پرسشنامه ۴۴۳۵: نظام مدیریت استعدادها

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۸ سوال و ۹ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه نظام مدیریت استعدادها

این پرسشنامه با هدف بررسی وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان طراحی شده است که متشکل از ۲۸ سوال و ۴ مولفه  (نظام جذب استعدادها، نظام ارزیابی و کشف استعدادها، نظام توسعه و آموزش استعدادها، نظام حفظ استعدادها)، و ۹ ریز مولفه (کارمندیابی، انتخاب، به کارگماری، مدیریت عملکرد، مراکز ارزیابی، توسعه و آموزش، مدیریت کارراهه، جبران خدمات، انضباط) می باشد.

[/stextbox]

 

 

52 بازدید