همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه"

پرسشنامه نقش تبلیغات در رسانه های اجتماعی

پرسشنامه نقش تبلیغات در رسانه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی نقش تبلیغات در رسانه های اجتماعی فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال 9 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

پرسشنامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

هدف پرسشنامه: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها با تاکید بر نقش واسطه گری مدیریت دانش فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال 3 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبو

پرسشنامه تعهد سازمانی کیدومبو

هدف پرسشنامه: بررسی ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر) فرمت: Word ?تعداد سوال: 17 سوال 3 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بانک

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بانک

هدف پرسشنامه: بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک فرمت: Word ?تعداد سوال: 29 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه انگلیسی پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان

پرسشنامه انگلیسی پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان

عنوان محصول: پرسشنامه انگلیسی پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 27 سوال و 8 مولفه √منبع: منبع دارد ...

ادامه مطلب
پرسشنامه پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان

پرسشنامه پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه پذیرش برنامه ریزی منابع انسانی و رضایت کاربران در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 27 سوال و 8 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مشارکت شرکت های تعاونی

پرسشنامه مشارکت شرکت های تعاونی

هدف پرسشنامه: سنجش میزان مشارکت در شرکت های تعاونی فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: محقق ...

ادامه مطلب
پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی

هدف پرسشنامه: نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 29 سوال و 2 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه موانع اجرای هزينه یابی هدف در كارخانه

پرسشنامه موانع اجرای هزينه یابی هدف در كارخانه

هدف پرسشنامه: بررسی موانع اجرا و استقرار سیستم هزینه یابی هدف و جایگزینی این سیستم با سیستم هزینه یابی سنتی و استفاده شرکت از منافع و ...

ادامه مطلب
پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی

پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی

هدف پرسشنامه: برسی نقش ویژگی های شخصیتی به اعتیاد به اینترنت  فرمت: Word ?تعداد سوال: 105 سوال (متشکل از سه پرسشنامه و 10 مولفه می ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی NEO-FF کاستا و مک کری

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی NEO-FF کاستا و مک کری

هدف پرسشنامه: بررسی ویژگی های شخصیتی NEO-FF  فرمت: Word ? تعداد سوال: 60 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد √قیمت: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

هدف پرسشنامه:تعیین اعتیاد به اینترنت یانگ  فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   پرسشنامه ...

ادامه مطلب