عنوان پروپوزال: بررسی نقش مدیریت کوانتومی و مدیریت استعداد با چابکی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 33 صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال مدیریت کوانتومی

پروپوزال منابع انسانی پیشرفته

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • اهداف اصلي تحقيق
 • اهداف فرعي تحقيق
 • الف) اهداف فرعي اول
 • ب) اهداف فرعي دوم
 • سؤالات تحقیق
 • سؤالات اصلی تحقیق
 • سوالات فرعي تحقيق
 • الف) سوالات فرعی اول
 • ب) سوالات فرعی دوم
 • فرضيه‏ هاي تحقیق
 • فرضیه‌های اصلی تحقیق
 • فرضیه‌های فرعی تحقیق
 • الف) فرضیه‌های فرعی اول
 • ب) فرضیه‌های فرعی دوم
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای تحقیق
 • تعاريف نظری
 • چابکی سازمانی
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه داخلی تحقیق
 • چارچوب مفهومی تحقیق
 • نوع و روش تحقیق
 • روشهای جمع‌آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعهي آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه مدیریت کوانتومی
 • پرسشنامه مدیریت استعداد
 • پرسشنامه چابکی سازمانی
 • روش نمرهگذاری در طیف لیکرت
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع
 • پرسشنامه ها

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت کوانتمی

کوانتم به معنی این است که کل اجزای جهان و از جمله انسان ها موجوداتی پویا، آگاه و مرتبط با هم هستند و مدیریت کوانتمی توان‌افزایی در کارکنان است. مدیریت کوانتمی رویکردی در جهت ارتقاء قابلیت ها، توانمندی‌ها و اثربخشی مدیران و به ویژه کارکنان است. از این رو هدف از مدیریت کوانتمی افزایش میزان اثربخشی و توان مدیران و کارکنان سازمان است (شیلتون، 2011).

مدیریت استعداد

مديريت استعداد، جريان استعداد در يك سازمان است. هدف و مقصود آن تضمين عرضه مطلوبي ازاستعدادها به منظور انطباق افراد مناسب با مشاغل مناسب در زمان مناسب بر مبناي اهداف استراتژيك سازمان است (داتاگوپتا، 2005). مدیریت استعداد عبارت است از شناسایی استعداد و سپس همنوا کردن آن با نقش های شغل بمنظور عجین شدن فرد با نقشی که با قوت های ذاتی او منطبق است (ماچا، 2004). در تعريفي ديگر مديريت استعداد دربرگيرنده تمامي فرايندهاي منابع انساني، مديريت امور و فناوري هاست. مديريت استعداد عموماً به معني كاوش، كشف، انتخاب، حفظ و نگهداري، توسعه و بهسازي، به كارگيري و بازسازي نيروي كار است (اسچیویر، 2004).  

چابکی سازمانی

چابکي توانايي سازمان براي تغيير است تا فرصت هايي را که براساس اين تغيير ايجاد مي شود مورد بهره برداري قرار دهد. سازمان چابک سازماني است که مي تواند تغيير کند و خود را با تغييرات محيطي همچون يک استراتژي پيروزمندانه وفق دهد (ملاحسيني و مصطفوي، 1386). بسانت (2013) چابکی را سودآوری از محیط به منظور رشد و تعالی سازمان و موفقیت در رقابت تعریف کرده است. داو (2013) چابکی را توانایی پاسخ موثر به مشتری در جهت فراهم نمودن رضایت بیشتر و جذب آنها تعریف کرده است.

http://modir3-3.ir/images/model-mafhomi-modiriate-coantomi.png

مدل مفهومی پژوهش

 

پروپوزال فوق متشکل از 9 فرضیه اصلی و 1 فرضیه فرعی می باشد با هدف بررسی نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان طراحی شده است. که همراه با مقاله بیس و مدل مفهومی می باشد. که در فایل پروپوزال تشریح شده است.

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

مطالب مرتبط