پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایج

پرسشنامه کارآفرینی هدف پرسشنامه: تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۸ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

کارآفرینی

کار آفرینی فعالیت هدفمند فردی یا گروهی از افراد مرتبط است که شروع، حفظ، یا بزرگ کردن یک واحد کسب و کار سودگرا برای تولید یا توزیع کالاها و خدمات را بر عهده می گیرند. کارآفرینی در همه جوامع غیر دیکتاتوری تشکیل دهنده پلی بین جامعه به عنوان یک کل است به ویژه جنبه غیر اقتصادی آن جامعه و نهادهای سود محور، جهت خیز توسعه اقتصادی آن و برای برآوردن آن به بهترین شکلی که آنها می توانند و خواسته های اقتصادی آن، تشکیل شده است.

شومپیتر کارآفرینی را به عنوان توانایی درک و انجام فرصت های کسب و کار، بهره گیری از منابع کمیاب، تعریف می کند. در ساده ترین شکل، کارآفرینی تمایل و توانایی برای جستجوی فرصت های سرمایه گذاری و اداره کردن بنگاه اقتصادی است. آن به همان اندازه اساسی تر از سرمایه است چون تشکیل سرمایه در نتیجه فعالیت های کار آفرینی است. کار آفرینان به عنوان نماد های اصلی در توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شوند. کمک آنها از طریق، عملیات کار، حرکت کالا های سرمایه ای و تبدیل مواد خام به کالا های تمام شده، و در نهایت توزیع موثر محصولات به مصرف کننده نهایی، می باشد.

یک کار آفرین تا حدودی راحت است با فرض کردن و داشتن خطراتی که در رویا آن ها را دنبال می کند و مهیج هست.

پرسشنامه متشکل از ۸ سوال که با هدف تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان توسط بایج در سال  ۲۰۰۷ طراحی شده است شیوه نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره دهی شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

62 بازدید