طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "پروپوزال حسابداری و مالی"

پروپوزال بررسی تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه کد 2841

پروپوزال بررسی تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه کد 2841

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه رشته تحصیلی: مالی و حسابداری مقطع: ارشد تعداد صفحات: 20 صفحه √مدل مفهومی: دارد ...

ادامه مطلب
پروپوزال تاثیر شاخص‌ های کلیدی مالی بر مدیریت سود

پروپوزال تاثیر شاخص‌ های کلیدی مالی بر مدیریت سود

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر شاخص‌ های کلیدی مالی بر مدیریت سود رشته تحصیلی: مالی و حسابداری مقطع: ارشد تعداد صفحات: 22 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها

پروپوزال بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رشته تحصیلی: مالی و ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی رابطه بین چرخه تجاری و نوع ساختار سرمایه

پروپوزال بررسی رابطه بین چرخه تجاری و نوع ساختار سرمایه

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین چرخه تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشترانی ایران رشته تحصیلی: مدیریت مالی و حسابداری مقطع: ارشد ...

ادامه مطلب
پروپوزال حسابداری299: بررسی تاثیر اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

پروپوزال حسابداری299: بررسی تاثیر اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت رشته تحصیلی: مدیریت مالی مقطع: ارشد ...

ادامه مطلب
پروپوزال رشته مالی و حسابداری: بررسی رابطه بین مدیریت شرکت و ساختار سرمایه

پروپوزال رشته مالی و حسابداری: بررسی رابطه بین مدیریت شرکت و ساختار سرمایه

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین مدیریت شرکت و ساختار سرمایه رشته تحصیلی: مدیریت مالی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 20 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
پروپوزال رشته مالی: بررسی رابطه تفاوت بین جریان های نقدی آزاد در بورس اوراق بهادار تهران

پروپوزال رشته مالی: بررسی رابطه تفاوت بین جریان های نقدی آزاد در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه تفاوت بین جریان های نقدی آزاد در بورس اوراق بهادار تهران رشته تحصیلی: مدیریت مالی، حسابداری مقطع: ارشد ...

ادامه مطلب
پروپوزال رشته مالی: بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کمیته ی مدیریت ریسک در موسسات مالی

پروپوزال رشته مالی: بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کمیته ی مدیریت ریسک در موسسات مالی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کمیته ی مدیریت ریسک در موسسات مالی رشته تحصیلی: مدیریت مالی مقطع: ارشد تعداد ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

پروپوزال بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس ...

ادامه مطلب
پروپوزال گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروط

پروپوزال گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروط

عنوان پروپوزال: گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروط رشته تحصیلی: مدیریت مالی و حسابداری مقطع: ارشد تعداد ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش فرآیند اطلاعاتی بازار بر بهبود عملکرد فعاليت اقتصادى جدید

پروپوزال بررسی نقش فرآیند اطلاعاتی بازار بر بهبود عملکرد فعاليت اقتصادى جدید

عنوان پروپوزال: بررسی نقش فرآیند اطلاعاتی بازار بر بهبود عملکرد فعاليت اقتصادى جدید رشته: مدیریت بازاریابی مقطع: تمامی مقاطع ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار بر مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت

پروپوزال بررسی تاثیر مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار بر مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار بر مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت رشته: مدیریت مالی و ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید