عنوان پروپوزال: بررسی رابطه کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی، تجارت الکترونیک

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد و دکتری

تعداد صفحه تعداد صفحات: 20 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 9500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف مفهومی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع

توضیحات

کیفیت خدمات درک شده

بررسی تأثیرکیفیت خدمات درک شده بر رفتارهای پس از مصرف از قبیل رضایت مشتری و تمایلات رفتاری مشتریان برای اطلاع رسانی به مدیران و کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهشگران به طور کلی توافق دارند که در بازارهای رقابتی امروز، سطوح بالاتر کیفیت خدمات به سطوح بالاتری از رضایت مشتری، ارزش درک شده بیشنر و تمایلات رفتاری مثبت منجر می شود (هان و ریو، 2007). پیامدهای مثبت خدمات با کیفیت برتر، شامل افزایش رضایت مشتری (، ادوارد و ساهادو، 2011).

کیفیت خدمات را می توان به عنوان قضاوت مشتری در مورد برتری یا برتری کلی یک محصول یا خدمت تعریف کرد. پژوهشگرلن به طور کلی توافق دارند که در بازارهای رقابتی امروز، سطوح بالاتر توافق دارند که در بازارهای رقابتی امروز، سطوح بالاتر کیفیت خدمات به سوطح بالاتر از رضایت مشتری، ارزش درک شده بیشتر و تمایلات رفتاری مثبت منجر می شود.

مفهوم اعتماد در چند سطح مختلف در نظر گرفته می‌شود. ما اعتماد بین مشتریان و خرده‌فروشان وب در تجارت الکترونیکی مشتری محور را مدنظر قرار می‌دهیم. برای تقابلات اجتماعی و اقتصادی که در حال حاضر نامطمئن است مردم اعتماد را به عنوان استراتژی کاهش پیچیدگی،به خصوص در محیط تجارت الکترونیکی اینترنت محور می‌دانند . جدایی فاصله‌ای و زمانی بین مشتریان و خرده‌فروشان وب و همچنین ساختار باز اینترنت به عدم اطمینان و ریسک بالا در عصر حاضر اشاره دارد و در این شرایط نقش اعتماد برجسته می‌شود. خرده‌فروشان وب نه تنها اعتماد مشتریان را ترویج می‌دهند، بلکه به حفظ و بازسازی مستمر اعتماد مشتریان نیز می‌پردازند.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

مطالب مرتبط