پرسشنامه نفوذ اجتماعی مدیران بر کارکنان سازمان

هدف پرسشنامه: بررسی نفوذ اجتماعی مدیران بر کارکنان سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۴ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه نفوذ اجتماعی مدیران بر کارکنان سازمان

پرسشنامه نفوذ اجتماعی یوکل با هدف بررسی نفوذ اجتماعی مدیران بر کارکنان سازمان در سال ۲۰۰۳ توسط یوکل طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از ۴۴ سوال که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت نمرده دهی شده است.

نفوذ اجتماعی: نفوذ اجتماعى عبارت است از تغییر شکل رفتار یا باورهاى فرد بر اثر واقعى یا خیالی، ارادى یا غیرارادی، که از طرف یک شخص یا گروهى از اشخاص اعمال مى‌شود. با این تعریف، نفوذ اجتماعى از یک‌دستى رفتار متمایز مى‌شود. منظور از یک‌دستى رفتار این است که افراد، مستقل از یکدیگر، در مقابل یک محرک معین واکنش یکسانى نشان مى‌دهند، مثلاً در زمستان لباس گرم مى‌پوشند. اما ترجیح نوع، مدل یا رنگ لباس اغلب از نفوذ اجتماعى ناشى مى‌شود.

یکی از مسائلی که همواره در زندگی افراد جلوه‌گر است، نفوذ اجتماعی است دیگران می‌کوشند به انحای مختلف ما را وادارند که به دلخواه آنان فکر، احساس و رفتار کنیم. متقابلاً ما نیز در صدد تأثیرگذاری بر افکار، احساسات و رفتار آنان برمی‌آییم. «تأثیر اطرافیان در محیط اجتماعی هم بر نگرش‌ها و هم بر رفتار فرد، یکی از قدیمی‌ترین و برجسته‌ترین موضوعات هم در کتاب‌های جامعه‌شناسی و هم در کتاب‌های روان‌شناسی اجتماعی بوده است.» (استرایکر، ۱۳۷۶)

فرنچ و ریون؛ نفوذ اجتماعی مستلزم آن است که شخص یا گروه برای تغییر نگرش‌ها یا رفتار دیگران، “قدرت اجتماعی” خود را اعمال کند. منظور از قدرت اجتماعی، نیرویی است که شخص نفوذکننده جهت ایجاد تغییر مورد نظر در اختیار  دارد. این قدرت محصول دست‌رسی به برخی منابع و امکانات است (مثل: ‌پاداش‌ها، تنبیهات و اطلاعات) این منابع و امکانات نیز یا محصول جایگاه اجتماعی افراد در جامعه و یا محصول علاقه و تحسین دیگران می‌باشند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

309 بازدید