×

نقد مقاله بررسی تاثیر کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری بر وفاداری مشتریان

۷۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت

۷۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی تاثیر استقلال شغلی بر رفاه کارکنان با در نظر گرفتن فرسودگی شغلی

۷۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان (e-CRM) بر وفاداری

۷۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فارسی و انگلیسی همراه با مقاله بیس تاثیر رسانه اجتماعی بر قصد خرید محصولات سبز

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرکت های استارت آپی با میانجیگری هوش تجاری

۸۵,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرکت های استارت آپی با میانجیگری هوش تجاری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه بوم مدل کسب و کار امریکن اکسپرس

۷۰,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع بیمه کوثر

۶۰,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع بانک تجارت

۶۵,۰۰۰ تومان
0