کاربرگ های مدیریت استراتژیک

لیست کاربرگ های مدیریت استراتژیک

  • محتویات کاربرگ اول: بیانیه ماموریت
  • محتویات کاربرگ دوم:ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
  • محتویات کاربرگ سوم:ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
  • محتویات کاربرگ چهارم:کاربرگ تشکیل ماتریس سوات (توز) استخراج استراتژی های ممکن، دسته بندی استراتژی های ماتریس سوات (توز)
  • محتویات کاربرگ پنجم:تعیین موقعیت استراتژیک با تشکیل ماتریس داخلی و خارجی
  • محتویات کاربرگ ششم:تعیین استراتژی های مناسب (برتر)
  • محتویات کاربرگ هفتم:ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
  • محتویات کاربرگ هشتم:اولویت بندی استراتژی های مناسب

لیست کاربرگ های آماده سایت

ردیفمدیریت استراتژیکفرمت قیمت
۱

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت پاک

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲

کاربرگ استراتژیک شرکت سایپا

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۳

کاربرگ استراتژیک شرکت کاشی الوند

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۴

کاربرگ استراتژیک شرکت مخابرات

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۵

کاربرگ استراتژیک تک ماکارون

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۶

کاربرگ استراتژیک بیمه دی

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۷

کاربرگ استراتژیک بیمه کوثر

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۸

کاربرگ استراتژیک بیمه دانا

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۹

کاربرگ استراتژیک بیمه آسیا

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۱۰

کاربرگ استراتژیک بیمه ایران

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۱۱

کاربرگ استراتژیک بانک ملی

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۱۲

کاربرگ استراتژیک بانک ملت

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۱۳

کاربرگ استراتژیک بانک شهر

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۱۴

کاربرگ استراتژیک بانک صادرات

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۱۵

کاربرگ مدیریت استراتژیک اپلیکیشن دیوار

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۱۶

کاربرگ مدیریت استراتژیک پالایشگاه آبادان

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۱۷

کاربرگ مدیریت استراتژیک دیجی کالا

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۱۸

کاربرگ مدیریت استراتژیک پارس خزر

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۱۹

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت نوین نان

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲۰

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت ایرانخودرو

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲۱

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت گلرنگ

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲۲

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت همراه پرداخت

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲۳

کاربرگ مدیریت استراتژیک گروه ملی صنعتی فولاد ایران

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲۴

کاربرگ مدیریت استراتژیک بانک پارسیان

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲۵

کاربرگ مدیریت استراتژیک اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲۶

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت مس

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲۷

کاربرگ استراتژیک شرکت توزیع داورهای دامی داروپخش

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲۸

کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت تبلیغاتی مات

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۲۹

کاربرگ مدیریت استراتژیک سازمان بهزیستی

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۳۰

کاربرگ مدیریت استراتژیک بانک آیندهکاربرگ مدیریت استراتژیک بانک آینده

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۳۱

کاربرگ مدیریت استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۳۲

کاربرگ مدیریت استراتژیک سازمان منابع طبیعی نوشهر

word+pdf۲۰۰.۰۰۰
۳۳کاربرگ مدیریت استراتژیک شرکت هلال احمرword+pdf۲۰۰.۰۰۰
۳۴کاربرگ شرکت هوش مصنوعی سام تک کد v02word+pdf۱۵۰.۰۰۰

سفارش کاربرگ کلیک کنید

کاربرگ های مدیریت استراتژیک

در این کاربرگ ها به بررسی استراتژیک شرکت ها داخلی و خارجی پرداخته شده است. به این صورت که در کاربرگ اول فعالیت های سازمان (محصولات و خدمات سازمان، تکنولوژی مورد استفاده، مزیت و برتری سازمان به سازمان های دیگر، فعالیت اجتماعی سازمان، ارزش های بنیادی مورد توجه سازمان، اهمیت سازمان به کارکنانش و سر آخر بیانیه ماموریت سازمان) تشریح شده است.

در کاربرگ دوم به ارزیابی عوامل خارجی سازمان (EFE) ماتریس فرصت و تهدیدها و ارزیابی محیط کلان و خرد پرداخته می شود. در کاربرگ سوم در کاربرگ دوم به ارزیابی عوامل داخلیسازمان (IFE) ماتریس قوت و ضعف ها پرداخته می شود. در کاربرگ چهارم به ماتریس SWOT و تعیین استراتژی های SO – ST – WO – WT  پرداخته خواهد شد. در کاربرگ چهارم به ارزیابی موقعیت استراتژی شرکت بر اساس ماتریس (IE) پرداخته می شود.

در کاربرگ کاربرگ ششم از بین استراتژی های گفته شده در کاربرگ چهارم استراتژی های مناسب و یا به عبارتی استراتژی های برتر برای سازمان را تعیین می کنیم. در کاربرگ هفتم ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) را برای سازمان بدست می آوریم و در کاربرگ هشتم به اولیت بندی استراتژی های مناسب سازمان می پردازیم. در برخی از فایل ها در استراتژی نهم به بررسی کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است و در کاربرگ دهم به بررسی نقشه استراتژی شرکت پرداخته ایم.

پشتیبانی سایت: 09120323225

 

1544 بازدید