پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائو

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: میزان فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۹ سوال و ۳ مولفه (ایمنی روانی، آزدی نظر، تصمیم گیری مشارکتی)

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فرهنگ یادگیری سازمانی

پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی

فرهنگ یادگیری سازمانی شامل فرآیندهای پیچیده ای است که دانش جدیدی را برای سازمان توسعه می دهد و همچنین ظرفیت تغییر در رفتار اعضای سازمان را ایجاد میکند. سازمانهای که فرهنگ قوی یادگیری دارند به خوبی قادر هستند، دانشی جدید تولید کنند و همچنین دانش موردنظر خود را کسب کرده و توانایی انتقال آن را نیز دارند. این فرآیند موجب میشود رفتار سازمان و رفتار کارکنان براثر تزریق دانش جدید اصلاح شود (ماری و دونگان، ۲۰۰۳: ۵۱).

امنیت روانی

احساس امنیت روانی، از برجسته ترین ویژگیهای شخصیتی افـراد خـلاق و تواناسـت و شیوه ای مؤثر برای تشویق افراد در جهت تلاش برای نوآوری و ابداع، ابتکـار و خلاقیـت، ایجاد آرامش روانی و تأمین امنیت فردی و خانوادگی، شـغلی و حرف های و اجتمـاعی و اقتصادی است. امنیت روانی، نیروی درونی بالقوه ای است کـه توسـط محققـان بسـیاری بـه عنـوان جنبه ای مهم از مداخلات گروهی مطرح شده است (مرتضوی و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۵۱).

امنیت روانی بیانگر ویژگی هایی است که طی آن کارکنان در محی کار جرأت انجام ریسک را دارند، مورد قبول سایرین هستند، از جانب مدیریت مورد توجه قرار می گیرند و به آسانی و بدون دغدغه می توانند از همکاران تقاضای کمک نمایند. به بیان دیگر این سازه نشان می دهد که افراد در سازمان تا چه حد باور دارند که می توانند بدون استرس و با خیال راحت به انجام فعالیت بپردازند (قنبری و همکاران، ۱۳۹۵: ۳۷).

تصمیم گیری مشارکتی

تصمیم گیری مشارکتی اشاره به استفاده مدیر از اطلاعات و دانش کارکنان و دخیل کردن آنان در تصمیمات سازمان دارد (اکسیو و همکاران، ۲۰۱۱: ۲۹۹). به عقیده هارپر (۱۹۸۸)، مشارکت عبارتست از فرایندی که به کارکنان اجازه میدهد در قدرت مدیریت جهت اخذ تصمیمات سازمانی سهیم شوند. با توجه به توسعه دانش بشری و محدودیت منابع و توجه به عامل انسانی در امر مدیریت لازمست که در اداره امور سازمانها از همه افکار و دیدگاه ها استفاده شود (پور و مرتضوی، ۱۳۹۲: ۴۳).

آزادی بیان

پژوهش های کاسینگ (۲۰۰۲) نشان می دهد که وجود آزادی بیان در سازمان ها در ابراز تجربه ها، احساسات و ایده هایی که کارکنان از سازمان دارند، تاثیرگذار است. کارکنانی که در محل کارشان از آزادی بیان بیشتری برخوردارند، سطح بالاتری از هویت سازمانی را گزارش می دهند. از طرف دیگر وقتی سطوح بالاتری از آزادی بیان در محیط کار تجربه می شود، احتمال بیشتری می رود تا کارکنان به اظهارات منطقی تر و ابراز نظرات و عقاید سازنده و تثیرگذار درباره تصمیم ها، سیاست ها و رویه های سازمانی بپردازند (امراللهی بیوکی و همکاران، ۱۳۹۶: ۱۵۵).

توضیحات پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی

پرسشنامه فوق با هدف بررسی میزان فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان می باشد که در سال ۲۰۱۷ توسط شائو و همکارانش طراحی شده است. پرسشنامه متشکل از ۹ سوال و ۳ مولفه (ایمنی روانی، آزدی نظر، تصمیم گیری مشارکتی) می باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

317 بازدید