×

مدیریت استراتژیک شرکت مخابرات

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت مخابرات  فرمت: Word ،pdf سال …

مدیریت استراتژیک شرکت مای (My)

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت مای (My)  فرمت: Word ،powerpoint …

مدیریت استراتژیک شرکت کاله (Kaleh) کد ۲۹۵۹۹

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت کاله فرمت: Word & powerpoint …

مدیریت استراتژیک شرکت اسنپ ایرانی (Snapp)

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت اسنپ فرمت: Word ،powerpoint،Pdf سال …

مدیریت استراتژیک شرکت بارز پلاستیک کد ۴۷۸۹

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت بارز پلاستیک  فرمت: Word ،powerpoint، …

مدیریت استراتژیک شرکت گردشگران

عنوان پروژه: استراتژی های تجارت الکترونیک شرکت گردشگری و مسافرتی …

مدیریت استراتژیک شرکت نفت بهران (behranoil)

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت نفت بهران (behranoil)  فرمت: pdf ،Word …

مدیریت استراتژیک شرکت شانی پلاستیک

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت شانی پلاستیک  فرمت: pdf،Word ،powerpoint …

مدیریت استراتژیک شرکت توسعه تجارت طلایی توس

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت توسعه تجارت طلایی توس فرمت: …

مدیریت استراتژیک شرکت اسنپ مارکت

پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت اسنپ مارکت فرمت: Word ،powerpoint، Pdf …

0