پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی

پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی هدف پرسشنامه: تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۰ سوال و ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

با پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT یک سیستم مدرن می تواند برای بهبود قدرت سازمان به منظور کاهش هزینه های داخلی به برقراری ارتباط بهتر با محیط و افزایش سود اقتصادی در بلند مدت اقدام کند. مشخص شده است که هتل ها با قیمت های مختلف و با کیفیت و اندازه اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در سطو ح مختلف وجود دارد(موریارتی و همکاران۲۰۰۸). در این راستا استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری با شکست مواجه خواهد شد و نتایج مورد انتظار در صورت استفاده مناسب از فناوری اطلاعات در طول فراند را تضمین نمی کند. علاوه براین استفاده استراتژیک از فناوری دربازاریابی  یکی از فرصت های مهم در صنعت هتل است.

و به این دلیل است که لازم است برای دریافت اطلاعات مناسب از افراد مناسب به طوری که حق تصمیم گیری را می توان بوجود آرود و یا خدمات راارائه نمود(اوسن۲۰۰۰). علاوه براین استفاده از فناوری مدیریت ارتباط با مشتری به منظور افزایش توانایی حفظ روابط مشتری سودور است و به ارائه اطلاعات به منظور افزایش حفظ توانایی و به اشتراک گذاری فعل و انفعالات مشتری، تجزیه و تحلیل مناسب اطلاعات مشتری و سفارش سازی می باشد.(موکرجه و سینگ۲۰۰۹).

پرسشنامه متشکل از ۴۰ سوال و ۶ مولفه که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره دهی شده است. همچنین مدل مفهومی مرتبط با پرسشنامه به انتهای این پرسشنامه پیوست گردیده است.

پرسشنامه های آماده

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

136 بازدید