پرسشنامه عوامل سیاسی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

پرسشنامه عوامل سیاسی هدف پرسشنامه: بررسی عوامل سیاسی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۰ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

موفقیت ورزشی در سطح بین المللی

آیتم هایی وجود دارند که در سطح بین المللی سبب موفقیت ورزشی افراد می شوند، تعیین و اولویت بندی این عوامل بسیار سخت و پیچیده اند. به عبارتی از طبقه بندی عملکرد سطح بالا در ورزش را می توان ناشی از ترکیب عواملی همچون وراثت و محیطی دانست که مردم در آن زندگی می کنند. اما وراثت نمی تواند بگوید که چرا آفریقایی های آمریکا عملکرد بهتری در ورزش نسبت به نیجریه ای های آمریکا دارند؟

مطالعات مختلف نشان داده اند که موفقیت های ورزشی یا شکست های ورزشی نتیجه چند عامل از جمله منابع مالی و اجتماعی و جمعیت یک کشور می باشند. در تجزیه تحلیل های آماری و نتیجه گیری های اقتصادی از ارتباط بین موفقیت در ورزش و متغیرهایی از جمله درآمد سرانه، جمعیت، ماهیت حکومت و منابع فرهنگی و اجتماعی، مزیت میزبانی و سطح شهرنشینی استفاده می کنند.

جمعیت زیاد پتانسیل قهرمانی را افزایش می دهد. هر چند تاثیر جمعیت بر موفقیت ورزشی شک و تردید وجود دارد زیرا هند با بیشترین جمعیت کشوری موفق در بازی های المپیک نیست و بنگلادش نمونه دیگری از این کشورهاست. فرض بر این است کشورهای با جمعیت نسبتا بزرگتر به ارائه وسیع تری از ورزشکاران به رقابت بپردازند به طور کلی تاثیر یک جمعیت بزرگ ممکن است تنها برای کشورهای نسبتا ثروتمند که قادر به تخصیص منابع اضافی به توسعه ورزش می پردازند، مهم باشد در سایر کشورها تخصیص سرمایه برای این کشورها امکان پذیر نخواهد بود.

پرسشنامه فوق با هدف بررسی نقش عوامل سیاسی بر موفقیت ورزشی بانوان در عرصه بین االمللی طراحی شده است. پرسشنامه فوق دارای ۱۰ سوال می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم نمره دهی شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

269 بازدید