پرسشنامه ۱۵۷۸: خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون

پرسشنامه تاثیر عوامل خانوادگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان هدف پرسشنامه: شناختن خود از دو بعد خودگشودگی و استقبال از بازخور دیگران،  آگاهی از ارزش ها، سبک شناسی، جهت یابی تغییر و روابط متقابل شخصی)

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۱ سوال و ۲ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون

پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون متشکل از ۱۱ سوال و دو مولفه خود گشودگی و استقبال از بازخور دیگران و آگاهی از ارزش ها، سبک شناسی، جهت یابی تغییر و روابط متقابل شخصی می باشد. که محتویات این پرسشنامه همراه با شیوه نمره گزاری و تفسیر نتایج می باشد که در پرشسنامه تشریح شده است.

در ادبیات مدیریت از مهارت خویشتن شناسی به عنوان پیش شرط بهداشت روانی و توانایی شناخت دیگران یاد شده است. یعنی درک و بینش و آگاهی مدیر موجب بهره وری تخصص و بهبود در روابط عمومی انسانی او می شود. بنابراین باید مدیران را یاری کرد تا ویژگی های اصلی شخصیت و نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسند. (طارمیان و دیگران، ۱۳۸۷، ۲۷).

خودشناسی، آگاهی داشتن، درک و شناخت دنیای بیرون و همچنین شناخت خود در رابطه با دینای بیرون، دیدن خویشتن در رابطه با دنیاری بیرون، یعنی خودشناسی توسط خویشتن است. (یونگ، ترجمه بهفروزی، ۱۳۸۰، ۸۷).

کارن هورنای (Karen Horney) خودشناسی و کوشش در بالفعل ساختن استعدادهای فطری را وظیفه اخلاقی و امتیازی معنوی انسان می داند و آن را نتیجه تحول اخلاقی می خواند و تحول آدمی را ناشی از خود او نه از اجتماع می داند (سیاسی،۱۳۷۱). مفهوم “ خویشتن “ از احساساتی ناشی می شود که از تماس با دیگران و ارزیابی های انعکاس یافته یا ادراک شده به وسیله کودک به دست آمده است. مثل اینکه چگونه دیگران وی را ارزش گذاری و ارزیابی می کنند.

 

منابع:

_ David A. Whetten and Kim S. Cameron, Developing Management Skills, 2th ed., Harpercollins Publishers, inc, 1991.

 

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

12 بازدید