پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوری

پرسشنامه بازاریابی هدف پرسشنامه: تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوری

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۱ سوال و ۵ مولفه (نوآوری، تمرکز، تمایز، تنوع و رهبری هزینه)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه بازاریابی تاثیر استراتژی های بازاریابی

این پرسشنامه با هدف ارزیابی تاثیر استراتژی های بازاریابی (تمرکز، تمایز، تنوع، رهبری هزینه) بر نوآوری توسط زمانی در سال ۱۳۹۲ طراحی گردیده است. پرسشنامه متشکل از ۳۱ سوال و ۵ مولفه است که براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت نمره دهی شده است.

نمونه سوالات پرسشنامه

 • در این بانک (ملی) همواره خدمات جدیدی به مراجعان و بازار عرضه می شود.
 • این بانک همواره در عرضه خدمات جدید پیشتاز است.
 • در این بانک کارکنان برای نوآور شدن آموزش داده می شوند.
 • در این بانک منابع مالی جهت انجام تحقیق و پروژه های جدید در اختیار کارکنان قرار می گیرد.
 • این بانک در مقایسه با سایر بانک ها، در عرضه تولیدات و خدمات جدید، مقام اول را دارد.
 • این بانک در ارائه خدمات جدید محتاطانه (محافظه کار) عمل می کند.
 • در این بانک همواره خدمات به اشکال جدیدی ارائه می شود.
 • این بانک همواره در فرایند ارائه خدمات تغییراتی را بوجود می آورد.
 • این بانک تکنولوژی جدید را زودتر از سایر بانک های مشابه به کار می گیرد.
 • این بانک در ارائه خدمات روش های جدیدی را جستجو می کند.
 • این بانک همواره در ارائه سیستم های نوین مدیریتی(مانند سیستم های جذب،استخدام وسیستم های جدید ارزیابی) پیشتاز است.
 • این بانک برای جلب مشتریانی خاص بر روی ارتقای نوآوری های خود در ارائه خدمات تمرکز دارد.
 • این بانک برای آشنایی با بازار و نیازهای مشتریان به استفاده از تکنولوژی و روش های نوین روی می آورد.
 • این بانک به منظور تخصصی سازی امر بازاریابی سعی در استفاده از روش های به روز و کارآمد، می کند.
 • این بانک برای پیشی گرفتن از رقبای خود، میزان نوآوری خود را ارتقا می دهد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

400 بازدید