×

پروپوزال بررسی رابطه بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت …

پروپوزال بررسی نقش تئوری بازاریابی رابطه مند بر رضایت شرکت های متقاضی تسهیلات از بانک ها و عوامل موثر بر آن

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تئوری بازاریابی رابطه مند بر رضایت …

پروپوزال ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

عنوان پروپوزال: ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی …

پروپوزال مالی و حسابداری: ارزیابی اهرم مالی بر مدیریت سود

عنوان پروپوزال: ارزیابی اهرم مالی بر مدیریت سود رشته: حسابداری …

پروپوزال بررسی تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه کد ۲۸۴۱

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه رشته تحصیلی: …

پروپوزال تاثیر شاخص‌ های کلیدی مالی بر مدیریت سود

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر شاخص‌ های کلیدی مالی بر مدیریت …

پروپوزال بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی …

پروپوزال بررسی رابطه بین چرخه تجاری و نوع ساختار سرمایه

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین چرخه تجاری و نوع ساختار …

پروپوزال حسابداری۲۹۹: بررسی تاثیر اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین …

پروپوزال رشته مالی و حسابداری: بررسی رابطه بین مدیریت شرکت و ساختار سرمایه

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین مدیریت شرکت و ساختار سرمایه …

0