لیست کاربرگ های مدیریت استراتژیک

  • محتویات کاربرگ اول: بیانیه ماموریت
  • محتویات کاربرگ دوم:ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
  • محتویات کاربرگ سوم:ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
  • محتویات کاربرگ چهارم:کاربرگ تشکیل ماتریس سوات (توز) استخراج استراتژی های ممکن، دسته بندی استراتژی های ماتریس سوات (توز)
  • محتویات کاربرگ پنجم:تعيين موقعيت استراتژيک با تشكيل ماتريس داخلی و خارجي
  • محتویات کاربرگ ششم:تعیین استراتژي هاي مناسب (برتر)
  • محتویات کاربرگ هفتم:ماتريس برنامه ريزي استراتژيک كمي (QSPM)
  • محتویات کاربرگ هشتم:اولویت بندی استراتژی های مناسب

لیست کاربرگ های آماده سایت

ردیفمدیریت استراتژیکفرمت قیمت
1

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت پاک

word+pdf150.000
2

کاربرگ استراتژیک شرکت سایپا

word+pdf150.000
3

کاربرگ استراتژیک شرکت کاشی الوند

word+pdf150.000
4

کاربرگ استراتژیک شرکت مخابرات

word+pdf150.000
5

کاربرگ استراتژیک تک ماکارون

word+pdf150.000
6

کاربرگ استراتژیک بیمه دی

word+pdf150.000
7

کاربرگ استراتژیک بیمه کوثر

word+pdf150.000
8

کاربرگ استراتژیک بیمه دانا

word+pdf150.000
9

کاربرگ استراتژیک بیمه آسیا

word+pdf150.000
10

کاربرگ استراتژیک بیمه ایران

word+pdf150.000
11

کاربرگ استراتژیک بانک ملی

word+pdf150.000
12

کاربرگ استراتژیک بانک ملت

word+pdf150.000
13

کاربرگ استراتژیک بانک شهر

word+pdf150.000
14

کاربرگ استراتژیک بانک صادرات

word+pdf150.000
15

کاربرگ مدیریت استراتژیک اپلیکیشن دیوار

word+pdf150.000
16

کاربرگ مدیریت استراتژیک پالایشگاه آبادان

word+pdf150.000
17

کاربرگ مدیریت استراتژیک دیجی کالا

word+pdf150.000
18

کاربرگ مدیریت استراتژیک پارس خزر

word+pdf150.000
19

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت نوین نان

word+pdf150.000
20

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت ایرانخودرو

word+pdf150.000
21

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت گلرنگ

word+pdf150.000
22

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت همراه پرداخت

word+pdf150.000
23

کاربرگ مدیریت استراتژیک گروه ملی صنعتی فولاد ایران

word+pdf150.000
24

کاربرگ مدیریت استراتژیک بانک پارسیان

word+pdf150.000
25

کاربرگ مدیریت استراتژیک اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی

word+pdf150.000
26

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت مس

word+pdf150.000
27

کاربرگ استراتژیک شرکت توزیع داورهای دامی داروپخش

word+pdf150.000
28

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت تبلیغاتی مات

word+pdf150.000
29

کاربرگ مدیریت استراتژیک سازمان بهزیستی

word+pdf150.000
30

کاربرگ مدیریت استراتژیک بانک آیندهکاربرگ مدیریت استراتژیک بانک آینده

word+pdf150.000
31

کاربرگ مدیریت استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

word+pdf150.000

جهت سفارش کاربرگ بر رو باکس زیر کلیک کنید

سفارش کاربرگ مدیریت استراتژیک

کاربرگ های مدیریت استراتژیک

در این کاربرگ ها به بررسی استراتژیک شرکت ها داخلی و خارجی پرداخته شده است. به این صورت که در کاربرگ اول فعالیت های سازمان (محصولات و خدمات سازمان، تکنولوژی مورد استفاده، مزیت و برتری سازمان به سازمان های دیگر، فعالیت اجتماعی سازمان، ارزش های بنیادی مورد توجه سازمان، اهمیت سازمان به کارکنانش و سر آخر بیانیه ماموریت سازمان) تشریح شده است.

در کاربرگ دوم به ارزیابی عوامل خارجی سازمان (EFE) ماتریس فرصت و تهدیدها و ارزیابی محیط کلان و خرد پرداخته می شود. در کاربرگ سوم در کاربرگ دوم به ارزیابی عوامل داخلیسازمان (IFE) ماتریس قوت و ضعف ها پرداخته می شود. در کاربرگ چهارم به ماتریس SWOT و تعیین استراتژی های SO – ST – WO – WT  پرداخته خواهد شد. در کاربرگ چهارم به ارزیابی موقعیت استراتژی شرکت بر اساس ماتریس (IE) پرداخته می شود.

در کاربرگ کاربرگ ششم از بین استراتژی های گفته شده در کاربرگ چهارم استراتژی های مناسب و یا به عبارتی استراتژی های برتر برای سازمان را تعیین می کنیم. در کاربرگ هفتم ماتريس برنامه ريزي استراتژيک كمي (QSPM) را برای سازمان بدست می آوریم و در کاربرگ هشتم به اولیت بندی استراتژی های مناسب سازمان می پردازیم. در برخی از فایل ها در استراتژی نهم به بررسی کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است و در کاربرگ دهم به بررسی نقشه استراتژی شرکت پرداخته ایم.

 

پروژه های آماده مدیریت استراتژیک سفارش پروژه مدیریت استراتژیک

پشتیبانی سایت: 09120323225