هدف پرسشنامه: بررسی نفوذ اجتماعی مدیران بر کارکنان سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 44 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه نفوذ اجتماعی مدیران بر کارکنان سازمان

پرسشنامه نفوذ اجتماعی یوکل با هدف بررسی نفوذ اجتماعی مدیران بر کارکنان سازمان در سال 2003 توسط یوکل طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از 44 سوال که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت نمرده دهی شده است.

نفوذ اجتماعی: نفوذ اجتماعى عبارت است از تغيير شکل رفتار يا باورهاى فرد بر اثر واقعى يا خيالي، ارادى يا غيرارادي، که از طرف يک شخص يا گروهى از اشخاص اعمال مى‌شود. با اين تعريف، نفوذ اجتماعى از يک‌دستى رفتار متمايز مى‌شود. منظور از يک‌دستى رفتار اين است که افراد، مستقل از يکديگر، در مقابل يک محرک معين واکنش يکسانى نشان مى‌دهند، مثلاً در زمستان لباس گرم مى‌پوشند. اما ترجيح نوع، مدل يا رنگ لباس اغلب از نفوذ اجتماعى ناشى مى‌شود.

یكی از مسائلی كه همواره در زندگی افراد جلوه‌گر است، نفوذ اجتماعی است دیگران می‌كوشند به انحای مختلف ما را وادارند كه به دلخواه آنان فكر، احساس و رفتار كنیم. متقابلاً ما نیز در صدد تأثیرگذاری بر افكار، احساسات و رفتار آنان برمی‌آییم. «تأثیر اطرافیان در محیط اجتماعی هم بر نگرش‌ها و هم بر رفتار فرد، یكی از قدیمی‌ترین و برجسته‌ترین موضوعات هم در كتاب‌های جامعه‌شناسی و هم در كتاب‌های روان‌شناسی اجتماعی بوده است.» (استرایكر، 1376)

فرنچ و ریون؛ نفوذ اجتماعی مستلزم آن است كه شخص یا گروه برای تغییر نگرش‌ها یا رفتار دیگران، “قدرت اجتماعی” خود را اعمال كند. منظور از قدرت اجتماعی، نیرویی است كه شخص نفوذكننده جهت ایجاد تغییر مورد نظر در اختیار  دارد. این قدرت محصول دست‌رسی به برخی منابع و امكانات است (مثل: ‌پاداش‌ها، تنبیهات و اطلاعات) این منابع و امكانات نیز یا محصول جایگاه اجتماعی افراد در جامعه و یا محصول علاقه و تحسین دیگران می‌باشند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png