لیست پروژه های بوم کسب و کار

ردیفشرکتفرمتقیمت
۱پروژه بوم کسب و کار شرکت زرین پالword - pdf۷۰.۰۰۰
۲پروژه بوم مدل کسب و کار مراقبت های بهداشتی کودکان آتلانتاword - pdf۷۰.۰۰۰
۳پروژه بوم مدل کسب و کار کردیت پلانت مورانword - pdf۷۰.۰۰۰
۴پروژه بوم مدل کسب و کار JM Family Enterprisesword - pdf۷۰.۰۰۰
۵پروژه بوم مدل کسب و کار Ultimate softwareword - pdf۲۵.۰۰۰
۶پروژه بوم مدل کسب و کار Workdayword - pdf۷۰.۰۰۰
۷پروژه بوم مدل کسب و کار گروه بیمه فارمرزword - pdf۷۰.۰۰۰
۸بوم مدل کسب و کار شرکت زیپکارword - pdf۷۰.۰۰۰
۹پروژه اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار برای سامانه ۱۱۸word - pdf۷۰.۰۰۰
۱۰پروژه بوم کسب و کار شرکت سیسکوword - pdf۲۵.۰۰۰
۱۱پروژه بوم کسب و کار شرکت ادوبی (Adobi)word - pdf۷۰.۰۰۰
۱۲پروژه بوم کسب و کار شرکت کارمکس (CarMax)word - pdf۷۰.۰۰۰
۱۳پروژه بوم کسب و کار شرکت سرمایه‌گذاری ادوارد جونزword - pdf۲۵.۰۰۰
۱۴پروژه بوم مدل کسب و کار اپلیکیشن Runkeeperword - pdf۷۰.۰۰۰
۱۵پروژه بوم مدل کسب و کار شرکت کوئیکن لونزword - pdf۷۰.۰۰۰
۱۶پروژه بوم مدل کسب و کار شرکت پابلیکسword - pdf۷۰.۰۰۰
۱۷پروژه بوم کسب و کار شرکت ماریوتword - pdf۷۰.۰۰۰
۱۸پروژه بوم کسب و کار شرکت ماریوت اپلیکشن دونگword - pdf۲۵.۰۰۰
۱۹پروژه بوم مدل کسب و کار اسنپword - pdf۵۵.۰۰۰
۲۰پروژه بوم مدل کسب و کار کردیت اکسپتنسword - pdf۷۰.۰۰۰

153 بازدید