عنوان پروپوزال: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات نقش واسطه ای تجربه مشتری

رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 26 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • ضرورت تحقيق
 • اطلاع از چهار پی
 • پیشینه پژوهش
 • تحقيقات داخلي
 • تحقيقات خارجي
 • اهداف تحقيق
 • هدف اصلی تحقیق
 • اهداف فرعی
 • سوالات تحقيق
 • سوال اصلي تحقيق
 • سوالات فرعي تحقيق
 • فرضيه تحقيق
 • روش تحقيق
 • روش پژوهش
 • جامعه و نمونه مورد بررسي
 • نمونه و روش نمونه گيري:
 • روش و ابزار گردآوري اطلاعات
 • مدل تحقیق
 • الگوريتم استفاده از ANP
 • شکل مدل مفهومي تحقيق با رويکرد AHP و ANP
 • قلمرو مکاني و زماني تحقيق
 • قلمرو موضوعي
 • قلمرو مکاني تحقيق
 • قلمرو زماني تحقيق
 • تعریف واژگان کلیدی
 • منابع
 • مقاله بیس

مختصری از توضیحات

مبانی نظری ایجاد ارزش ویژه برند مشتری محور

این مطالعه چارچوب نظری یکپارچه ای را برای توضیح نقش CE در ایجاد CBBE توسعه می دهد. این چارچوب ادغام نظریه های یادگیری را با نظریه سیگنال دهی، تئوری استنتاج و نظریه هزینه ها تسهیل می کند. تمام تئوری های یادگیری مهم (شایسته سازی کلاسیک، شایسته سازی ابزاری و نظریه شناختی) نقش تجربه را در خود جای می دهند.

شایسته سازی کلاسیک و شایسته سازی ابزاری هر دو بر اساس پارادایم تحریک-پاسخ هستند. گسترش کار نظریه محرک-پاسخ (اسکینر، 1947)، مهرابیان و راسل (1974) مدل تحریک-ارگانیسم (S-O-R) را تئوری می کند. S-O-R بیان می کند که محرک های محیطی بر حالت های احساسی (لذت، تحریک و سلطه) تأثیر می گذارند، که به نوبه خود بر رفتار یا اجتناب از رفتار تاثیر می گذارد. فعالیت های بازاریابی مشتری از طریق تحول شخصی، موجب تحریک و شکل دادن تجربه می شود و در نهایت بر رفتار مشتری (یا قصد رفتار) نسبت به شرکت کانونی تاثیر می گذارد. یکی از راههای سنجش قصد رفتار، CBBE است. عمدتا، فعالیت های بازاریابی محرک است (محرک های محیطی)، CE ارگانیسم است (احساسات، و همچنین تشخیص ها)؛ و CBBE رفتار پاسخ (رویکرد یا اجتناب) است.

پروپوزال فوق متشکل از 11 فرضیه یک فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی که در پروپوزال تشریح می گردد.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط