طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: 54 سوال و 8 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت

هدف پرسشنامه: بررسی هوش سازمانی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 49 سوال 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید