عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام بانک

رشته تحصیلی: مالی و حسابداری

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 25 صفحه

مقاله بیس: دارد

پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی و مکانی
 • تعریف اصطلاحات و متغیرها
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات داخلی
 • تحقیقات خارجی
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • متغیرها و مدل تحقیق
 • روش‌های آزمون فرضیه تحقیق
 • منابع

مختصری از توضیحات

تعریف ریسک 

واژه ریسک ممکن است ریشه عربی داشته باشد یا از عبارت Riscum لاتینی ریشه گرفته باشد، اما آنچه که در کمیته اصطلاح شناسی انجمن بیمه و ریسک آمریکا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده است “عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد” را به عنوان تعریف نموده است (موسوی و قائدی، 1385).

برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

 ” ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند”.  (ویلیامز و هینز، 1382)

این تعریف به این معناست که ؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

ریسك عبارت است از هر چیزی كه مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بكاهد که ممكن است به یكی از صور زیر باشد:

 1. رخداد یك فاجعه یا اتفاق بد
 2. عدم وقوع مسائل آنطور كه مورد انتظار است.
 3. عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب

تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

ریسك در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یك آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یك سیستم. (شکوهیار و همکاران، 1393)

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط