×

پرسشنامه استراتژی‌ های عمومی (Porter)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تدوین برنامه ی بازاریابی استراتژیک بنگاه های گردشگری

۱۰,۰۰۰ تومان
0