همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه"

پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنان

پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنان

هدف پرسشنامه: بررسی درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌زیست‌گرایانه‌ی آنان فرمت: Word ?تعداد سوال: 32 سوال و 6 مولفه که در ذیل شرح داده ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار

پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 سوال و 4 مولفه که در ذیل شرح داده شده ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 2656: کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان

پرسشنامه 2656: کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان

هدف پرسشنامه: سنجش میزان کیفیت خدمات در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 4 سوال و 2 مولفه و انتظارات مشتری و ادراکات مشتری می باشد. √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائو

پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائو

هدف پرسشنامه: میزان فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 9 سوال و 3 مولفه (ایمنی روانی، آزدی نظر، تصمیم گیری ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رهبری تحول گرا

پرسشنامه رهبری تحول گرا

هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تحول گرا مدیران در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال و 4 مولفه (ویژگی های ایده آل، رفتار ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تعاملی مدیران در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال و 2 مولفه (پاداش شرطی، مدیریت با ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 2855: بهزیستی روان شناختی ریف

پرسشنامه 2855: بهزیستی روان شناختی ریف

هدف پرسشنامه: ارزيابي و بررسي بهزيستي روان شناختي فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 6594: نشاط سازمانی کرولف

پرسشنامه 6594: نشاط سازمانی کرولف

هدف پرسشنامه: بررسی میزان احساس نشاط افراد از کار در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تصویر و شهرت شرکت

پرسشنامه تصویر و شهرت شرکت

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر تصویر و شهرت شرکت بر ایجاد وفاداری مشتری فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت

پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت

هدف پرسشنامه: بررسی رضایت مشتری از قیمت فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب و کار

پرسشنامه رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب و کار

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب و کار فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اینترنت اشیاء در حسابداری

پرسشنامه اینترنت اشیاء در حسابداری

هدف پرسشنامه: بررسی نقش اینترنت اشیاء و تاثیر آن بر کنترل موجودی فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید