پرسشنامه موانع اجرای هزینه یابی هدف در کارخانه

هدف پرسشنامه: بررسی موانع اجرا و استقرار سیستم هزینه یابی هدف و جایگزینی این سیستم با سیستم هزینه یابی سنتی و استفاده شرکت از منافع و مزایای بلند مدت

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۵۲ سوال و ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه موانع اجرای هزینه یابی هدف در کارخانه

هزینه یابی هدف رویکردی است برای رسیدن به بهای محصول یا خدمات در شرایطی که قیمت بر اساس رقابت تعیین می شود و سود مورد انتظار از پیش تعیین شده است.

سود مورد نظر –  قیمت فروش محصول = بهای تمام شده هدف

لذا باید هزینه و بهای تمام شده را به سطحی رساند که با فرض قیمت از پیش تعیین شده فروش و حداقل سود انتظاری، هزینه ها از سطح و میزان پیش بینی شده فزونی نیابد.

بطور کلی، موانع و مشکلات استقرار سیستم هزینه یابی هدف را می توان تحت سه عامل اصلی: تکنیکی، رفتاری و فرهنگی، بررسی نمود:

زمینه تکنیکی: بدست آوردن اطلاعات جدید از طریق ابزارهایی چون مهندسی ارزش، ترازیابی (Benchmarking) و تشکیل تیمهای اجرایی

زمینه رفتاری: لحاظ کردن محدودیتهای هزینه ای علاوه بر ویژگی های کاربردی و تخصصی یک محصول توسط طراح

زمینه فرهنگی: توجه به کار گروهی و موثر بودن نقش تمامی واحدها در اجرای برنامه مورد اجرا و پذیرش تمامی افراد سازمان برای اجرای برنامه

تعدادی از سوالات پرسشنامه موانع اجرای هزینه یابی هدف در کارخانه

  • عدم دسترسی به اطلاعات جدید را (در مورد محصول، قیمت، بازار، مشتریان و …) تا چه اندازه بعنوان مانعی جهت اجرای سیستم هزینه یابی هدف، مهم می دانید؟
  • عدم استقرار نظام مهندسی ارزش در شرکت را تا چه اندازه به عنوان مانعی جهت اجرای سیستم هزینه یابی هدف، مهم می دانید؟
  • ترازیابی و ارزیابی مستمر در مورد هزینه تولید محصولات را تا چه اندازه بعنوان مانعی جهت اجرای سیستم هزینه یابی هدف، مهم می دانید؟
  • ترازیابی و ارزیابی مستمر در مورد فعالیت های تجاری شرکت را تا چه اندازه بعنوان مانعی جهت اجرای سیستم هزینه یابی هدف، مهم می دانید؟

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

 

263 بازدید