پرسشنامه کارآفرینی اسمیت و همکاران (Smith’s Entrepreneurship Questionnaire)

پرسشنامه رضایتمندی هدف پرسشنامه: بررسی میزان مهارت های کارآفرینی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۶ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه کارآفرینی اسمیت و همکاران

پرسشنامه فوق با هدف سنجش میزان مهارت افراد توسط اسمیت و همکاران طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (عملیاتی: مهارتهای لازم جهت تولید کالاها و خدمات؛ اداری: روابط کارکنان، روابط با هیات مشورتی،یادگیری،حل مساله) مهارت های کارآفرینی را می ­سنجد.

کارآفرینی

اصطلاح” کارآفرینی” در نطریه های مختلف به شکلی متناقض به کار گرفته شده است. از این کلمه به عنوان نماینده ای برای خود اشتغالی مالکیت کسب و کار و نیز فعالیت کارآفرینی استفاده شده است. در بررسی علاقه به حرفه کارآفرینی، ما دو کلمه کارآفرینی و خود اشتغالی را به جای یکدیگر به کار می بریم تا افرادی را که مایل به توسعه و یا پیاده سازی ایده ای برای یک سازمان هستند را دربر بگیریم. همان طور که بحث خواهیم کرد، ویژگی های شخصیتی متعددی وجود دارد که به اشخاص در کارآفرین شدن کمک می کند.

کارآفرینی مداری یعنی «فرآیندی که در آن شرکت ها فرصت ها را می یابند و خلاقه اقدام می کنند تا تعاملات میان عوامل تولید را به گونه ای سازمان بدهند که ارزش افزوده ایجاد شود» (جونز و بوتلر، ۱۹۹۲).

اخیراً تلاش های زیادی برای ایجاد یک تعریف واحد انجام شده است. برای مثال، موریس و همکاران (۲۰۰۸) تحلیل کلیدواژه را بر روی تعاریف کارآفرینی موجود در منابع انجام دادند و متوجه شدند از ۱۸ کلیدواژه حداقل پنج بار استفاده شده است. سپس بر اساس تعریف استیونسون و جاریلو موسی (۱۹۸۶) که «کارآفرینی فرایند ارزش آفرینی از طریق جمع آوری مجموعه ای منحصر به فرد از منابع برای بهره برداری از یک فرصت است» (ص ۱۰)، کارآفرینی را تعریف کردند زیرا این تعریف تمام کلیدواژه های اصلی کارآفرینی را که آن ها در پژوهش خود مشاهده کردند در نظر می گیرد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

132 بازدید