پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانک

پرسشنامه هدف پرسشنامه: ارزیابی مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانک

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۸ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مدیریت ریسک و میزان ریسک ادراک شده در بانک

ریسک ادراک شده به این صورت تعریف می شود؛ ادراک مصرف کننده از منفی بودن کلی فرآیند کنش، مبتنی بر ارزیابی فرایند های منفی همگن و احتمال رخداد این پیامد. با این تعریف ریسک درک شده از دو مفهوم اساسی تشکیل می شود، یعنی پیامدهای منفی یک تصمیم و احتمال رخداد این پیامدها می باشد. مصرفکنندگان دائم با تصمیم هایی مواجه می شوند که عدم قطعیت و احتمال به وجود آمدن پیامدهای منفی را در بر دارد.

در حقیقت هر تصمیمی که مصرف کننده اتخاذ می کند با درجه ای از عدم قطعیت همراه است. در حالت کلی، مصرف کنندگان در اقداماتشان علاقه ای به ریسک کردن ندارند، هرچند که در این قاعده استثنائاتی هم وجود دارد.هفت نوع ریسک که مصرف کنندگان ممکن است به آن واکنش نشان دهند، شامل: مالی، عملکردی، جسمانی، روانشناختی، اجتماعی، زمانی و هزینه فرصت می باشد. بازاریابان اغلب تلاش می کنند ریسک ادراک شده توسط مصرف کننده را کاهش (مونر و مینور، ۱۳۸۸)

طبقه بندی های متفاوتی برای ریسک وجود دارد

ریسک را می توان به صورت ریسک واقعی و ریسک ادراک شده طبقه بندی کرد، که به اختصار در ادامه توضیح داده شده اند.ریسک مطلق بالاترین حد ریسک ذاتی در یک موقعیت است که هیچگونه کنترل بر ایمنی آن وجود ندارد. ریسک واقعی، میزان ریسکی که دقیقا در لحظه وجود دارد و ریسک ادراک شده، ذهنیت فرد از ریسک واقعی است (دیکسون و ذلنیکار، ۲۰۰۴).

به عنوان باور مصرف کننده در مورد نتایج بالقوه، نامطمئن و منفی از معامله آنلاین تعریف می شود (کیم و همکاران، ۲۰۰۸). هر چه اعتماد به بانک بیشتر باشد، پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک نیز بیشتر خواهد بود. پاسخ دهندگان، اعتقاد زیادی به تاثیر منفی اعتماد به بانک بر ریسک ادراک شده مربوط به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ندارند.

پروژه های مشابه

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

215 بازدید