همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه"

پرسشنامه رشته بازاریابی: خبرگی در بازار فیک و پرایس

پرسشنامه رشته بازاریابی: خبرگی در بازار فیک و پرایس

هدف پرسشنامه: ارزیابی خبرگی بازار فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوری

پرسشنامه تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوری

هدف پرسشنامه: تاثیر استراتژی های بازاریابی بر نوآوری فرمت: Word ?تعداد سوال: 31 سوال و 5 مولفه (نوآوری، تمرکز، تمایز، تنوع و رهبری ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 301: تاثیر اینترنت بر بازاریابی

پرسشنامه 301: تاثیر اینترنت بر بازاریابی

هدف پرسشنامه: بررسی تأثیر اینترنت بر بازاریابی فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال و سه مولفه (تغییرات در مفهوم سازی فعالیت های بازاریابی، ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کد 300: بازاریابی آموزشی باکر و هولت

پرسشنامه کد 300: بازاریابی آموزشی باکر و هولت

هدف پرسشنامه: پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی برنامه هائی جهت رفع این نیازها فرمت: Word ?تعداد سوال: 13 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 229: بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه 229: بازاریابی اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی بازاریابی اجتماعی در جامعه هدف فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال و 7 مولفه (عامل اثربخشی، عامل اعتماد، عامل قابلیت ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بازاریابی حسی

پرسشنامه بازاریابی حسی

هدف پرسشنامه: بررسی بازاریابی حسی در مشتریان بازار هدف فرمت: Word ?تعداد سوال: 24 سوال و 5 مولفه (تجربه، قیمت، چیدمان، تعامل، تبلیغات دهان ...

ادامه مطلب
پرسشنامه چرخه عمر مشتری (value of a customer’s life cycle)

پرسشنامه چرخه عمر مشتری (value of a customer’s life cycle)

هدف پرسشنامه: ارزش چرخه عمر مشتری(CLV) واو و لی (2011) فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال و 4 مولفه √پایایی و روایی: دارد √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع مواد غذایی

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع مواد غذایی

هدف پرسشنامه: شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع مواد غذایی فرمت: Word ?تعداد سوال: 3 پرسشنامه و 30 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی

پرسشنامه اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی

هدف پرسشنامه: اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی فرمت: Word ?تعداد سوال: 3 پرسشنامه و 80 سوال √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 294: مشارکت رفتار مشتری

پرسشنامه 294: مشارکت رفتار مشتری

هدف پرسشنامه: مشارکت رفتار مشتری فرمت: Word ?تعداد سوال: 14 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مقاله بیس: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 293: هوش هیجانی فروشندگان

پرسشنامه 293: هوش هیجانی فروشندگان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی فروشندگان فرمت: Word ?تعداد سوال: 41 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   هوش ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 292: هوش هیجانی رهبر و پیروان

پرسشنامه 292: هوش هیجانی رهبر و پیروان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی رهبر و پیروان فرمت: Word ?تعداد سوال: 78 سوال و 11 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب