پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: میزان فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 9 سوال و 3 مولفه (ایمنی روانی، آزدی نظر، تصمیم گیری مشارکتی)

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فرهنگ یادگیری سازمانی

پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی

فرهنگ یادگیری سازمانی شامل فرآیندهای پیچیده ای است که دانش جدیدی را برای سازمان توسعه می دهد و همچنین ظرفیت تغییر در رفتار اعضای سازمان را ایجاد میکند. سازمانهای که فرهنگ قوی یادگیری دارند به خوبی قادر هستند، دانشی جدید تولید کنند و همچنین دانش موردنظر خود را کسب کرده و توانایی انتقال آن را نیز دارند. این فرآیند موجب میشود رفتار سازمان و رفتار کارکنان براثر تزریق دانش جدید اصلاح شود (ماری و دونگان، 2003: 51).

امنيت رواني

احساس امنيت رواني، از برجسته ترين ويژگيهاي شخصيتي افـراد خـلاق و تواناسـت و شيوه اي مؤثر براي تشويق افراد در جهت تلاش براي نوآوري و ابداع، ابتكـار و خلاقيـت، ايجاد آرامش رواني و تأمين امنيت فردي و خانوادگي، شـغلي و حرف هاي و اجتمـاعي و اقتصادي است. امنيت رواني، نيروي دروني بالقوه اي است كـه توسـط محققـان بسـياري بـه عنـوان جنبه اي مهم از مداخلات گروهي مطرح شده است (مرتضوي و همكاران، 1390: 151).

امنيت رواني بيانگر ويژگي هايي است که طي آن کارکنان در محي کار جرأت انجام ريسک را دارند، مورد قبول سايرين هستند، از جانب مديريت مورد توجه قرار مي گيرند و به آسانی و بدون دغدغه مي توانند از همکاران تقاضاي کمک نمايند. به بيان ديگر اين سازه نشان مي دهد که افراد در سازمان تا چه حد باور دارند که مي توانند بدون استرس و با خيال راحت به انجام فعاليت بپردازند (قنبری و همکاران، 1395: 37).

تصمیم گیری مشارکتی

تصمیم گیري مشارکتی اشاره به استفاده مدیر از اطلاعات و دانش کارکنان و دخیل کردن آنان در تصمیمات سازمان دارد (اکسیو و همکاران، 2011: 299). به عقیده هارپر (1988)، مشارکت عبارتست از فرایندي که به کارکنان اجازه میدهد در قدرت مدیریت جهت اخذ تصمیمات سازمانی سهیم شوند. با توجه به توسعه دانش بشري و محدودیت منابع و توجه به عامل انسانی در امر مدیریت لازمست که در اداره امور سازمانها از همه افکار و دیدگاه ها استفاده شود (پور و مرتضوی، 1392: 43).

آزادی بیان

پژوهش های کاسینگ (2002) نشان می دهد که وجود آزادی بیان در سازمان ها در ابراز تجربه ها، احساسات و ایده هایی که کارکنان از سازمان دارند، تاثیرگذار است. کارکنانی که در محل کارشان از آزادی بیان بیشتری برخوردارند، سطح بالاتری از هویت سازمانی را گزارش می دهند. از طرف دیگر وقتی سطوح بالاتری از آزادی بیان در محیط کار تجربه می شود، احتمال بیشتری می رود تا کارکنان به اظهارات منطقی تر و ابراز نظرات و عقاید سازنده و تثیرگذار درباره تصمیم ها، سیاست ها و رویه های سازمانی بپردازند (امراللهی بیوکی و همکاران، 1396: 155).

توضیحات پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی

پرسشنامه فوق با هدف بررسی میزان فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان می باشد که در سال 2017 توسط شائو و همکارانش طراحی شده است. پرسشنامه متشکل از 9 سوال و 3 مولفه (ایمنی روانی، آزدی نظر، تصمیم گیری مشارکتی) مي باشد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه