عنوان پروژهعنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت پگاه فارس

فرمت فرمت: Word ،powerpoint

حجم فایل حجم فایل: 5.091 KB

قیمت قیمت: 7500 تومان

 

مدیریت استراتژیک پگاه فارس

 

فهرست مطالب موجود در فایل:

تاریخچه شرکت، معرفی شرکت پگاه فارس، ماموریت، چشم، انداز، ارزش ها، استراتژی های بنیادین، برنامه های اجرایی شرکت، محصولات شرکت،اهداف و برنامه های واحد تضمین کیفیت،اهداف بلند مدت، نوآوری، تحلیل SWOT، تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFE)، تحلیل نمره نهایی عوامل داخلی (IFE)، تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (EFE)، مدل پورتر ( 5 عامل رقابتی)، گروه مشاوران بوستون، مدل زنجیره ارزش شرکت، ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM)، اولویت استراتژی ها، CPM ماتريس، ماتریس استراتژی اصلی(GSM)، ماتریس Space، منابع

28 صفحه word ـ 40 اسلاید powerpoint

http://modir3-3.ir/S_M/modir123.com-link_.bmpجهت مشاهده لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها کلیک نمایید

 

 

Print Friendly, PDF & Email