×

خرید ایده تجاری کسب و کار وب سایت اجاره خانه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرید سمینار رابطه ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

۸۵,۰۰۰ تومان

خرید پروژه بازاریابی شرکت نستله

۹۰,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی شرکت آدیداس

۹۵,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی مصرف کنندگان ایرانی برای انگیزه های پنهان و ارزش های طبیعت گرایی و خانواده گرایی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کمپین بازاریابی برای شرکت خودروسازی خودروهای آفرود

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پروژه کمپین تبلیغاتی شرکت چی توز

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی تاثیر کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری بر وفاداری مشتریان

۷۵,۰۰۰ تومان

خرید پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع تویوتا

۹۰,۰۰۰ تومان

پروژه بوم مدل کسب و کار امریکن اکسپرس

۷۰,۰۰۰ تومان
0