Mعنوان پروپوزال: پروپوزال تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت و ارزش ویژه‌ی برند با نقش میانجی اعتماد (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

O رشته تحصیلی: مدیریت

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: 35 صفحه

مدل مفهومی: دارد

123 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • مبانی نظری پژوهش
 • پیشینه ی پژوهش
 • پیشینه‌ی داخلی
 • پیشینه‌ی خارجی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • فرضیه ها
 • اهداف پژوهش
 • نوآوری تحقیق
 • نوع و روش تحقیق
 • جامعه‌ی مورد ‌مطالعه
 • روش نمونه‌گیری
 • تعاریف مفهومی متغیرها
 • تعاریف عملیاتی متغیرها
 • روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانهای و غیره)
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • روایی و پایایی ابزار
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها/اطلاعات
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مسئولیت اجتماعی شرکت

از دیرباز مدیران شرکت‌ها با چالش مسئولیت شرکت در قبال اجتماعش درگیر بوده‌اند. در ابتدای کار، توسط برخی صاحب‌نظران این‌گونه مطرح می‌شد که تنها مسئولیت شرکت‌ها، تولید حداکثر بازدهی مالی برای سهام‌داران است (کارول، 1991)؛ با این دیدگاه که شرکت‌های تجاری، موتور‌های اقتصادی جامعه هستند و بنابراین ایجاد سود، خود یک مسئولیت اجتماعی است (کارول، 1979). البته به سرعت بر همگان آشکار شد که تعقیب منافع اقتصادی می‌بایست در چارچوب و محدوده‌ی قوانین مرز‌و‌بوم صورت پذیرد (کارول، 1991)؛ به عبارتی، تنها یک راه ساده و روشن برای ارزیابی فعالیت‌های بازاریابی کسب‌و‌کار وجود داشت، و آن قوانین و مقررات بود (اسمیت، 1995).

می توان گفت پارادایم غالب در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای اولین بار با کار کارول در سال 1979 آغاز شد که مدل مفهومی سه‌بعدی را برای ساختار‌دهی به مفهوم عملکرد اجتماعی شرکت‌ها ارائه کرد؛ به اعتقاد کارول (1979) برای این‌که تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به طور کامل دامنه‌ی وسیع تعهدات کسب‌و‌کار‌ها را در قبال جامعه پوشش دهد، می‌بایست تمامی ابعاد اقتصادی، حقوقی (قانونی)، اخلاقی و اقدامات داوطلبانه را در عملکرد تجاری آن‌ها دربر‌گیرد. به عبارتی، کارول (1979) عنوان کرد که شرکت‌ها نه تنها تعهدات اقتصادی و قانونی دارند، بلکه همچنین مسئولیت‌های اخلاقی و داوطلبانه (بشردوستانه) نیز دارند (کارول، 1991).

شهرت شرکت

شهرت یک ویژگی عمومی شرکت‌ها و منعکس‌کننده‌ی میزانی‌ست که یک شرکت، خوب یا بد ادراک می‌شود (رابرتز و داولینگ، 2002). مایلز و کاوین (2000) به نقل از فومبرون (1996) شهرت را مجموعه‌ای از ادراکات افراد داخل و خارج از سازمان عنوان می‌کنند. سازمان‌ها به منظور کسب مجوز فعالیت در جامعه، در راستای ارضای نیاز‌ها و خواسته‌های گستره‌ی متنوعی از گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند. همان‌طور که گفته شد، نظریه ذی‌نفعان اشاره می‌کند که سازمان با درنظر گرفتن نیاز‌ها و منافع غالبا ناسازگار تمامی ذی‌نفعان مرتبط با آن مدیریت می‌گردد؛ به این ترتیب شهرت شرکت، شامل ادراکات ذی‌نفعان مرتبط شامل مالکان، جامعه و عموم مردم، از محلی تا بین‌المللی و دربرگیرنده‌ی نسل‌های فعلی و آتی، مشتریان، کارکنان، تامین‌کنندگان و شرکای استراتژیک، دولت و نهاد‌های دولتی، بانک‌ها و سایر منابع تامین مالی و در نهایت سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌نفع غیر‌دولتی و مردم‌نهاد می‌باشد (مایلز و کاوین، 2000).

ارزش ویژه‌ ی برند

تحقیقات در خصوص برند‌سازی شرکتی در دهه‌های اخیر، نشان از رشد فزاینده‌ی بازتاب‌پذیری ادراک برند‌ها توسط بازیگران داخلی و خارجی سازمان، و نحوه‌ی واکنش و پاسخ آن‌ها نسبت به این ادراکات دارد (براون و داسین، 1997). از نظر تورس، بیجمولت، تریبو و ورهوف (2012) برای مدیریت برند، شرکت‌ها نیازمند درکی قوی از آن‌چه ارزش ویژه‌ی برند را به پیش می‌راند، هستند. یو و دانتو (2001) ارزش ویژه‌ی برند را “ارزش کلی اضافه شده به محصول به واسطه‌ی نام آن برند” تعریف می‌کنند؛ آکر (1996) معتقد است به منظور تحقق ارزش ویژه‌ی برند، مشتریان می‌بایست قادر باشند به‌طور معنا‌داری میان محصولات و خدمات مختلف، تمایز قائل شوند (فاتما و دیگران، 2015).

توضیحات پروپوزال پروپوزال تاثیر مسئولیت اجتماعی …

پروپوزال فوق با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت و ارزش ویژه‌ی برند با نقش میانجی اعتماد (مطالعه موردی بانک پاسارگاد) طراحی شده است که متشکل از 5 فرضیه می باشد همراه بامدل مفهومی می باشد.

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

مطالب مرتبط