پرسشنامه عوامل موثر تصمیم گیری برای استخدام تامین کننده خارجی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر تصمیم گیری استخدام تامین کننده خارجی برای خدمات مدیریت پرتفلیو موجودی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۴ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه عوامل موثر تصمیم گیری برای استخدام تامین کننده خارجی

پرسشنامه فوق با هدف بررسی عوامل موثر تصمیم گیری استخدام تامین کننده خارجی برای خدمات مدیریت پرتفلیو موجودی در سال ۲۰۰۵ طراحی گردیده است این پرسشنامه متشکل از ۱۴ سال می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) طراحی شده است. شیوه نمره گذاری در فایل پرسشنامه بطور کامل تشریح گردیده است.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات بیشتر” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

امروزه در سازمان های پروژه محور بیشترین دغدغه مدیران حصول اطمینان از انتخاب مناسب پروژه هایی می باشد که هم جهت با استراتژی های سازمانی آنها بوده و تضمینی باشد بر استفاده بهینه از منابع و سودآوری آنها برای سازمان. این موضوع نه تنها به یک چالش بزرگ برای مدیران تبدیل شده است، بلکه تصمیمی حیاتی و بسیار مهم در جهت تداوم فعالیت های اقتصادی سازمان می باشد.

جهت پاسخگویی به این دغدغه سازمان ها و شرکت های پروژه محور با ایجاد سیستم های متمرکز و یکپارچه در قالب دانش مدیریت پروژه می توانند کلیه پروژه های پیشنهادی را مورد ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب قرار دهند. بطور یقیین فشارهای اقتصادی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی اغلب مدیران را به موضوع انتخاب پروژه و مدیریت آنها جهت جلوگیری از تاخیرات و خسارات احتمالی حساس نموده است.

در راستای رسیدن به انتخاب صحیح یک پروژه از بین پروژه های می تواند به Project Portfolio Management (PPM) پیشنهادی باید به راهکارهای علمی روآورد. مدیریت سبد پروژه عنوان یک راهکار ماثر مورد توجه مدیران قرار گیرد. پورتفولیو در لغت به معنی سهام یا موجودی اوراق بهادار در علم بازرگانی می باشد و مدیریت پورتفولیوی پروژه را می توان به عباراتی همچون مدیریت سبد پروژه یا بسته های کاری پروژه تعبیر نمود.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

40 بازدید