان، ۲۰۰۶). این معیارها مزایای قابل ملاحظه از جمله ارزیابی منابع ارزش ویژه‌ی نام تجاری و نتایجش علاوه بر قابلیت شناختی ارائه می‌کنند (آیلاوادی و همکاران، ۲۰۰۳؛ گاپتا و زیتامل، ۲۰۰۶).

کلر به ارزش ویژه برند به عنوان تاثیر مختلف (تغییر پذیر) دانش نام تجاری به پاسخ مشتریان به بازاریابی یک برند تجاری اشاره دارد. دل ریو و ایگلسایی ارزش ویژه برند را به عنوان استفاده کلی مشتری با استفاده و مصرف یک نام تجاری شامل ارتباطاتی در بیان خصوصیات ساختاری (وظیفه ای و نمادین) مربوط می سازند، توصیف می کنند.

اخیرا بردی، کرونین، فاکس و رهم بیان داشتند: ارزش ویژه برند یک مفهوم اعتقادی است که معنی و مفهوم آن فراتر ازمفهوم آشنایی محض است وبه یک برتری وسیعی که لزوما به اعمال خاصی وابسته نیست,گسترده شده است.

تصویر شرکت

از بررسی های اولیه در مورد تصویر شرکت (کندی ۱۹۹۷، مارتینو ۱۹۵۸) تا بررسی های زمان حال (هچ و همکاران ۲۰۰۳) هیچ گاه متخصصان در مورد معانی و کاربرد اصطلاحات مربوطه اتفاق نظر نداشته اند (بالمر ۲۰۰۱، گیوای و همکاران ۲۰۰۰ ). به هر حال بررسی در این زمینه بسیار حیاتی است زیرا تصویر هر شرکت دارایی ارزشمندی است که هر شرکت باید آن را مدیریت کند (آبرات و موفوکن ۲۰۰۱). تصویر مناسب هر شرکت می تواند موجب افزایش فروش شرکت شود که این امر بواسطه رضایت مشتریان و صداقت حاصل میشود (اندرسون و لیستد ۱۹۹۸) و می تواند موجب جذب سرمایه گذاران و کارمندان آینده شود (دولینگ ۱۹۸۶، لمینک وهمکاران ۲۰۰۳). این مسئله تاثیرات منفی رقبا را نیز کاهش داده و موجب سود بیشتر شرکت خواهد شد (فمبرن و شانلی ۱۹۹۰).

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

94 بازدید