×

بوم مدل کسب و کار شرکت زیپکار ۰۰۴۴

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت …

پروژه ایده تجاری کسب و کار ساخت انیمیشن با هوش مصنوعی کد ۵۴۹۶۵

عنوان پروژه: ایده ساخت انیمیشن با هوش مصنوعی تعداد صفحات: …

پروژه بوم مدل کسب و کار گروه بیمه فارمرز

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت …

پروژه بوم مدل کسب و کار شرکت پابلیکس

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت …

پروژه بوم مدل کسب و کار شرکت کوئیکن لونز

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت …

پروژه بوم مدل کسب و کار اپلیکیشن Runkeeper

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار اپلیکیشن …

پروژه بوم مدل کسب و کار Ultimate software

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت …

پروژه بوم مدل کسب و کار Workday

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت …

پروژه بوم کسب و کار شرکت سرمایه‌گذاری ادوارد جونز

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت …

پروژه بوم مدل کسب و کار کردیت پلانت موران (Elorion Plante)

عنوان پروژه: اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار شرکت …

0