پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Oregon and Kanovsky)

پرسشنامه رضایتمندی هدف پرسشنامه: رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۵ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی متشکل از ۱۵ سوال و ۵ مولفه:

نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه می باشد. که در سال ۱۹۹۶ توسط اورگان و کانوسکی طراحی شده است. شیوه نمرده دهی پرسشنامه فوق براساس طیف ۵ گزینه لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف می باشد.

بر اساس ارگان (۱۹۸۸)، OCB به عنوان رفتار فردی که اختیاری است، به صورت مستقیم یا آشکار توسط سیستم پاداش رسمی به رسمیت شناخته نمی شود، و در مجموع به ترویج موثرعملکرد سازمان منجر می شود، تعریف می شود. اگر چه این نوع رفتار باعث موفقیت و اثربخشی سازمانی می شوند. اما چنین رفتاری نه پاداش داده می شود و نه توسط مدیریت ارشد به رسمیت شناخته می شوند. شر، بارکدیل و شر (۱۹۹۵) و چن، هوی، هوی و سگو (۱۹۹۸) بیان می نمایند؛ کارکنانی که تمایل کامل به درگیر شدن در اهداف سازمان نشان می دهند، رفتار شهروندی را به طور واقعی منعکس می کنند. اگر کارکنان کارهایشان را از روی بی میلی انجام دهند آن نشان دهنده نگرش منفی کارمندان در نظر گرفته می شود که کمتر به شغل خود علاقه مند هستند.

در نتیجه ممکن است انتظار این رود که آنها شغل خود را در آینده ای نزدیک ترک می نمایند. رفتار حمایتی حمایت های داوطلبانه دیگران را در بر می گیرد و باعث جلوگیری از اقدامات قبل از وقوع مشکلات می شود. در متا آنالیز، پودساکف، مک کینزی، پین و باچراچ (۲۰۰۰) توضیح میدهند که کمک به رفتار؛ انسجام اخلاقی و تعلق را افزایش می دهد.حس بودن در یک تیم که منجر به عملکرد بالا و میزان پایین جابجایی در داخل سازمان می شود. این مطالب رفتار شهروندی را توصیف میکند که دارای رابطه منفی با قصد جابجایی کارکنان می باشد.

 

پشتیبانی مدیر123

244 بازدید