طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای

پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای

دسته:

هدف پرسشنامه: سنجش کارایی سازمان و ابعاد آن فرمت: Word ?تعداد سوال: 21 سوال و 7 مولفه (استراتژی سازمانی، ساختار سازمانی، ساختار مدیریت و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی میزان سرمایه اجتماعی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 3 مولفه ساختاری، ارتباطی (مشتری) و شناختی می ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده

پرسشنامه تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال و 48 سوال (صداقت، هیجان، شایستگی، کمال، سرسختی ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رفتار مصرف کننده لرمن (کد: 875)

پرسشنامه رفتار مصرف کننده لرمن (کد: 875)

دسته:

هدف پرسشنامه: سنجش میزان رفتار مودبانه و شکایت آمیز مصرف کننده فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال و 52 مولفه (ادب مثبت و ادب منفی) √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه شخصیت برند آکر (کد 452)

پرسشنامه شخصیت برند آکر (کد 452)

دسته:

هدف پرسشنامه: اندازه گیری بعدهای شخصیتی برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 42 سوال و 5 مولفه (صداقت، هیجان، شایستگی، کمال، سرسختی) √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استراتژی‌ های عمومی (Porter)

پرسشنامه استراتژی‌ های عمومی (Porter)

دسته:

هدف پرسشنامه: شنجش استراتژی ها عمومی بر اساس مدل پورتر فرمت: Word ?تعداد سوال: 33 سوال و 5 مولفه (استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد توسعه شغلی

پرسشنامه استاندارد توسعه شغلی

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی میزان توسعه شغلی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 5سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونق

پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونق

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 7 مولفه (اعتماد، شبکه، همکاری، روابط، ارزش ها، فهم متقابل و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، پنیاز، پراجگو و سوهل

دسته:

هدف پرسشنامه: سنجش میزان گرایش به نوآوری سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 3 مولفه (عضویت، وفاداری و شباهت) √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه هویت سازمانی چنی

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

دسته:

هدف پرسشنامه: میزان تعلق افراد به سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 3 مولفه (عضویت، وفاداری و شباهت) √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تدوين برنامه ي بازاريابي استراتژيك بنگاه هاي گردشگري

پرسشنامه تدوين برنامه ي بازاريابي استراتژيك بنگاه هاي گردشگري

دسته:

هدف پرسشنامه: تدوين برنامه ي بازاريابي استراتژيك بنگاه هاي گردشگري فرمت: Word ?تعداد سوال: 54 سوال و 7 مولفه (محصول و خدمات، قیمت، شواهد ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL

پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL

دسته:

هدف پرسشنامه: ارزيابي بين‌المللي كيفيت زندگي فرمت: Word ?تعداد سوال: 24 سوال و 4 مولفه (سلامت فيزيكي، سلامت رواني، سلامت محيط، روابط ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید