پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 26 سوال و دارای 3 مولفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی می باشد.

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1.jpg

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی مربوط به برداشت کارکنان از انصاف در یک شرکت است. توزیعی، رویه ای و تعاملی سه نوع عدالت سازمانی است که شرکت ها برای داشتن کارمندان شاد و سازنده باید از آنها استقبال کنند. بیایید نگاهی به شرکت اسباب بازی های پلاستیکی ارزان بیندازیم تا ببینیم عدالت سازمانی چه ارتباطی با رفتار سازمانی دارد. عدالت به عنوان عملی یا تصمیمی شناخته می شود که از نظر اخلاق، انصاف، عدالت، یا قانون درست باشد پکورینن، 2017). این یک نگرانی عمده برای هر دو سازمان و کارمندان است (سوالهی و همکاران، 2017). عدالت سازمانی به درک کارکنان از انصاف در درون سازمان اشاره دارد (گرینبرگ، 1990؛ اسدالله و دیگران، 2017).

توضیحات پرسشنامه عدالت سازمانی چستر

پرسشنامه توسط چستر و همکارانش (2007) طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور دارای 26 سوال می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی چستر

  • قادر به بیان نگرش ها و احساسات خود در طول رویه های سازمانی هستید؟
  • آیا بر بسته کلی حقوق و مزایا که از طریق رویه های سازمانی ایجاد شده، تاثیر دارید؟
  • آیا رویه های سازمانی به صورت سازگار بین تمام کارکنان به کار برده شده است؟
  • آیا این رویه ها به دور از هرگونه تعصب بوده اند؟
  • آیا این رویه ها مبتنی بر اطلاعات صحیح هستند؟
  • آیا شما قادر هستید از حقوق و مزایای ایجاد شده توسط این رویه ها، حق خود را دریافت کنید؟
  • آیا این رویه ها استانداردهای اخلاقی را تایید کرده و از آنها حمایت می کند؟

پروژه های مشابه

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه