×

مقاله متنی ۱۲۸۹: حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی وجود مشکلات نمایندگی متعدد بین افراد داخلی (مدیران …

مقاله متنی بدهی ها به عنوان وسیله های نظم دهنده

بدهی ها به عنوان ابزارهای دفاعی اعمال کنترل بدهی می …

مقاله متنی بدهی ها به عنوان ابزارهای دفاعی اعمال کنترل

بدهی ها به عنوان ابزارهای دفاعی اعمال کنترل برگر و …

مقاله متنی استراتژی کسب و کار

استراتژی کسب و کار تاثیر استراتژی کسب و کار بر …

مقاله متنی رویکردهای قیمت گذاری دیجیتالی و ساز و کارها برای ثبت WTP

رویکردهای قیمت گذاری تبعیض در قیمت ها اقتصاددانان به مدت …

مقاله متنی مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی

مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی مجرای …

مقاله متنی نظریه­ های تورم

نظریه­ های تورم در خصوص عوامل مؤثر بر تورم نظریه­های …

مقاله متنی تئوری مالی استاندارد

تئوری مالی استاندارد علم مالی استاندارد بدنه دانشی است که …

رتبه بندی اعتبار

رتبه بندی اعتبار رتبه بندی اعتبار یک وسیله آماری است …

تاریخچه اندازه‌گیری ریسک

تاریخچه اندازه‌گیری ریسک: در سال ۱۹۵۲، هری مارکویتز  با ارائه …

0