عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت جنرال موتورز

سال انتشار مدیریت استراتژیکسال انتشار: 2020

فرمت: Word ،powerpoint ،Pdf

 حجم فایل: 1.353 KB

 

مدیریت استراتژیک شرکت جنرال موتورز

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • جنرال موتورز در یک نگاه
 • تاریخچه شرکت جنرال موتورز
 • چشم انداز شرکت جنرال موتورز
 • ارزش ها و فرهنگ سازمانی شرکت جنرال موتورز
 • ماموریت شرکت جنرال موتورز
 • حوزه فعالیت شرکت جنرال موتورز
 • منابع انسانی شرکت جنرال موتورز
 • نمودار صنایع و استراتژی های شرکت جنرال موتورز
 • ارزش برند شرکت جنرال موتور
 • جدول رتبه شرکت جنرال موتورز در مجله فورچن در سال
 • تحقیق و توسعه شرکت جنرال موتورز
 • مدل زنجیره تامین شرکت جنرال موتورز
 • ماتریس نقاط ضعف و قونت و فرصت و تحلیل شرکت جنرال موتورز
 • ماتریس بررسی عوامل داخلی EFE شرکت جنرال موتورز
 • ماتریس بررسی عوامل خارجی IFE شرکت جنرال موتورز
 • ماتریس CPM شرکت جنرال موتورز

29 اسلاید Powerpoint و 21 صفحه Word  وPDF

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چشم انداز (Vision) شرکت GM

مدیریت استراتژیک شرکت جنرال موتورز: رهبر جهانی در حوزه حمل و نقل و محصولات و خدمات مرتبط ،به وجد آوردن مشتری از طریق بهبود مستمر باتوجه به كار تیمی، درستی و نوآوری كاركنان شركت.

ماموریت  (Mission) شرکت GM

ماموریت جنرال موتورز چنین است:

مدیریت استراتژیک جنرال موتورز: به لحاظ اجتماعی در عملكردهای خود در سراسر جهان متعهد می باشد، خدمات و محصولاتی با كیفیت برای مشتریان فراهم سازد كه از ارزش و درجه بالایی برخوردار باشد و همچنین كاركنان و شركاء و افرادی كه در كسب و كار با این شركت همكاری دارند دراین موفقیت سهیم بوده و سهام داران شركت عایدات مالی و درآمد های سطح بالا و مستمری درقبال سرمایه گذاری خود  دراین شركت دریافت خواهند كرد

جنرال موتورز دراین بیانیه، چهار اولویت فرهنگی برای موفقیت کسب و کار خود تعریف کرده است:

۱- افزایش کمی و کیفی تولید و تمرکز بر مشتری
۲- عمل کردن به عنوان یک شرکت یکپارچه
۳- مشارکت در تحقق اهداف
4- کارکردن همراه با حس شتاب

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225