http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش میزان تمایل افراد به کار گروهی

فرمت: Word

?تعداد سوال: 6 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه کار گروهی هانایشا

پرسشنامه کار گروهی هانایشا

کار گروهی یکی از موضوعات کلیدی در رفتار سازمانی است، که توجه چند محقق و فعال در زمینه کسب و کار را به خود جلب کرده است. به معنای رایج می توان گفت که کار گروهی شامل یک گروه از افرلاد است که با یکدیگر همکاری در جهت دستیابی به هدف مورد نظر را دارد. امروزه مدیران در چندین سازمان به دنبال ایجاد تکالیف تیمی بیشتر برای کارکنان با هدف تقویت دانش و افزایش مهارت های حرفه ای می باشد. کار به صورت تیمی منجر به ایجاد همکاری، بهبود مهارت های فردی و ارائه ی برخورد عمل بدون هر گونه درگیری بین هر یک از اعضاء می باشد. کار گروهی در واقع یک استراتژی بسیار مهم برای بهره برداری از سازمان به عنوان ارتقاء

مهارتهای اعضای تیم، دانش و توانایی های کار در تیم بوده و این در عملکرد سازمان و اثر بخشی تاثیر دارد . به گفته ی جنز و همکارانش در سال 2007 یک کارمند که با دیگران در یک تیم کار می کند احتمال زیاد نقش سازنده تری در مقایسه با دیگران دارد. به طور گسترده ای پذیرفته شده است که کار گروهی نه تنها پایه واساس کلیه ی مدیریت موفق است، همچنین یک ابزار مهم برای بهبود بهره وری کلی سازمان است.

ژو و همکارانش در سال 2009 نشان داد که کار گروهی می تواند بهره وری کارکنان را افزایش داده و ستون بالاتر تعهد سازمانی را  منجر شود. از طریق کار گروهی هر یک از کارکنان این فرصت را با دیگران به اشتراک می گذارند، که چگونه می توانند وظیفه ی خاصی را به صورت استادانه ای انجام دهند. محیط تیم فراهم کننده ی فضایی است که در آن کارکنان فرصت دارند دانش خود را به اشتراک گذاشته و از یکدیگر یاد بگیرند. این می تواند بهره وری و عملکرد کلیه تیم را افزایش دهد. بنابراین اعتماد بر این است که همکاری اعضای تیم این فرصت را برای یاد گیری و بهره وری با اشتراک گذاری بیشتر خواهد داشت.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com