×

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Oregon and Kanovsky)

هدف پرسشنامه: رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی  فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

هدف پرسشنامه: استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹ فرمت: …

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ کد ۲۰۱

هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: ۴ …

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

هدف پرسشنامه: بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان فرمت: …

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر فرمت: Word …

پرسشنامه ۲۸۵۵: بهزیستی روان شناختی ریف

هدف پرسشنامه: ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه ۶۵۹۴: نشاط سازمانی کرولف

هدف پرسشنامه: بررسی میزان احساس نشاط افراد از کار در …

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

هدف پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و …

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

هدف پرسشنامه: بررسی خشونت شغلی فرمت: Word ?تعداد سوال: ۲۲ …

پرسشنامه ۲۵۸۷: سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

هدف پرسشنامه: برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش …

0