همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه"

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازماني مرادی

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازماني مرادی

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان نسبت به تغییر سازماني فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مقاومت در برابرتغییر ارگ

پرسشنامه مقاومت در برابرتغییر ارگ

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر فرمت: Word ?تعداد سوال: 15 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی یوندات

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی یوندات

هدف پرسشنامه: بررسی نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 9 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر (کد 254896)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر (کد 254896)

هدف پرسشنامه: فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر فرمت: Word ?تعداد سوال: 42 سوال و 4 مولفه که در ذیل شرح داده شده است. √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنان

پرسشنامه درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی آنان

هدف پرسشنامه: بررسی درک رهبری کارکنان در رفتارهای محیط‌زیست‌گرایانه‌ی آنان فرمت: Word ?تعداد سوال: 32 سوال و 6 مولفه که در ذیل شرح داده ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار

پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار فرمت: Word ?تعداد سوال: 23 سوال و 4 مولفه که در ذیل شرح داده شده ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 2656: کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان

پرسشنامه 2656: کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان

هدف پرسشنامه: سنجش میزان کیفیت خدمات در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 4 سوال و 2 مولفه و انتظارات مشتری و ادراکات مشتری می باشد. √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائو

پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی شائو

هدف پرسشنامه: میزان فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 9 سوال و 3 مولفه (ایمنی روانی، آزدی نظر، تصمیم گیری ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رهبری تحول گرا

پرسشنامه رهبری تحول گرا

هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تحول گرا مدیران در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال و 4 مولفه (ویژگی های ایده آل، رفتار ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تعاملی مدیران در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال و 2 مولفه (پاداش شرطی، مدیریت با ...

ادامه مطلب
پرسشنامه 2855: بهزیستی روان شناختی ریف

پرسشنامه 2855: بهزیستی روان شناختی ریف

هدف پرسشنامه: ارزيابي و بررسي بهزيستي روان شناختي فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید