عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه مدیریت دانش بر تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت لبنی استان مازندران

رشته تحصیلی: کارآفرینی، مدیریت دانش

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 25 صفحه

مقاله بیس: دارد

پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • سوالات تحقیق
 • ضرورت اهمیت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه خارجی
 • پیشینه داخلی
 • اهداف تحقیق
 • چارچوب نظری تحقیق
 • مدل تحلیلی تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • فرآیند اجرای تحقیق
 • روش تحقیق
 • جامعه و نمونه آماری
 • روش ها و ابزار جمع آوری داده ها
 • روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • پرسشنامه
 • منابع

مختصری از توضیحات

عملکرد

عملکرد همان نتایجی می­باشد که در اثر فرآیندهای عملیاتی سازمان حاصل می­شود. دو مولفه در نظر گرفته شده برای عملکرد سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (بسیارکم  تا بسیار قوی) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از : (Bohica & Fuentes, 2012)

 1. عملکرد مالی سازمان؛ (از طریق: میزان فروش، سهم بازار، بازدهی دارایی ها، بازدهی سرمایه، بازدهی فروش)
 2. عملکرد سازماني در مقايسه با رقباي اصلي (رضایتمندی مشتری)

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی باید بر پایه ساختارهای جدید و استفاده از چندین منبع مختلف که تولیدکننده محصول یا خدمات جدیدی را ارائه نماید، باشد. مولفه در نظر گرفته شده برای کارآفرینی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از: (Bohica & Fuentes, 2012)

نوآوری سازمان؛ (اجرای برنامه های جدید، حمایت از کارکنان خلاق و نوآور، انتخاب ایده های  کارکنان، ایجاد یک واحد در امر نوآوری، دادن پاداش متناسب، تاکید بیشتر برنوآوری

مدیریت دانش

دانش مربوط به نحوه اجرای وظایف و مسئولیت هاست و نقش تکمیل کننده ای را در شناسایی ضوابط و دیدگاه ها ایفا می نماید و همچنین دانش می تواند زمینه را برای ایجاد مزیت رقابتی مهیا نماید. دو مولفه در نظر گرفته شده برای مدیریت دانش که با طیف پنج درجه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است عبارتند از: (Bohica & Fuentes, 2012)

 1. کسب دانش؛ (از طریق رابطه با سازمان، اطلاعات کلی حول محور نیازها و گرایشات مشتریان، مهارت فنی و دانش تکنولوژیکی، دانش موثر مدیریت سازمان)

دانش بنیان؛ (تعهد مثبت در توسعه، تخصص یا مهارت تکنیکی، مهارت حول محور توسعه خدمات و محصولات، سازندگی بالا، مهارت در بازاریابی، تخصص ویژه خدمات رسانی به مشتری، تخصص مدیریت، بازارهای نوآور، پرسنل آموزش دیده در عرصه خدمات، نقش موثر در عرضه ایده)

پروپوزال فوق متشکل از 3 فرضیه همراه با مدل مفهومی که در فایل پروپزال به طور کامل تشریح شده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط